• Startdatum:
 • 3 november 2023
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Medisch specialist, PhD

Accreditaties

 • NVVR:
 • 5
 • NVN:
 • 6

DEZE CURSUS IS HELAAS GEANNULEERD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De introductie van de endovasculaire therapie (EVT) in de klinische praktijk heeft tot een grote voortuitgang geleid in de behandeling van patiënten met een herseninfarct. Bij deze therapie wordt een trombus via de lies uit de hersenvaten verwijderd. Hiermee kan bij de helft van de patienten een slechte klinische uitkomst voorkomen worden. Wereldwijd is dit nu de voorkeursbehandeling, en elk ziekenhuis in Nederland krijgt met deze behandeling te maken.

Patiënten met een herseninfarct dienen na presentatie met spoed uitgebreid radiologisch onderzoek (CT-hersenen, CTA van slagaderen van hoofd en hals, perfusie CT en in sommige gevallen ook MRI) te ondergaan. Hiermee kan worden beoordeeld of zij in aanmerking komen voor deze endovasculaire behadeling. Beoordeling van deze beeldvorming moet snel en adequaat worden uitgevoerd aangezien geldt: hoe sneller een behandeling gestart kan worden, hoe beter de uitkomst voor de patiënt is.

Dit kan in de praktijk leiden tot probleem. Ten eerste vereist de interpretatie van dit uitgebreide radiologisch specifieke radiologisch kennis die niet in elk ziekenhuis 24 uur dag aanwezig is. Ten tweede volgen de ontwikkelingen in het vakgebied elkaar in rap tempo op waardoor moeilijk kan zijn om geïnformeerd te blijven op welke (radiologisch) parameters patiënten worden geselecteerd voor EVT.

Het doel van deze cursus is dan ook om collega’s handvatten te bieden om op basis van de radiologische beeldvorming in de acute fase de juiste behandelbeslissingen te nemen. Hierbij hebben we ook specifiek de collega’s op het oog die niet zijn gespecialiseerd in neurovasculaire aandoeningen. De cursus zal resulteren in een meer adequate en zelfverzekerde interpretatie van de beelden, hetgeen zal leiden tot zowel een snellere behandeling van patiënten met ook in een toenamen van het aantal voorbehandeling verwezen patiënten.

Tijdens de cursus komen alle praktische aspecten van de radiologische beeldvorming bij patienten met een herseninfarct aan bod: van de meeste basale zaken zoals het vinden van de geoccludeerde arterie en vroege tekenen van ischemie op de CT, tot aan de techniek achter perfusie CT en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van “late window” behandelingen. De cursus wordt gegeven door ervaren neurointerventionalisten (5 radiologen en een neuroloog) welke jaren lang ervaring hebben op het gebied van de behandeling van patiënten met een herseninfarct.

De cursus bestaat uit een reeks korte voordrachten met elk een specifiek onderwerp. Elke voordracht wordt gevolgd door het bespreken van relevante casuïstiek, met ruimte voor discussie. De nadruk zal bij deze cursus liggen op de toepasbaarheid in de kliniek en de casuïstiek is dan ook toegespitst op, en afkomstig uit, de alledaagse praktijk. Wetenschappelijke ontwikkelingen worden dan ook alleen besproken waar relevant voor de clinicus. 

Er is voor deze cursus geen voorwerk vereist. Wel wordt de cursist aangemoedigd om vooraf casuïstiek of vragen aan te leveren welke plenair te besproken kunnen worden. Achteraf zal er een korte natoets beschikbaar zijn om de opgedane kennis nogmaals te bevestigen.

Na deze cursus is de cursist beter in staat tot een adequate beoordeling van de radiologische onderzoeken vervaardigd in het kader van het acute herseninfarct. Verder is de cursist op de hoogte van de consequenties hiervan voor de vervolg behandeling van deze patiënten.

Voorzitter: Dr. N.D. Kruyt

09:00 Registratie en inloop
09:30 Aanvang cursus - Welkomstwoord 
Prof. M.A. van Buchem
09:45 SESSIE 1
Dr. N.D. Kruyt en drs. H. Hund
 
 • Stroke protocol, een update (Dr. N.D. Kruyt)        
 • Blanco CT (Drs. H. Hund)                          
 • Casuïstiek (Dr. N.D. Kruyt en drs. H. Hund)     
11:15 Pauze
11:30 SESSIE 2
Dr. A.C.G.M. van Es
 
 • CTA halsvaten (Dr. A.C.G.M. van Es)                          
 • CTA cirkel van Willis (Dr. A.C.G.M. van Es)                   
 • Casuïstiek (Dr. A.C.G.M. van Es)
13:00 Lunch
13:30 SESSIE 3
Dr. G.J. Lycklama à Nijeholt en drs. H. Hund
 
 • CT Perfusie (Drs. H. Hund)                      
 • De posterieure circulatie (Dr. G.J. Lycklama à Nijeholt)                           
 • Casuïstiek (Dr. G.J. Lycklama à Nijeholt en drs. H. Hund)
15:00 Pauze
15:15 SESSIE 4
Drs. E. Ghariq en dr. A.C.G.M. van Es
 
 • Endovasculaire behandeling in de praktijk  (Drs. E. Ghariq)        
 • Discussie (allen)          
16:00 Wrap-up / Afsluiting   
Dr. N.D. Kruyt
16:15 Einde
M.A. van Buchem
Dr. A.C.G.M. van Es
Drs. E. Ghariq
Radioloog, Haaglanden MC
Drs. H.M. Hund
Radioloog, Haaglanden MC
Dr. N.D. Kruyt
Dr. G.J. Lycklama À Nijeholt
Radioloog, Haaglanden MC
LUMC
Albinusdreef 2, Leiden

Gebouw: Gebouw 1
Zaal: Collegezaal 1

Parkeren en bereikbaarheid LUMC

Tarief medisch specialist € 295,-
Kortingstarief arts- assistenten in opleiding, verpleegkundigen en physician assistant € 195,-

Let op: bij inschrijving gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden, inclusief de genoemde annuleringsvoorwaarden. Administratiekosten kunnen in rekening gebracht worden bij annulering.