Het overgrote deel van ons cursusaanbod is geaccrediteerd. Bij afronding van de nascholing ontvangt de deelnemer accreditatiepunten. Boerhaave Nascholing biedt ook cursussen aan in het kader van de medische vervolgopleidingen. In dat geval zijn de cursussen niet geaccrediteerd maar ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname. Bij afronding van een cursus uit ons stralingsaanbod ontvangt de deelnemer naast accreditatiepunten ook een erkend diploma.

Of u na afronding van de cursus/opleiding in aanmerking komt voor accreditatiepunten, een certificaat van deelname en/of een erkend diploma, vindt u terug op desbetreffende cursuspagina.

Accreditatie

Is er voor mijn doelgroep accreditatie aangevraagd? Om te zien of er accreditatie is aangevraagd, gaat u naar de cursuspagina op onze website. In het grote informatieblok vindt u een opsomming van accreditaties die zijn aangevraagd en/of toegekend. Staat uw beroepsvereniging er niet tussen, dan is er geen accreditatie aangevraagd. 

Hoeveel accreditatiepunten ontvang ik? Om te zien hoeveel accreditatiepunten u ontvangt, gaat u naar de cursuspagina op onze website. In het blauwe informatieblok vindt u een opsomming van de toegekende accreditatiepunten per beroepsvereniging. Staat uw beroepsvereniging er niet tussen, dan is er geen accreditatie aangevraagd. 

Kan ik alsnog accreditatiepunten ontvangen als er geen accreditatie is aangevraagd bij mijn beroepsvereniging? De meeste beroepsverenigingen hebben een beleid omtrent het toekennen van accreditatiepunten van een nascholing die geaccrediteerd is buiten de eigen beroepsvereniging (=accreditatiebeleid nascholingen buiten eigen vakgebied). Check hiervoor altijd de specifieke voorwaarden van uw beroepsvereniging. Het aanvragen van accreditatie buiten de eigen beroepsverenging is op verantwoordelijkheid van de deelnemer. Neem tijdig contact met ons op als u een certificaat van deelname nodig heeft.  Boerhaave Nascholing kan enkel accreditatiepunten toekennen bij de beroepsverenigingen waar accreditatie is aangevraagd. In het geval van accreditatie buiten eigen vakgebied moet de deelnemer zelf de accreditatiepunten opvoeren. Voor meer informatie zie:

Waar staat de afkorting ABC1 voor? ABC1 staat voor ‘Het Accreditatie Bureau Cluster 1’. Dit is het accreditatiebureau voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten.  Dit betekent dat na afloop van de cursus in PE-online accreditatiepunten aan deze beroepsgroepen worden toegekend door Boerhaave Nascholing.

Waar staat de afkorting ABAN voor? Het ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholingen. Een algemene nascholing is een niet-vakinhoudelijke nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, management-vaardigheden en zorgstelsel. Ook nascholingen die (deels) het medisch handelen betreffen en bedoeld én evenredig geschikt zijn voor meerdere specialismen kunnen voor accreditatie bij het ABAN in aanmerking komen. Denk hierbij aan een nascholing over MS waarbij de ziekte voor meerdere specialismen belicht wordt.

Waar staat de afkorting VSR voor? VSR staat voor Verpleegkundig Specialisten register.

Waar staat de afkorting NAPA voor? NAPA staat voor Nederlandse Associatie Pysician Assistants.

Wanneer worden accreditatiepunten bijgeschreven? De toegekende accreditatiepunten voeren wij zo snel mogelijk in op voorwaarde dat aan alle nascholingseisen is voldaan. Nascholingseisen zijn o.a. aanwezigheid (presentielijsten), succesvol afronden van de e-learning/toets/examen, indienen van opdrachten etc. De nascholingseisen zijn vermeld in het tabblad “Informatie” van de desbetreffende nascholing.

Wanneer kan ik de punten voor de gemaakte e-learning verwachten? De punten worden aan het begin van de opvolgende maand bijgeschreven.

Mijn punten zijn nog niet bijgeschreven, wat nu? Als uw punten nog niet zijn bijgeschreven stuur dan een e-mail met uw BIG-nummer naar boerhaavenascholing@lumc.nl. Wij controleren waarom de punten nog niet zijn bijgeschreven.

Certificaat

Waar vind ik mijn certificaat? Certificaten vindt u in ‘Mijn Boerhaave Nascholing’. U kunt uw certificaat zelf downloaden als u bent ingelogd. Bij afgeronde cursussen staat achter de titel van de cursus een link naar documenten.

Diploma

Wanneer ontvang ik mijn diploma? Deelnemers die het examen moet goed gevolg hebben afgelegd ontvangen uiterlijk vier weken na het succesvol afleggen van het examen hun diploma per post.

Ik ben mijn diploma kwijt geraakt. Kan ik een kopie aanvragen? Van een afgegeven diploma wordt geen duplicaat verstrekt. Tegen een vergoeding kan een Verklaring Afgelegd Examen worden aangevraagd. Deze Verklaring Afgelegd Examen heeft dezelfde waarde als een origineel diploma. Neem hiervoor contact met ons op via boerhaavenascholing@lumc.nl onder vermelding van uw naam, BIG nummer, naam opleiding en datum examen.