De Nederlandse huisarts biedt laagdrempelige generalistische medische zorg. De huisarts is de belangrijke schakel tussen zijn patiënten, het gezin, de wijk en zorginstanties. Hij heeft als enige het overzicht van alle medische gegevens van zijn patiënten. Hij is naast arts ook adviseur/raadsman en gids, met name voor de groeiende groep kwetsbare ouderen, kinderen en patiënten met chronische aandoeningen.

Waarom kiezen voor Boerhaave Nascholing Leiden? Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit, zijn verbonden met het LUMC en Universiteit Leiden, geven onderwijs altijd volgens de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast ontmoet u tijdens de nascholing collega-artsen met dezelfde behoefte aan nascholing. 

De huisarts heeft medisch inhoudelijk brede kennis: van ouderengeneeskunde tot kleine kinderkwalen, van verdachte huidvlekken tot PDS, van het herkennen van een depressie tot het lezen van een ECG. Omdat de medische wetenschap niet stil staat zal de huisarts de ontwikkelingen in de diverse medische vakgebieden, zoals farmacotherapie, diagnostische strategieën, interne geneeskunde, medische ethiek, KNO, MDL, recht, orthopedie, revalidatie continue willen bijhouden. Al meer dan 60 jaar kunnen huisartsen bij Boerhaave Nascholing terecht voor nascholing en cursussen. Elk jaar staan er diverse bijscholingsprogramma’s op de planning, met een aantal jaarlijks terugkerende bekende cursussen. Boerhaave Nascholing organiseert een groot aantal klein- en grootschalige cursussen aan die in vijf jaar tijd de nieuwste ontwikkelingen op alle medische vakgebieden behandelen. Wij ontvangen jaarlijks gemiddeld ruim 2400 huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde die op de Boerhaave cursussen hun vakinhoudelijke kennis bijhouden of hun vaardigheden willen trainen. Ons motto is “Vandaag geleerd, morgen toegepast in uw praktijk”. We benadrukken onze sprekers om de wetenschappelijke kennis te vertalen in praktische handvatten voor de huisartsenpraktijk en verzorgingshuis. Deelnemers in 2016 gaven onze cursussen en docenten een vier op een vijf-puntschaal.

Boerhaave Nascholing sluit traditioneel elk jaar af met Vorderingen en praktijk, de huisartsgeneeskundedagen. In deze tweedaagse cursus passeren vele actuele medische onderwerpen de revue en parallel aan het plenaire programma vinden workshops plaats.

De huisartscursussen en cursussen voor specialisten ouderengeneeskunde organiseert Boerhaave Nascholing in nauwe samenwerking met Public Health Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC, zoals de NHG-Kaderopleidingen Ouderengeneeskunde of Beleid en Beheer. Of de Population Health Management courses, die aangeboden worden op de LUMC campus Den Haag. De Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde borgt de inhoudelijke kwaliteit en de praktische toepasbaarheid van onze huisarts- en specialisten ouderengeneeskunde-cursussen Boerhaave Nascholing heeft een Beperkte Instellingsaccreditatie (BIA) van ABC1. De Basisopleiding Echografie, die de afdeling Radiologie van het LUMC verzorgt, is CHBB erkend.

Wilt u iets vragen of heeft u een suggestie? Neem dan contact met ons op. Wij lezen het graag.