U bent werkzaam als stralingsdeskundige. U past uw kennis over röntgenapparaten en radioactieve stoffen op verschillende manieren toe, in een medische omgeving. Omdat u veilig moet kunnen werken met radioactieve stoffen, is regelmatige bijscholing belangrijk. Boerhaave Nascholing kan u hierbij helpen.

Waarom kiezen voor Boerhaave Nascholing Leiden? Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit, zijn verbonden met het LUMC en Universiteit Leiden, geven onderwijs altijd volgens de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast ontmoet u tijdens de nascholing collega-artsen met dezelfde behoefte aan nascholing. 

Jaarlijks organiseert Boerhaave Nascholing circa 15 stralingsbeschermingscursussen op allerlei niveaus. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een halve eeuw ervaring op het gebied van stralingsbeschermingsonderwijs. Stralingsbescherming is belangrijk. Radiotherapeuten, radiologen en andere medisch specialisten maar ook onderzoekers hebben dagelijks met straling te maken. Het onderzoeken of behandelen van patiënten met ioniserende straling (röntgenstraling) is een zogenoemde voorbehouden handeling (Wet BIG). Hiervoor is onder meer formele stralingsdeskundigheid vereist volgens het Besluit stralingsbescherming Kernenergiewet.

Stuurgroep Straling

De Stuurgroep Straling ontwikkelt een (middel)lange termijnplanning voor een gestructureerd, aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig cursusaanbod. Deze nascholing wordt georganiseerd voor artsen, medisch wetenschappelijk onderzoekers en overige medewerkers in de medische kolom. De Stuurgroep Straling richt zich op zowel regionale, landelijke als internationale cursussen en symposia. Ook voor toezichthouders (Kernenergiewet) van ioniserende stralingstoepassingen biedt Boerhaave Nascholing opleidingen en nascholing.

Wilt u iets vragen of heeft u een suggestie? Neem dan contact met ons op. Wij lezen het graag.