Het onderzoeken of behandelen van patiënten met ioniserende straling is een handeling die is voorbehouden aan artsen, waarvoor onder meer deskundigheid op het gebied van de stralingsbescherming is vereist.  Met onze opleidingen Medische Stralingsbescherming, erkend door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, kan deze deskundigheid worden verkregen.

Aanbod opleidingen Medische Stralingsbescherming

Boerhaave Nascholing biedt in nauwe samenwerking met de afdeling Radiologie van het LUMC meerdere opleidingen Medische Stralingsbescherming aan:

  • Stralingsbescherming voor medisch specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur
  • Stralingsbescherming voor radiologen;
  • Stralingsbescherming voor interventieradiologen;
  • Stralingsbescherming voor nucleair radiologen;
  • Stralingsbescherming voor radiotherapeut-oncologen
  • Upgrade Stralingsbescherming open bronnen voor radiologen
  • Practicum HBO opleiding Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken in opdracht van Hogeschool InHolland .

De opleiding Stralingsbescherming voor medisch specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur organiseren wij op vijf verschillende locaties in Nederland.

De opleidingen Medische Stralingsbescherming worden afgesloten met een examen (met uitzondering van het practicum voor de HBO opleiding MBRT). Deelnemers die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen een diploma als bewijs voor hun deskundigheid.

Wilt u iets vragen over het cursusaanbod opleidingen Medische Stralingsbescherming of heeft u een suggestie? Neem dan contact met ons op. Wij lezen het graag.

Kwaliteit Opleidingen Medische Stralingsbescherming

De opleidingen Medische Stralingsbescherming van Boerhaave Nascholing zijn erkend door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Binnen het LUMC zijn er een aantal commissies ingesteld om doorlopend de kwaliteit van de verschillende opleidingen Medische Stralingsbescherming te waarborgen: de Boerhaave Commissie, de Begeleidingscommissie Opleidingen Medische Stralingsbescherming en de Opleidingscommissies van de individuele stralingsbeschermingsopleidingen.

De Begeleidingscommissie Opleidingen Medische Stralingsbescherming

De begeleidingscommissie Opleidingen Medische Stralingsbescherming is de overkoepelende commissie van de verschillende opleidingscommissies gekoppeld aan de stralingsbeschermingsopleidingen in het LUMC. De begeleidingscommissie adviseert en begeleid de Opleidingscommissies zowel op inhoud, organisatie en onderwijskwaliteit.

Opleidingscommissie stralingsbescherming

De inhoud van de opleiding wordt vastgelegd door de opleidingscommissie op grond van de door de overheid vastgestelde eisen/eindtermen en in overleg met de beroepsverenigingen. Elke Opleidingscommissie heeft daarnaast tot taak de organisatie en onderwijskwaliteit van de betreffende opleiding te evalueren, concrete verbeteringen op te stellen en uit te (laten) voeren. Dit gebeurt onder andere op basis van mondelinge en schriftelijke feedback van deelnemers en docenten van de opleidingen. Daarnaast kunnen adviezen van de Begeleidingscommissie Opleidingen Medische Stralingsbescherming of van de Boerhaave Commissie aanleiding zijn voor verbetering van opleidingen.

Wilt u iets vragen over ons aanbod Opleidingen Medische Stralingsbescherming of heeft u een suggestie? Neem dan contact met ons op. Wij lezen het graag.

Nieuwsbrief en Social Media

Altijd op de hoogte zijn van aankomend relevant cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief op onze homepagina of volg ons op LinkedIn of Instagram.

Veelgestelde vragen

Bij de FAQ vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over o.a. accreditatie, betaling, afmelden etc. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via Boerhaavenascholing@lumc.nl.

Zelf een bij- of nascholing organiseren?

Heeft u ideeën over een te ontwikkelen bijscholing of nascholing? Boerhaave Nascholing organiseert al meer dan 70 jaar geaccrediteerde bij- en nascholingen voor medische professionals. We zijn daarmee de aangewezen partner om u te adviseren en u van A tot Z te ontzorgen.

Opdrachtgevers scoren Boerhaave Nascholing een gemiddelde van 8,5 voor de geleverde dienstverlening. Deelnemers scoren de organisatie van de cursus met een 4,2 op een vijfpuntschaal. Een resultaat waar we heel trots op zijn!

Benieuwd naar wat onze A tot Z dienstverlening inhoudt? Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Waarom Boerhaave Nascholing?

Hoog kwalitatief en Innovatief nascholingsaanbod in samenwerking met inhoudelijke experts dat is een notendop waar Boerhaave Nascholing voor staat.

Meer weten? Op de volgende pagina’s vindt u uitgebreide informatie over:

  • Waarom kiezen voor Boerhaave Nascholing?
  • Onze Missie en Visie
  • De A tot Z dienstverlening

Interessant voor zowel deelnemers als (potentiële) opdrachtgevers