Boerhaave Nascholing is de partij om samen met u een medische en/of een symposium/congres te organiseren. Dankzij onze jarenlange ervaring en breed netwerk weten wij gezamenlijk met de opdrachtgever hoog kwalitatieve nascholingen te ontwikkelen.

Wij bieden een A tot Z service waarbij de opdrachtgever zowel geadviseerd als ondersteund wordt in de organisatie van verschillende onderwijsvormen (fysiek, blended, online) en onderwijs.

Hieronder een greep uit onze A tot Z dienstverlening (in alfabetische volgorde). Deelopdrachten zoals bijvoorbeeld alleen deelnemersregistratie, aanvragen van accreditatie, afhandeling sponsorcontracten etc. zijn niet mogelijk. Op basis van een verkennend gesprek ontvangt u van Boerhaave Nascholing een op maat samengestelde offerte. Boerhaave brengt hiervoor alle kosten in kaart en vertaalt deze in een deelnemerstarief. Op al onze voorstellen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Accreditatie

 • Advies accreditatie-eisen t.b.v. opbouw cursusprogramma;
 • Aanvraag accreditatie bij beroepsverenigingen;
 • Toewijzen van accreditatiepunten.

Administratie

 • Deelnemersregistratie en de daaraan gekoppelde financiële administratie;
 • Informeren van deelnemers (bevestigingsmails, laatste stand van zaken, praktische info);
 • Aanspreekpunt voor vragen vanuit deelnemers en docenten;
 • Kassiersfunctie: innen deelnemersgelden en betalen facturen leveranciers;
 • Administratie omtrent afronden e-learning: controle afronding eindtoets en indien van toepassing herkansing toewijzen;
 • Toekennen accreditatiepunten;
 • Uitreiking certificaat van deelname/diploma.
 • Bijhouden wachtlijst en wachtlijstmanagement

Werving deelnemers

 • Publicatie cursus op website Boerhaave Nascholing en op interne kanalen LUMC website en intranet;
 • Online marketing: aankondigingen via LinkedIn en Instagram;
 • Werving deelnemers: digitale aankondiging vanuit database BNS en netwerken opdrachtgever;
 • Bewaken deelnemersaantallen en met input van de cursuscommissie (aanvullende) wervingsacties uit zetten indien de inschrijvingen achterblijven;
 • Betaalde social media campagnes, advertenties en mailings via verenigingen op aanvraag mogelijk.

Ondersteuning cursuscommissie

 • Opmaken draaiboek
 • Opdrachtgever/sprekers/docenten/trainers informeren en adviseren:
  • Onderwijskundig advies t.b.v. opbouw interactief programma;
  • Advies accreditatie-eisen t.b.v. opbouw cursusprogramma;
  • Advies richtlijnen CGR t.b.v. opbouw programma en financiële constructie sponsorcontracten (indien van toepassing);
 • Goedkeuring programma Kwaliteitscommissie en terugkoppeling advies aan opdrachtgever/cursuscommissie;
 • Naast adviesfunctie ook administratieve ondersteuning cursuscommissie/werkgroep (overleg plannen, notuleren, verslaglegging);
 • Bewaken van deadlines;
 • Opvragen van offertes, begroting opstellen en bewaking begroting;
 • Technische ondersteuning bij online en on demand cursussen;
 • Opstellen exploitatie en project financieel afsluiten.

Sprekers

 • Eerste aanspreekpunt voor vragen van docenten omtrent de cursus;
 • Sprekersinformatie opstellen;
 • Contact met docent/spreker/trainers ter voorbereiding van de cursus en het verzamelen van hun presentaties en/of (studie)materiaal;
 • Inrichting leeromgeving met aangeleverd studiemateriaal;
 • Verwerken van vergoeding voor reis-en verblijfskosten (indien van toepassing);
 • Registratie onderwijsinspanning en verwerking van honorarium (indien van toepassing).

Sponsoring (indien van toepassing)

 • Boerhaave Nascholing hanteert een strikt sponsorbeleid conform CGR beleid;
 • Advies richtlijnen CGRb.v. opbouw programma en financiële constructie;
 • Samenstelling sponsorpakket in overleg met cursuscommissie;
 • Maken van sponsorbrochure ten behoeve van de werving van sponsoren;
 • Contact met sponsoren (contract, factuur, afstemming informatiemarkt);
 • Sponsoren informeren over eindafrekening.

Leveranciers

 • Aanvragen van offertes;
 • Reserveren van onderwijslocatie, catering, techniek, etc;
 • Regelen technische ondersteuning op locatie (licht, geluid, camera, (digitale) posterborden, etc);
 • Aanspreekpunt voor onze leveranciers;
 • Betalen van de facturen.

Gastvrijheid / Coördinatie op locatie

 • Aanwezigheidsregistratie en ontvangst deelnemers op locatie of digitaal
 • Deelnemersregistratie op dag zelf (ontvangst deelnemers, afhandeling openstaande betalingen);
 • Ondersteuning en coördinatie op locatie;
 • Coördinatie bij op- en afbouw op locatie;
 • Ontvangst sprekers en deelnemers op locatie;

Evaluatie

 • Deelnemersevaluatie cursus d.m.v. enquête;
 • Evaluatie dienstverlening Boerhaave Nascholing;
 • Terugkoppeling deelnemersevaluatie en dienstverlening aan cursuscommissie en gezamenlijk formuleren PDCA cyclus;
 • Terugkoppeling evaluatie en PDCA cyclus aan de kwaliteitscommissie.