In 1714 startte de arts Herman Boerhaave in Leiden met het lesgeven aan het bed van de patiënt. De praktijk van de medicus stond centraal bij al zijn lessen. De kwaliteit was ongeëvenaard. Van heinde en verre stroomden deelnemers naar Leiden om zijn lessen bij te wonen. Zelfs in de eenentwintigste eeuw is hij nog steeds wereldwijd bekend als de “Leraar van Europa”.

Boerhaave's lijfspreuk zou zijn geweest 'simplex veri sigillum', ofwel 'de waarheid kenmerkt zich door eenvoud. 

Herman Boerhaave | De waarheid kenmerkt zich door eenvoud - YouTube