• Startdatum:
  • 30 oktober 2023
  • Cursusduur:
  • 2 dagdelen
  • Werkzaam als:
  • Discipline-overstijgend onderwijs OOR Leiden, AIOS

Doel

De moderne medisch specialist is een duizendpoot, hij is niet alleen medisch technisch vaardig maar kan ook samenwerken. Dat is niet altijd even gemakkelijk! Teams wisselen, belangen kunnen botsen en het is altijd druk. Dat kan lastige situaties geven.
Deze training is gericht op dit soort situaties. De competenties onderlinge samenwerking, communicatie en professioneel handelen in het kader van teamwerk staan centraal.

Wat levert deelname u op?

Deze tweedaagse training reikt concrete hulpmiddelen aan voor effectieve communicatie en samenwerking met collega’s. Meer precies geeft de training handvaten om:
Te reflecteren op eigen gedrag
Feedback te geven
Problematiek van de dagelijkse dag te bezien in proactief perspectief
Te luisteren …misschien wel het belangrijkste onderdeel van communicatie
Conflicten te hanteren
Leiding te geven en te ontvangen
De training heeft een interactieve vorm met o.a. ervaringsuitwisseling, rollenspel en teamspel. Voor een optimaal rendement worden de hulpmiddelen zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse praktijk.

Gehanteerde literatuur

Kernkwaliteiten, Bezieling en kwaliteit in organisaties door Daniel Ofman. Over reflectie en feedback.
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap door Stephen Covey. Eigenschap 1: Proactief gedrag en eigenschap 5: luisteren.
Beinvloed anderen, begin bij jezelf, over gedrag en de Roos van Leary door Bert van Dijk Over conflicthantering

Deelnemers

Er kunnen 6-12 cursisten deelnemen.

Tijdsinvestering en toetsing

De training wordt in 2 dagdelen gegeven met een tussentijd van 4-6 weken.
Er is geen specifiek toetsing. Wel wordt aan de deelnemers gevraagd vooraf en tussentijds huiswerk te maken en kleine presentaties voor te bereiden, met een geschatte tijdsinvestering van 10 uur. 

Docenten

De tweedaagse training wordt gegeven door een clinicus en een onderwijskundige.

Cursuscommissie

  • mw. Drs. R.A.J. Janss, CRM-gecertificeerd instructeur, LUMC, Anesthesiologie
  • Drs. A.F. Norbart, adviseur onderwijs, LUMC, DOO, Onderwijs Expertise Centrum

Organisator nascholing

Doelgroep

AIOS werkzaam binnen het LUMC en de Leidse OOR-regio.

Mochten de cursussen allemaal volgeboekt zijn of u bent verhinderd, stel dan uw vraag over de volgende cursuse-mail

LUMC
Hippocratespad 21, Leiden

Gebouw: Gebouw 3
Route: 4e etage
Zaal: V4-46

Deelname medewerker Leidse OOR ziekenhuizen € 0,00  
Deelname kosten € 250,00

Specifieke voorwaarden
Deelname medewerker Leidse OOR ziekenhuis is gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond, dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden Boerhaave Nascholing voor annuleringsvoorwaarden). Bij niet tijdig afmelden wordt €25,- administratiekosten in rekening gebracht en een bericht gestuurd naar de opleider.