Soms lijkt het of ze zichzelf nog moet overtuigen en tegelijkertijd is ze heel stellig en overtuigend als ze praat over het nut van inzicht in de kernkwadranten voor aankomend artsen. Het helpt om het professioneel handelen van artsen in opleiding te verbeteren. Anesthesioloog Rozemarijn Janss zegt: “Ik voel wat de medici voelen. Ik begrijp hun weerstand en tegelijkertijd zie ik hoe belangrijk het is als medici in staat zijn om echt samen te werken.” Die tweeledigheid benut ze volop in de cursus die zij aanbiedt aan AIOS. De kracht van de cursus is de interactiviteit. Alles kan en mag, niets is gek. De deelnemers voelen zich begrepen Iedereen komt aan het woord en wordt gehoord. De kwetsbaarheden komen op tafel. Het is veilig tussen vier muren en er is ruimte en aandacht. Rozemarijn Janss legt de verbinding tussen “soft”skills en medisch handelen en laat zien dat de beide vaardigheden belangrijk zijn voor de medische professie.

Van de onderwerpen die besproken worden, liggen de deelnemers soms wakker. Een infuus prikken is een vaardigheid die je aan kunt leren. Op zo’n manier samenwerken dat je het verschil maakt als arts is ook een vaardigheid. Die leer je ook aan door te oefenen, net als met een infuus. Tijdens de rollenspelen oefen je juist met die situaties waar je moeite mee had, die niet goed landden. Deelnemers van verschillende disciplines leren van elkaar tijdens de cursus. Rozemarijn Janss helpt de deelnemers de lastige situaties te expliciteren, analyseren en met behulp van de kernkwadranten te vertalen naar iets wat werkt, naar een ander perspectief. Zij luistert naar de verhalen van de deelnemers, stelt zich empathisch op. Die kwetsbaarheid die deelnemers op tafel durven te leggen, levert al zoveel bruikbaar materiaal op dat dat vaak mede de kracht van de nascholing bepaalt. Soms hebben deelnemers alleen nog een duwtje nodig. Zij zorgt ervoor dat elke tool raakt aan het persoonlijke. En als Rozemarijn Janss bij alle deelnemers een kans op daadwerkelijke gedragsverandering waarneemt, dan is haar doel bereikt.