Adriaan Norbart heeft een 5 gescoord op een 5-puntsschaal als docent bij de Teach the Teachercursus. Hoe doet hij dat? Hij praat met de artsen vanuit diep respect. Hij luistert naar wat zij zeggen. Hij neemt de cursisten waar en geeft ze aandacht. Hij voelt met hen mee maar kan ze ook een spiegel voorhouden. Goed onderwijs moet van twee kanten komen. Het gaat er niet over wie de waarheid in pacht heeft, maar eerder om samen vragen te beantwoorden. De cursus zit goed in elkaar, is volledig uitgekristalliseerd. Er is veel interactie en dynamiek. Adriaan schakelt tussen verschillende niveaus. Vroeger kon hij niet kiezen of hij zelf arts of docent zou worden. Cursussen geven aan artsen is een goede middenweg. De ene keer beschouwt hij de artsen bij zijn cursus als cursist en de andere keer benadert hij hen als opleider. Hij sluit aan bij hun leerstijlen en triggert hen ook om het juist op een andere manier te doen. Adriaan heeft veel kilometers gemaakt in het onderwijs. Hij weet hoe hij contact maakt met een groep, ziet de energie en als ie afneemt benoemt hij het. Zo houdt hij iedereen scherp. Hij praat veel met artsen en is vaak in het ziekenhuis te vinden. Hij maakt lol en speelt in op wat er in de groep leeft. Hij blijft bij. Voor elke cursus die hij geeft, dwingt hij zichzelf om twee artikelen over dat onderwerp te lezen. We gaan een gesprek hebben over…. Zo begint hij graag een onderdeel van de cursus. Daarbij gaat het om de cursisten, wat moeten zij doen, leren, ervaren. Hij zorgt voor een excellente voorbereiding en kan daardoor tijdens de cursus alle aandacht voor het proces hebben. Hij is transparant in alles wat hij doet en biedt concrete zaken aan die ze in hun praktijk gebruiken voor hun eigen AIOS of anderszins. Hij geeft ruimte aan het gedrag van mensen in zijn groep.