• Startdatum:
 • 2 juni 2023
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Medisch specialist, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige

Accreditaties

 • ABIC:
 • 6
 • V&VN:
 • 6
 • NAPA:
 • 6
 • NVK:
 • 6

Al jaren organiseert het LUMC een geaccrediteerde basis ECMO cursus voor zowel kinderen als volwassenen (voor verpleging en voor artsen). Als aanvulling op die basiscursus en voor andere geïnteresseerden met ECMO ervaring organiseren we nu voor de tweede keer op 2 juni 2023, namens de ECMO commissie, de Leidse kinder ECMO dag 2023 voorheen de ECMO Avanced Kinderen; een zeer interessant en divers 1-daags programma met ervaren sprekers uit de verschillende ECMO centra.

Leerdoelen
Het primaire doel van deze ECMO cursus is een interactieve bijscholing voor zowel artsen als verpleegkundigen met ECMO ervaring. Als tweede doel willen we graag de ECMO zorg in Nederland meer verbinden door van en met elkaar te leren en in gesprek te gaan hoe we samen de ECMO zorg in Nederland op een nog hoger niveau zouden kunnen krijgen.

Inhoud
In deze cursus worden de laatste ontwikkelingen besproken met betrekking tot ECMO bij pediatrische cardiale patienten (zoals postcardiotomie, myocarditis, pulmonale hypertensie en/of infecties) besproken en is er de kans om scenario/simulatie training te doen (beperkte plekken beschikbaar). De voertaal is Nederlands.

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

 • Dr. P.P. Roeleveld, kinderarts-intensivist, directeur ECMO-programma
 • Dr. M. Blink, kinderarts-intensivist
 • Dr. L. Koers, kinderarts-intensivist
 • Dr. R.H. Klein, kinderarts-intensivist
 • Mw. M.J. van Gijlswijk, IC verpleegkundige, ECMO-coördinator
 • Ing. E. van Es, klinisch perfusionist, ECMO-coördinator
 • Ing. A. van der Baan, klinisch perfusionist

Concept programma 

08:30 Inloop / Registratie
09:00 Welkomstwoord
Dr. P.P. Roeleveld
09:15 Highlights Euro ELSO
09:45 ECMO en cannulatie bij complexe congenitale hartafwijkingen
10:30 Pauze
10:45 Casuïstiek uit de verschillende centra (perspectief verpleegkundige/perfusionist/IC arts/chirurg)
12:00 Scenario’s en lunch
14:00 Begeleiding bij ECMO vanuit het perspectief van de familie
14:45 Andere ECMO indicaties bij de cardiale patiënt
15:15 Weanen van V-A ECMO
15:45 Pauze
16:00 ECMO of VAD als bridge to Harttransplantatie
16.30 ECMO een bridge too far? Ethische dilemma’s
17:15 Afsluiting
Dr. P.P. Roeleveld
17:30 Einde nascholing
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden
IC-verpleegkundigen, arts-assistenten, onderzoekers en klinisch technologen  
LUMC medewerker € 100,-
Niet-LUMC medewerker € 200,-
   
Medisch specialisten  
LUMC medewerker € 150,-
Niet-LUMC medewerker € 325,-

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven