• Startdatum:
 • 23 november 2023
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • ABC 1:
 • Aangevraagd
 • NAPA:
 • Aangevraagd
 • VSR:
 • Aangevraagd
 • NVvPO:
 • Aangevraagd

Samen in gesprek over een toekomstbestendig zorgnetwerk voor de regio

Oncologische zorg in de regio
Binnen OncoWest, voorheen Regionaal Oncologienetwerk West (RO West) werken zes verschillende ziekenhuizen met elkaar samen. Dit zijn het Alrijne ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis, Haags Medisch Centrum, HagaZiekenhuis, LUMC en het Reinier de Graaf. De aangesloten ziekenhuizen hebben een grote hoeveelheid kennis, expertise en ervaring op het gebied van oncologie. De uitwisseling van al die kennis en expertise neemt dankzij OncoWest verder toe, waardoor de ziekenhuizen meer van elkaar kunnen leren en de patiënt de beste en gelijkwaardige zorg krijgt in ieder deelnemend ziekenhuis. Tegelijkertijd kunnen specifieke onderdelen van een zorgtraject in de toekomst juist mogelijk op één plek binnen het netwerk plaatsvinden, waar de beste specialisten uit de regio samenkomen. Bijvoorbeeld voor de operatie van een zeldzame tumor. Voor een patiënt biedt dit zekerheid en gemak. De beste zorg is namelijk dichtbij als het kan, verder weg als het moet

Binnen deze regio bieden wij top oncologische zorg, waarbij innovatie en kennisdeling belangrijke speerpunten zijn, maar waar we ook steeds meer onze belangrijkste stakeholders willen betrekken, de professionals uit de 1ste lijn. Met dit in ons achterhoofd organiseren we onze tweede editie van dit symposium.

Doelgroep: professionals uit de 1ste lijn
De huisarts heeft een belangrijke rol bij de doorverwijzing en is cruciaal voor goede oncologische netwerkzorg. Als de huisarts onvoldoende op de hoogte is waar de patiënt naartoe verwezen kan worden voor de beste regionale oncologische zorg zal deze patiënt mogelijk verdwijnen uit de regio en de zorg niet dichtbij ontvangen, terwijl dit mogelijk wel had gekund. Daarnaast speelt de huisarts ook een belangrijke rol bij; het voortraject, de behandeling en de nazorg van onze gedeelde patiënten en is een goede samenwerking en kennis van elkaars overwegingen en verwachtingen een belangrijke succesfactor.

Ook de rol van andere zorgverleners (SO’s, POH’s, HAio’s, Physician Assistants) binnen de huisartsenpraktijk krijgen een steeds grotere rol binnen het gebied oncologie als we het hebben over de begeleiding van patiënten in de palliatieve fase of tijdens de nazorg van een behandeling. Ook voor deze groep is het symposium zeer geschikt en zullen we ingaan op de voor hen belangrijke onderwerpen m.b.t. oncologie.

Met dit tweede regionale symposium vanuit OncoWest willen wij de zorgprofessionals, in eerste instantie meenemen in bepaalde behandelingen, adviezen en geldende regionale afspraken. Waarbij de ontvangen kennis direct ingezet kan worden bij het doorverwijzen van nieuwe patiënten maar ook bij het behandelen van bijwerkingen en aanverwante aandoeningen en het toepassen in de nazorg en/of palliatie fase.

Samenvattend:
Kennisdeling en informatieoverdracht optimaliseren tussen de huisartsenzorg en ziekenhuizen in onze regio. Kennis vergroten van het bestaan van het netwerk om verwijzingen in de regio nog meer te stroomlijnen in het belang van de patiënt en geboden kwaliteit van zorg.

Symposiumcommissie
Het programma van dit symposium is samengesteld door:

Prof. dr. A.J. Gelderblom, oncoloog, LUMC (voorzitter)
Drs. C.C.M. Juffermans, kaderhuisarts palliatieve zorg, LUMC
Drs. R. van der Spruit, huisarts

Sponsoren
Voor dit symposium is sponsoring aangevraagd
 

12:30 Registratie en ontvangst met buffet
13:30 Welkom en opening
13:40 Palliatieve Zorg: gecombineerde zorg tussen huisarts en ziekenhuis
Maarten Dekker
14:10 Bijwerkingen van immunotherapie bij melanoom
Ellen Kapiteijn
14:40 Vroege start morfine bij dyspnoe bij longcarcinomen
Henk Codrington
15:10 Pauze
15:30 Gedrags- en karakterverandering ten gevolge van hersentumoren
en impact voor patiënt/naasten

Esther Habets
16:00 Bijwerkingen hormoontherapie bij prostaat carcinoom en mamma carcinoom
medicamenteuze interventies?

Danny Houtsma en Tim Buddingh
16:30 Beperkte gezondheidsvaardigheden;
huisarts en de oncologische bevolkingsonderzoeken

Thom Bongaerts
17:00 Afsluiting met aansluitend borrel
Drs. T.H.G. Bongaerts
AIOS huisartsgeneeskunde, LUMC
Dr. K.T. Buddingh
Uroloog, HagaZiekenhuis
Drs. H.E. Codrington
Longarts, HagaZiekenhuis
Drs. M.L. Dekker
Huisarts, kaderarts palliatieve zorg
Dr. E.J.J. Habets
Klinisch neuropsycholoog, Haaglanden MC
Drs. D. Houtsma
Internist-oncoloog, HagaZiekenhuis
Dr. H.W. Kapiteijn
Internist-oncoloog, LUMC
ECC Leiden
Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden
071 203 3607
Deelname € 80,-