• Startdatum:
 • 17 februari 2022
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Huisarts

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 5

Aangepaste wijze voor inschrijving (voorlopig): Vanwege de COVID-19 pandemie en de bijbehorende, onvoorspelbare maatregelen, hanteren wij een aangepaste inschrijfwijze.

U doet een voorinschrijving voor deze cursus. Bij een voorinschrijving bent u direct geplaatst voor de cursus. U ontvangt van ons de factuur, zodra de cursus definitief doorgaat. Met deze inschrijfwijze voorkomen wij onnodig betaalverkeer in geval van annulering van de cursus. NB. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, kunt u zich inschrijven voor de wachtrij. U bent dan niet direct geplaatst en uw deelname is afhankelijk van het vrijkomen van een plaats vanwege annuleringen.

 

De nieuwe Wet zorg en dwang ging op 1 januari 2020 in. Deze regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Als huisarts wilt u ongetwijfeld weten wat deze wet inhoudt. Het betreft immers complexe situaties bij kwetsbare mensen, waarbij zorgvuldig handelen nodig is. Wat is uw rol hierin? Onze blended nascholing geeft antwoord op deze en andere belangrijke vragen van huisartsen.

E-learning & on-campus
Deze blended nascholing voor huisartsen bestaat uit een online gedeelte (e-learning) en een on-campus gedeelte in de vorm van een bijeenkomst. In de e-learning ligt de focus op het theoretische deel van de wet in combinatie met veel voorbeelden en uitleg toegepast op de praktijk. Op 14 oktober is de on-campus bijeenkomst met als thema: Onvrijwillige zorg thuis: wat is er veranderd sinds 1 januari 2020? Tijdens de bijeenkomst ligt de focus op de wet in de praktijk en is er ruimte om met elkaar ervaringen uit de praktijk uit te wisselen, complexe casussen te bespreken, praktische tips te krijgen en ons te verdiepen in de ethiek rondom dit thema.

Wat leert u tijdens deze nascholing?
De e-learning behandelt de theorie van de wet en de bijkomende begrippen in de wet. Hiernaast is het als huisarts belangrijk dat u weet welke rol u moet innemen in complexe situaties bij kwetsbare mensen binnen de kaders van de Wet zorg en dwang. De rollen van de verschillende zorgprofessionals (huisarts, wet zorg en dwang-functionaris, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten etc.) komen aan bod en we bespreken hoe ze kunnen samenwerken rondom deze wet. Andere onderwerpen die de revue zullen passeren:

 • De procedure voor gedwongen opname
 • Het stappenplan voor ambulante onvrijwillige zorg
 • De negen vormen van onvrijwillige zorg

Na deze blended nascholing kent u de belangrijkste aspecten van Wet zorg en dwang en uw eigen rol erin. Dankzij de theorie, lezing, behandelde casussen en gedeelde ervaringen is uw huisartsenpraktijk goed voorbereid op gevallen van onvrijwillige zorg of opname.

Digitale leeromgeving
De e-learning is vanaf 23 september beschikbaar voor de bevestigde deelnemers in de digitale leeromgeving. Deze vindt u door in te loggen met uw account van Boerhaave Nascholing:

 • Ga naar http://www.boerhaavenascholing.nl
 • Klik op de knop ‘inloggen’ en log in met uw inloggegevens.
 • Klik op “Mijn cursussen”.
 • Klik bij de cursus Wet zorg en dwang “Naar leeromgeving”.
 • U vindt in deze leeromgeving e-learning module en de afsluitende toets terug. De toets kan past gemaakt worden als de module volledig is doorlopen

Casus
Tijdens de on-campus bijeenkomst kunt u een eigen casus inbrengen. 
In de digitale leeromgeving vindt u een invulbaar pdf formulier welke u hiervoor kunt gebruiken. 

CONCEPT PROGRAMMA

  E-learning
  vanaf 23 september beschikbaar
   
  On-campus - 17 maart 2022
17:30 Registratie en ontvangst met broodje
18:00 Korte opfrissing van stof uit de e-learning
Drs. Joris van Erp
18:30 Etische aspecten, raakvlakken met psychiatrie, WGBO,
dillema's buiten kantooruren

Drs. Margreet Plug
19:00 1e ronde verdiepende casussen in twee groepen
  Groep 1
Casus Dennis (gedwongen opname):
meer praktische route

Drs. Joris van Erp
  Groep 2
Casus dementie en rol familie / wettelijke vertegenwoordiging
(ambulante onvrijwillige zor): juridische aspecten

Drs. Margreet Plug
19:30 Pauze
20:00 2e ronde verdiepende casussen in twee groepen
  Groep 2
Casus Dennis (gedwongen opname):
meer praktische route

Drs. Joris van Erp
  Groep 1
Casus dementie en rol familie / wettelijke vertegenwoordiging
(ambulante onvrijwillige zorg): juridische aspecten

Drs. Margreet Plug
20:30 Plenaire terugkoppeling en discussie
Drs. Joris van Erp en drs. Margreet Plug
21:15 Einde bijeenkomst
drs. G.N.J. van Erp
Wzd-functionaris en medisch beleidsadviseur, Ipse de Bruggen
Drs. M.G. Plug-Rietkerk
Specialist Ouderengeneeskunde, Marente
LUMC
Albinusdreef 2, Leiden

 

Deelname € 225,-

Aangepaste wijze voor inschrijving (voorlopig): Vanwege de COVID-19 pandemie en de bijbehorende, onvoorspelbare maatregelen, hanteren wij een aangepaste inschrijfwijze.

U doet een voorinschrijving voor deze cursus. Bij een voorinschrijving bent u direct geplaatst voor de cursus. U ontvangt van ons de factuur, zodra de cursus definitief doorgaat. Met deze inschrijfwijze voorkomen wij onnodig betaalverkeer in geval van annulering van de cursus. NB. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, kunt u zich inschrijven voor de wachtrij. U bent dan niet direct geplaatst en uw deelname is afhankelijk van het vrijkomen van een plaats vanwege annuleringen.

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven