• Startdatum:
  • 4 maart 2021
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • Medisch specialist

Accreditaties

  • ABAN:
  • Aangevraagd
  • ABAN:
  • 2

Preconceptiezorg is het geheel aan maatregelen die men al voor de conceptie kan nemen om een gezonde zwangerschap en een gezond kind te bevorderen. Door middel van voorlichting, counseling en preventief beleid, kunnen vervolgens geïnformeerde keuzes gemaakt en risico’s geminimaliseerd worden.

Hoewel is aangetoond dat preconceptiezorg bij vrouwen met een verhoogd risico een positieve invloed op de zwangerschapsuitkomsten heeft, wordt het nog weinig toegepast. Dit komt zowel door onbekendheid ten aanzien van preconceptiezorg als het door het ontbreken van het gevoel voor urgentie.

Blended nascholing
Deze blended nascholing bestaat uit een online e-module en een live-cursus die online zal worden gegeven. Door middel van lezingen, discussie en oefenen met casuïstiek worden deelnemers geprikkeld de noodzaak tot gespecialiseerde preconceptiezorg te zien, specifieke risicofactoren te leren herkennen en bewust te worden van hun rol in het positief beïnvloeden van deze factoren. Daarnaast worden praktische handvatten geboden tot het aangaan van een gesprek met als onderwerp de kinderwens en het maken van samenwerkingsafspraken in de eigen kliniek of doorverwijzingen.

Accreditatie:
De e-module is geacrediteerd door de ABFA. De accreditatie voor de online live-cursus is aangevraagd bij de ABAN.
Het maken van de e-learning is verplicht om daarna toegang tot de live-cursus te krijgen. U dient de volledige e-learning te doorlopen en minimaal 70% op eindtoets van de e-module te behalen.
Voor de live-cursus dient u actief mee te participeren en ook voor dit gedeelte geldt dat u de natoets met een score van minimaal 70% dient te behalen.

Tijdsinvenstering:
Online e-module 2,5 uur   
Live-cursus (online): 6 uur (inclusief pauzes) 

09:15 Digitale inloop
09:30 Welkom
Dr. drs. Lisa Lashley
09:40 Inleidende lezing "Nut en Noodzaak van preconceptiezorg"
Prof. Eric Steegers
10:10 De ontwikkeling en implementatie van een richtlijn preconceptiezorg
Dr. Onno Teng
10:40 Pauze
10:55 Verdiepende lezing over de inhoud van een PCA
Dr. Annemarie Mulders
11:25 Rol van medicatie bij preconceptiezorg en heft effect van medicatie
Baukje Raemakers
11:55 Pauze
12.10 Medisch ethische dicussie rondom preconceptiezorg
dr. Hafez Ismaili M'hamdi
12:40 Lunchpauze
13:20 Werkgroep ronde 1
14:05 Pauze
14:20 Werkgroep ronde 2
15:05 Plenaire afsluiting
15:30 Einde
Online
,

Online

Prijs € 400,-