• Startdatum:
  • 23 maart 2020
  • Cursusduur:
  • 6 dagen
  • Werkzaam als:
  • Medisch specialist, Stralingsdeskundige

DEZE CURSUS IS GEANNULEERD!

In het kader van het beschermen van zowel patiënten als medewerkers tegen het risico van verdere verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2), heeft de Raad van Bestuur op advies van het Crisisteam en de divisievoorzitters het besluit genomen om alle Boerhaave nascholing in zijn geheel tot september 2020 te annuleren.

Deelnemers en sprekers zijn door Boerhaave Nascholing hierover persoonlijk geïnformeerd.

Algemeen

Vanwege regelgeving (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet BIG) is het onderzoeken of behandelen van patiënten met ioniserende straling een zogenoemde voorbehouden handeling, waarvoor onder meer formele stralingsdeskundigheid is vereist (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbe­scherming, Bbs). Deze cursus leidt specifiek op voor de verplichte aanvullende stralingsdeskundigheid voor de differentiatie Nucleaire Radiologie van de opleiding tot Radioloog.  Er wordt verondersteld, dat deelnemers het diploma “Stralingshygiëne voor Radiologen” al hebben behaald. De cursusinhoud is vastgesteld door de cursuscommissie van Boerhaave Nascholing, in overleg met vertegenwoor­digers van de Beroepsverenigingen en mede op grond van door de Overheid genoemde eisen

 

Cursusdoel

Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-1349.html 

Bijlage 5.3 onderdeel C.3. Aanvullende eindtermen stralingshygiëne voor nucleair radiologen.

 

Doelgroep

Deze cursus is bestemd radiologen in opleiding tot nucleair-radioloog.

 

Cursusopzet

De cursus omvat een week plus een examen daarna. Er worden diverse (interactieve) werkvormen gehanteerd en van de deelnemers wordt inbreng verwacht via te presenteren zelfstudie-opdrachten.

Meer informatie over het examenreglement

DEZE CURSUS IS GEANNULEERD!

In het kader van het beschermen van zowel patiënten als medewerkers tegen het risico van verdere verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2), heeft de Raad van Bestuur op advies van het Crisisteam en de divisievoorzitters het besluit genomen om alle Boerhaave nascholing in zijn geheel voor de maand maart te annuleren. Deelnemers en sprekers zijn / worden door Boerhaave Nascholing hierover persoonlijk geïnformeerd.

Maandag 23 maart t/m vrijdag 27 maart: cursus

Woensdag 22 april: examen

T. Adriaensen
Amphia Ziekenhuis
Ir. A.A. Becht
Klinisch fysicus, Gelre Ziekenhuis
N. Bouwman
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Drs. S. van Dullemen
Stralingsdeskundige, LUMC
M.W. Konijnenberg
Klinische Fysica Erasmus MC
J. Kuil
M. de Meulmeester
ANVS
M.P. van Mierlo
GE Healthcare
H.M. Rutte-Stiekema
VU Medisch Centrum (VUmc)
M. Segbers
Klinische Fysica Erasmus MC
A.L. Spijkerboer
Stralingsdeskundige, LUMC
F.A. Verburg
Radiologie University Hospital Marburg
M. van der Vlies
C. Vreeken
Stralingsdeskundige, LUMC

Deelname cursus (incl. examen): € 1885,00

Bij de cursusprijs is het volgende inbegrepen: koffie/thee, lunch, parkeren en het examen. Exclusief hotelovernachting. 

Uw hotelovernachting kunt u zelf boeken bij het hotel (op basis van beschikbaarheid).