• Startdatum:
 • 26 maart 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Accreditaties

 • NVK:
 • Aangevraagd
 • NVVC:
 • 6
 • VKGN:
 • Aangevraagd

Het hart is een gecompliceerd orgaan dat zich tijdens de embryonale ontwikkeling vormt van een relatief simpele, enkelvoudige, contraherende hartbuis tot een hart met vier kamers, waarbij long- en lichaamscirculaties van elkaar gescheiden worden. Bij 8 op de 1000 pasgeborenen wordt een congenitale hartafwijking gediagnostiseerd. Daarmee is deze groep de grootste van alle congenitale anomalieën. De afwijkingen kunnen variëren van heel licht tot zeer ernstig. Ernstige afwijkingen manifesteren zich klinisch meestal in het eerste levensjaar met cyanosis en/of decompensatio cordis, maar worden in de huidige tijd veelal voor de geboorte geïdentificeerd. Veelal kunnen deze afwijkingen alleen chirurgisch behandeld worden.

Een goede kennis van de normale ontwikkeling van het hart is essentieel voor het begrijpen van het ontstaan van de afwijkingen. Een goed ruimtelijk inzicht in de complexe 3D-anatomie onontbeerlijk voor het goed interpreteren van de diagnostische gegevens.

Met interactieve lezingen, live-demonstraties en hands-on sessies zal eerst de ontwikkeling en de functie van het normale pre- en postnatale hart worden besproken. De middag zal in het teken staan van de pathomorfologie en fysiologie van de belangrijkste hartafwijkingen. Iedere deelnemer zal in een practicum getraind worden in het diagnosticeren van aangeboren hartafwijkingen.

Doelgroep

Deze cursus is voor iedereen die werkzaam is of opgeleid wordt in het gebied van (congenitale) cardiologie, kindercardiologie, thoraxchirurgie, klinische perfusie, (kinder)pathologie, gynaecologie/prenatale geneeskunde, klinische genetica, cardiothoracale anaesthesie, radiologie en echocardiografie

Practisch

Voor en na de cursus zullen interactieve 3D materialen online aangeboden worden.

Leerdoel

 • de ontwikkelingsstoornis te duiden van een aangeboren hartafwijking
 • complexe hartafwijkingen te analyseren en te classificeren
 • de pathofysiologie van een aangeboren hartafwijking te beredeneren

Curuscommissie

 • prof.dr. Marco (M.C.) de Ruiter, Anatomie en Embryologie, LUMC
 • mw. dr. Monique (M.R.M.) Jongbloed, Hartziekten
08:30 Ontvangst en registratie
09:00 Welkom
Prof.dr. Marco de Ruiter
  Het normale hart, ontwikkelilng en functie
09:10 Morfologie van het normale hart en sequentiele segmentale analyse; live demo
Dr. Monique Jongbloed
10:00 Embryologie van het normale hart
Prof.dr. Marco de Ruiter
10:45 Pauze
11:15 Hands-on session 1: Het normale hart
Prof.dr. Marco de Ruiter en dr. Monique Jongbloed
11:45 Prenatale en postnatale fysiologie van het normale hart
Dr. Regina Bökenkamp
12:30 Lunch
  Hartafwijkingen
13:30 Abnormale ontwikkeling instroom
Dr. Monique Jongbloed
14:00 Abnormale ontwikkeling uitstroom
Prof.dr. Marco de Ruiter
14:30 Pathofysiologie van aangeboren hartafwijkingen
Dr. Regina Bökenkamp
15:00 Pauze
15:30 Hands-on session II: Hartafwijkingen
Prof.dr. Marco de Ruiter, dr. Monique Jongbloed en dr. Regina Bökenkamp
16:30 4D flow show
Dr. Arno Roest
17:00 Genetica en aangeboren hartafwijkingen
Dr. Marja Wessels
17:30 Borrel
Dr. R. Bökenkamp-Gramann
Kindercardioloog, LUMC
Dr. M.R.M. Jongbloed
Hartziekten, LUMC
Dr. A.A.W. Roest
Kinderarts, LUMC
Prof. dr. M.C. de Ruiter
(Wetenschappelijk) onderzoeker, LUMC
M. Wessels
Klinische Genetica, Erasmus MC
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

Gebouw: Gebouw 3
Route: 4e etage
Zaal: V4-36

Deelname € 350,-