• Startdatum:
  • 7 februari 2019
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Werkzaam als:
  • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

De derde Van Krevelenlezing staat in het teken van eetstoornissen. Keynote spreker is Prof.dr. Eric F. van Furth, bijzonder hoogleraar eetstoornissen bij de afdeling psychiatrie van het LUMC en directeur van het TOPGGz erkende Centrum Eetstoornissen Ursula. Ook Scarlet Hemkes, hoofdredacteur Proud2Bme.nl en Hiske Visser, psycholoog, coördinator ervaringsdeskundigheid (beide tevens werkzaam bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula) zullen een lezing geven en samen met onze ervaringsdeskundige jongeren reflecteren.

De huidige organisatie en uitvoering van de ggz is niet toekomstbestendig. Er is een grote onbeantwoorde vraag naar zorg in de maatschappij, de patiënt delay bij eetstoornissen is gemiddeld 5 jaar en het resultaat van behandeling laat ook te wensen over. Moeilijk vervulbare vacatures en druk op budgetten voor behandeling vragen om een paradigma shift in de ggz. Met onze e-community Proud2Bme.nl en de internet based interventie Featback werken wij aan het publiekelijk beschikbaar maken van ervaringen, diagnostiek en tools. Ervaringsdeskundigheid heeft ook een rol in de ambulante en klinische behandeling. De sprekers zullen de belangstellenden meenemen in de achtergronden en inhoud van de interventies. Met hen wordt de toekomst bediscussieerd vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige en de professional.

Accreditatie zal worden aangevraagd bij ABC1, NVvP, NIP en NIP K&J psycholoog.

Dr. D. Arn. van Krevelen - profeet in eigen land

In het begin van de 20e eeuw werd voor het eerst de term autisme genoemd door Hans Asperger en Leo Kanner. Na de verschijning van de 1e DSM in de jaren ’50, publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen in 1952 het artikel Een geval van 'Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft Van Krevelen vooral veel bekendheid in het buitenland. Hij organiseert internationale congressen rondom de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden. Hij onderscheidde zich door zijn belangstelling voor empirisch onderzoek.

Korte biografie

Na zijn studie medicijnen specialiseerde Van Krevelen zich in de Psychiatrie en Neurologie. Hij promoveerde in 1946 op zijn proefschrift ‘Het eenige kind, een bijdrage tot de psychologie en psychopathologie van het kind’. Na de Tweede Wereldoorlog begon hij in Den Haag een psychiatrische praktijk en was hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 was hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 werd Van Krevelen als privaatdocent, in 1956 als lector Kinderpsychiatrie aan de Leidse Universiteit benoemd. Vanaf 1955 tot 1972 was hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.

Locatie

Campus Den Haag
Locatie Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Via deze link plant u met behulp van Google Maps uw route naar Campus Den Haag (locatie Wijnhaven). 

Organiserend comité
• Prof. dr. Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, directeur patiéntenzorg bij Curium-LUMC en hoofd van de afdeling Onderzoek en Onderwijs

Volgt zo spoedig mogelijk

prof. dr. E.F. van Furth
S. Hemkes
H. Visser
LUMC Campus
Turfmarkt 99, 2511 DV Den Haag

Locatie
Campus Den Haag
Locatie Wijnhaven
Turfmarkt 99Doel
2511 DP Den Haag

Deelname is kosteloos.