• Startdatum:
 • 13 juni 2019
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Medisch specialist

Accreditaties

 • NVvH:
 • 12
 • KNO:
 • 12
 • NVPC:
 • 9
 • NVMKA:
 • 12

Deze cursus is sterk ‘hands-on’ georiënteerd.
In korte inleidingen, door ervaren hoofd-hals-chirurgen en -anatomen, wordt ingegaan op peroperatieve oriëntatie door het gebruik van ‘landmarks’ en door het herkennen van relaties met omgevende structuren.
Doel is een operatiemethodiek aan te leren die is gebaseerd op nauwkeurige anatomische kennis en secure preparatietechniek, waardoor peroperatieve schade en post-operatieve morbiditeit kunnen worden geminimaliseerd.
 
De practica worden gegeven in het ‘skillslab’ van het LUMC. De theorie wordt geïllustreerd en verlevendigd met klinische voorbeelden uit de ervaringswereld van de verschillende docenten, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan chirurgisch-anatomische complicaties en de preventie ervan.

De deelnemers ontvangen voorafgaand aan de cursus het cursusboek. Tevens zijn de presentaties van de sprekers gedurende drie jaar beschikbaar op www.boerhaavenascholing.nl.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor chirurgen, kno-artsen, MKA-chirurgen, plastisch chirurgen en voor hen die voor één van deze specialismen in opleiding zijn.

Cursuscommissie:
Prof.dr. J.P.R. van Merkesteyn, voorzitter
Dr. A.P.M. Langeveld
Dr. A. Schepers

  13 juni 2019
08:35 Registratie en koffie
08:55 Welkom en inleiding
  prof. dr. Richard J.P.R. van Merkesteyn
09:00 Inleiding trigonum submandibulare en regio submentale
  prof. dr. Jan G.A.M. de Visscher
09:15 Practicum trigonum submandibulare, regio submentale en sublinguale
10:30 Koffiepauze
11:00 Inleiding trigonum caroticum
  dr. Abbey Schepers
11:15 Practicum trigonum caroticum
12:30 Lunch
13:30 Inleiding glandula parotis
  dr. Jose A.U. Hardillo
13:45 Practicum glandula parotis
15:00 Theepauze
15:30 Inleiding kaakgewricht
  prof. dr. Richard P.R. van Merkesteyn
15:45 Practicum kaakgewricht
vanaf 17:15 Borrel bij Brasserie de Poort en Diner bij Ristorante Porto Pino
  14 juni 2019
09:00 Inleiding schildklier en bijschildklier
  prof. dr. Menno Vriens
09:15 Practicum (bij-)schildklier
10:15 Koffiepauze
10:45 Inleiding larynx
  dr. Ton P.M. Langeveld
11:00 Practicum larynx
12:00 Radiologische anatomie van het hoofd-halsgebied
  dr. Berit M. Verbist
12:30 Lunch
13:30 Inleiding achterste halsdriehoek
  dr. Cees A. Meeuwis
13:45 Practicum achterste halsdriehoek
15:00 Practicum overige anatomie en recapitulatie
16:00 Afsluiting
dr. J.A.U. Hardillo
Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Erasmus MC Rotterdam
dr. A.P.M. Langeveld
Keel- Neus- en Oorheelkunde, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
dr. C.A. Meeuwis
Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Erasmus MC Rotterdam
prof.dr. J.P.R. van Merkesteyn
Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
dr. A. Schepers
Chirurgie, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
dr. B.M. Verbist
Radiologie, Leids Universitair Medisch Centrum
prof.dr. J.G.A.M. de Visscher
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Amsterdam UMC, locatie VUmc en Medisch Centrum Leeuwarden
prof.dr. M.R. Vriens
Chirurgie, UMCU
LUMC
Einthovenweg 20, 2333 ZC Leiden

Gebouw 2, T0-22

€ 950,-.

Kortingstarief AIOS:  - € 300,-.