L. de Ruiter

Luuk de Ruiter houdt van de positieve benadering bij de Belbinrollen. De taal die daarbij gebruikt wordt, de typering van de rollen. Het staat heel dicht bij de belevingswereld van de artsen. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. En de wisselwerking met de groep was goed. Luuk kende enkele deelnemers uit hun opleidingstijd. Als kaderartsen zetten zij nu kwaliteiten van zichzelf en anderen in. Ze herkennen hun eigen collega’s in de verschillende Belbin-rollen. En ze zien hoe ze daarmee doelgericht aan de slag kunnen.

Wat doet Luuk zelf?
Hij loopt rond, is energiek , maakt grapjes, kijkt mensen aan. Hij houdt van de interactie met de groep. Hij gebruikt de opmerkingen van de deelnemers en koppelt die weer terug naar de teamrollen. Dat houdt de deelnemers scherp. Hij toont steeds ter plekke hoe het werkt. Hij laat de deelnemers bijvoorbeeld een ramp bedenken en dan manifesteren die teamrollen zich als vanzelf bij het uitvoeren van de opdracht.

Wat past hij toe?
Onderwijs is kiezen. Luuk is zelf een enorme doener en hij weet uit eigen ervaring hoe krachtig een voorbeeld kan zijn voor mensen met zijn leerstijl. Daarnaast streeft hij ernaar om ook andere leerstijlen te bedienen door keuzes in beeldmateriaal, door een kader te schetsen samen met de groep en met gebruik van een flip-over. Hij zet deelnemers in kleinere groepjes met opdrachten aan het werk. Daarbij benut hij de aanwezige kennis van de huisartsen. Hij speelt actief in op wat er in de groep gebeurt.

Wat zijn zijn tips?
Houd zoveel mogelijk rekening met verschillende leerstijlen. Vraag je af hoe je het beste aansluiting krijgt bij de deelnemers en bedenk van te voren hoe je hun kennis kunt gebruiken. Probeer de beginsituatie zo snel mogelijk helder te krijgen en zorg voor afwisseling. Soms kun je ook via een zijweg iets duidelijk maken. Voorbeeld: In een cursus over kernkwaliteiten benoemden cursisten hun eigen idool met de daarbij horende kwaliteiten. Daarna kregen ze de opdracht de naam van hun idool door te strepen en in plaats daarvan hun eigen naam er bij te zetten. Het gelach dat er op volgde maakte duidelijk dat de boodschap was overgekomen.