• Startdatum:
 • 7 maart 2024
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Accreditaties

 • K&J/OG:
 • 2
 • ABC 1:
 • 2
 • NAPA:
 • 2
 • NVvP:
 • 2

Een aanzienlijk en groeiend aantal jongeren geeft aan het leven niet meer te zien zitten. Hoewel dit vooralsnog niet leidt tot een toenemend aantal zelfdodingen onder minderjarigen, is deze tendens zeker reden tot zorg. Het toont aan dat de mentale gezondheid van onze jongeren onder druk staat. Dat is de reden dat de overheid tot actie maant en middelen ter beschikking stelt. 

113 drijft acties die zich richten op vermindering van suïcide, daarin gesteund door GGZ professionals. Daarnaast zien we met regelmaat ook acties door nabestaanden. In deze van Krevelenlezing laten we deze groepen aan het woord. 

Van Krevelenlezingen
Boerhaave Nascholing is in 2018 met de Van Krevelenlezingen gestart. Elk jaar organiseren we drie tot vier lezingen waarvoor wij u van harte uitnodigen. Deze cyclus is een samenwerking van LUMC Curium, Youz en GGZ Rivierduinen. Doel van de nascholingen is om vanuit de GGZ de kennis en ervaring die relevant is voor het gehele jeugdveld, in een interactieve bijeenkomst te delen.

LUMC Curium, Youz en GGZ Rivierduinen bieden u deze lezingencyclus aan. Deelname is kosteloos.

Dr. Dirk Arnold van Krevelen
In het begin van de 20e eeuw introduceren Hans Asperger en Leo Kanner in Nederland de term autisme. In 1952 publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen het artikel ‘Een geval van Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft hij vooral veel bekendheid in het buitenland. Van Krevelen organiseert internationale congressen over de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden.

Na de Tweede Wereldoorlog begint Van Krevelen in Den Haag een psychiatrische praktijk en is hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 is hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 wordt Van Krevelen privaatdocent en in 1956 wordt hij benoemd tot lector Kinderpsychiatrie aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1955 tot 1972 is hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige LUMC Curium.

Accreditatie
Omdat deze Van Krevelen online wordt aangeboden gelden er aangescherpte accreditatieregels. Van belang om te weten is, dat u de accreditatiepunten voor deze Van Krevelenlezing alleen ontvangt, wanneer u de natoets met goed gevolg heeft afgerond. Met ‘met goed gevolg’ wordt bedoeld dat deze als behaald worden aangemerkt indien 70% van de antwoorden correct gegeven wordt. 

Doelgroepen
Kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdpsychologen, hulpverleners jeugd, wijkteams, beleidsmedewerkers, Cardea, AW Jeugd-betrokkenen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, JGZ-professionals, POH’s GGZ, physician assistants en andere geïnteresseerde professionals.

Organiserend comité
Het programma van deze Van Krevelenlezing is samengesteld door:

 • Prof. dr. E.F. (Eric) van Furth, klinisch psycholoog / directeur, Rivierduinen Eetstoornissen Ursula, Leiden
 • Dr. B.M. (Branko) van Hulst, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC
 • Dr. C.T. (Charissa) Jagt, kinder- en jeugdpsychiater, Youz FACT, Zoetermeer
 • Dr. M.C. (Marianne) Kasius, kinder- en jeugdpsychiater, De Banjaard Youz, Den Haag
 • Prof. dr. R.R.J.M. (Robert) Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC
15:30 Registratie en ontvangst (online)
16:00 Opening en inleiding
Prof. dr. Robert Vermeiren en dr. Branko van Hulst
  Voorzitters: prof. dr. Robert Vermeiren en dr. Branko van Hulst
16:10 Bijdragen aan een generatie die het gesprek voert over hoe het écht met ze gaat
Tim Zuidberg en Mart van Assem, MSc
16:20 Suïcidepreventie doe je samen
Drs. Ruthie Werner
16:50 Vragen en discussie
17:05 De handreiking suïcidepreventie bij persisterende suïcidaliteit: een vertaling naar de praktijk
Drs. Agaath Koudstaal
17:25 Maak mentale gezondheid 10-12 jarigen bespreekbaar!
Drs. Elsbeth Kuysters
17:35 Vragen en discussie
17:55 Afsluiting
Prof. dr. Robert Vermeiren en dr. Branko van Hulst
18:00 Einde programma
M.N.A. van Assem
Stichting We zien mekaar
Drs. J.A. Koudstaal
klinisch psycholoog / psychotherapeut / behandelverantwoordelijke van een zorgprogramma voor jongeren met ernstige problemen in het reguleren van hun emoties en impulsen, LUMC Curium
Drs. P.J.M. Kuysters
Nabestaande / schrijver / moeder / zelfstandig gevestigd psycholoog van arbeid en gezondheid, Stichting Saarisnietgek, Oosterhout
Drs. R. Werner
Klinisch psycholoog / psychotherapeut, Taytelbaum Psychologen Amsterdam / kwartiermaker jeugd, 113 Zelfmoordpreventie
T. Zuidberg
Stichting We zien mekaar
ONLINE
,


Deze Van Krevelenlezing wordt volledig digitaal aangeboden.

Deelname is kosteloos.