• Startdatum:
 • 29 februari 2024
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Physician assistant, Sociaal Geneeskundige, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 8
 • ABSG:
 • 8
 • NAPA:
 • 8
 • VSR:
 • 8

Deze cursus is VOL; Wij bieden deze cursus opnieuw aan op 11 oktober 2024.
Voor meer informtie en inschrijven klik hier

Zowel binnen als buiten het ziekenhuis wordt het electrocardiogram (ECG) vaak ingezet bij keuringen en bij het opsporen van hartafwijkingen. Door het volgen van deze eendaagse en digitale cursus bent u weer helemaal op de hoogte van de meest recente kennis van (de beoordeling van) het ECG.

Het ECG wordt dagelijks zowel binnen als buiten het ziekenhuis ingezet als laagdrempelig diagnosticum. Daarom is het voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen in opleiding tot specialist (AIOS), bedrijfsartsen en andere zorgprofessionals in het werkveld belangrijk om goed met het ECG te kunnen werken. 

Online cursus
Nieuw aan de opzet van deze cursus is dat het onderwijs als 'blended learning' wordt aangeboden. Door de e-module, die u van tevoren zelf doet, raakt u bekend met de systematiek van de 10 stappen methode om het ECG te beoordelen. Hierdoor begint u het klassikale deel (dat ook online wordt gegeven), met een goede basis om uw kennis en begrip verder te verbreden en te verdiepen.

In de online voorbereiding wordt met behulp van een e-module de systematische beoordeling van het 12-afleidingen ECG in 10 punten aangeleerd. Naast het bestuderen van deze theoretische achtergrond wordt ook geoefend met de beoordeling van ECG’s. De e-module wordt afgesloten met een toets. Een voldoende resultaat dient als ingangseis voor het online on-campus programma. De online voorbereidingstijd is ca. 2 uur (dit is afhankelijk van kennisniveau en kan daardoor afwijken).

Bij het (online) contactmoment ligt de focus meer op oefenen en toepassing zoals ook in de dagelijkse praktijk gevraagd wordt. Doordat de basiskennis al in de voorbereiding aan bod gekomen is en er dus meer tijd is om dit goed te laten bezinken, is er op de online cursusdag meer ruimte voor oefening, discussie, reflectie en het beantwoorden van vragen. Dit gebeurt onder andere door middel van (groeps)opdrachten, plenaire besprekingen en een afsluitende quiz.

Electrocardiografie in de praktijk
De nadruk van de cursus ligt op de praktische vaardigheid van het beoordelen van een ECG. Zowel tijdens de plenaire sessies als tijdens de workshops zal hiermee onder deskundige begeleiding veel worden geoefend. Ook zal aandacht besteed worden aan hoe er gehandeld moet worden na het signaleren van een afwijking. U wordt uitgenodigd uw eigen casuïstiek aan bod te laten komen. Na deze cursus bent u in staat om ECG’s te interpreteren en zult u de belangrijkste afwijkingen in een oogopslag herkennen.

Accreditatie
Omdat deze cursus online wordt aangeboden gelden er aangescherpte accreditatieregels. Van belang om te weten is, dat u de accreditatiepunten voor deze cursusdag alleen ontvangt, wanneer u de voor- en natoets met goed gevolg heeft afgerond. Met ‘met goed gevolg’ wordt bedoeld dat deze als behaald worden aangemerkt indien 70% van de antwoorden correct gegeven wordt. Een voldoende resultaat op de voortoets dient tevens als ingangseis voor het online on-campus programma. 

Leerdoelen

 • De deelnemer kan met behulp van de tien-punten-aanpak op systematische wijze een ECG beoordelen.
 • De deelnemer heeft begrip van de pathofysiologie van cardiale afwijkingen en kan daarmee een ECG op correcte wijze interpreteren.

Inschrijving en cursusboek
Let op: wanneer u na 13 februari 2024 inschrijft, kunnen wij niet garanderen dat u het cursusboek voor aanvang van de online cursusdag per post heeft ontvangen.
U kunt het cursusboek te allen tijde online raadplegen in de digitale leeromgeving. 

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door

 • Dr. Anastasia Egorova, cardioloog, LUMC
 • Dr. Lieselot van Erven, cardioloog, LUMC
 • Jeff Smit, MSc, AIOS Cardiologie, LUMC

Deze cursus is sponsorvrij.

*Deze cursus wordt volledig digitaal aangeboden*

Cursusopzet

De cursus bestaat uit een combinatie van een online voorbereiding en hierop volgend contactonderwijs. De voorbereiding kan de deelnemer in de weken voorafgaand aan de scholingsbijeenkomst zelfstandig doorlopen op de gewenste tijd en plaats. In de voorbereiding wordt kennis opgedaan over de tien punten die van belang zijn bij de beoordeling van een ECG. In het on-campus gedeelte (online) wordt deze kennis toegepast en verdiept. Ook wordt dan de koppeling gemaakt met de pathofysiologie van het hart om afwijkingen op juiste wijze te leren interpreteren.

In de online voorbereiding wordt met behulp van een e-module de systematische beoordeling van het 12-afleidingen ECG in 10 punten aangeleerd. Naast het bestuderen van deze theoretische achtergrond wordt ook geoefend met de beoordeling van ECG’s. De e-module wordt afgesloten met een summatieve toets, bestaande uit multiple choice vragen. Een voldoende resultaat dient als ingangseis voor het online on-campus programma en is een vereiste voor het verkrijgen van accreditatiepunten. De online voorbereidingstijd is ca. 2 uur (dit is afhankelijk van kennisniveau en kan daardoor afwijken).

Bij het (online) contactmoment ligt de focus meer op oefenen en toepassing zoals ook in de dagelijkse praktijk gevraagd wordt. Doordat de basiskennis al in de voorbereiding aan bod gekomen is en er dus meer tijd is om dit goed te laten bezinken, is er op de online cursusdag meer ruimte voor oefening, discussie, reflectie en het beantwoorden van vragen. Dit gebeurt onder andere door middel van (groeps)opdrachten, plenaire besprekingen en een afsluitende quiz.

Conceptprogramma

08:30 Registratie en ontvangst
09:00 Welkom en introductie
Dr. Lieselot van Erven
09:15 Opdracht 10-punten aanpak
Jeff Smit, MSc
09:45 Koffiepauze
10:00 Blok 1: Ritme en geleiding
Dr. Lieselot van Erven
11:15 Koffiepauze
11:30 Blok 2: QRS-morfologie
Jeff Smit, MSc
12:45 Lunchpauze
13:15 Blok 3: Ischemie en infarct
Jeff Smit, MSc
14:30 Theepauze
14:45 Cherry picking
Dr. Lieselot van Erven
15:15 Casuïstiek
Dr. Lieselot van Erven en Jeff Smit, MSc
15:45 Quiz en afsluiting
Jeff Smit, MSc en dr. Lieselot van Erven
16:15 Einde programma
Dr. L. van Erven
Cardioloog, LUMC
J.M. Smit
AIOS Cardiologie, LUMC
ONLINE
,


Deze cursus vindt volledig digitaal plaats.

Deelname € 295,-
Kortingstarief (AIOS, PA, VS) € 225,- (€ 70,- korting)

Let op: bij inschrijving gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden, inclusief de genoemde annuleringsvoorwaarden. Administratiekosten kunnen in rekening gebracht worden bij annulering.