• Startdatum:
  • 10 april 2024
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • AIOS

Als gynaecoloog in opleiding komt u veel in aanraking met jonge zwangerschapscomplicaties bij patiënten. Hoe moet u als beginnend gynaecoloog handelen bij een miskraam, extra-uteriene graviditeit en hyperemesis gravidarum, of complicaties na een zwangerschapsafbreking? In deze cursus bespreken we veelvoorkomende praktijkvoorbeelden, waardoor u leert hoe met deze situaties om te gaan.

Tijdens deze eendaagse cursus krijgt u de meest actuele kennis over jonge zwangerschapscomplicaties. Het programma is afgestemd op de behoeften van AIOS gynaecologie en verloskunde. Bent u werkzaam als verloskundig arts, of als IVF/fertiliteits arts? Dan kunt u ook aan het programma deelnemen. 

Expertise bij zwangerschapscomplicaties

Bij jonge zwangerschapscomplicaties is vaak laagcomplexe zorg nodig, maar in sommige situaties is ook speciale expertise vereist. Tijdens de cursus gaat u daarom uitgebreid in op het beleid bij veelvoorkomende zwangerschapscomplicaties. Ook spelen communicatieve vaardigheden voor het voeren van slecht nieuws gesprekken en het bieden van emotionele ondersteuning bij patiënten met zwangerschapscomplicaties een grote rol.

Aan de slag met veelvoorkomende cases

Deze cursus is zowel theoretisch als praktisch ingedeeld. Ter voorbereiding maakt u een e-learning, waarin de basiskennis van de fysiologie en pathologie van jonge zwangerschap wordt getoetst. Tijdens de cursusdag wordt dieper ingegaan op de cases uit de e-learning. In verschillende werkgroepen traint u uw vaardigheden door hands-on oefeningen te doen met echoscopie, laparoscopie en gesprekstechnieken. Aan het einde van de dag toetsen we de kennis opnieuw aan de hand van een korte quiz.

Na het volgen van deze cursus:

  • Kent u het beleid bij veel voorkomende jonge zwangerschapscomplicaties, zoals hyperemesis gravidarum, (herhaalde) miskramen en ectopische zwangerschap;
  • Kent u diagnostische en behandelmogelijkheden, met bijbehorende voor- en nadelen bij patiënten met niet-tubaire EUG;
  • Herkent u verschillende echo beelden passend bij jonge zwangerschapscomplicaties
  • Kunt u een laparoscopische tubectomie en tubotomie verrichten

Wilt u meer weten over jonge zwangerschapscomplicaties? Meld u dan snel aan voor deze cursus via de inschrijfknop op deze pagina.

  PROGRAMMA
08:30 Registratie
09:00 Opening
Dr. Lisa Lashley
09:10 Diagnostiek en beleid bij herhaalde miskramen
Dr. Marie-Louise van der Hoorn
09:40 Hyperemesis Gravidarum
Dr. Rebecca Painter
09:50 Werkgroep 'miskraam'
Dr. Marie-Louise van der Hoorn en dr. Lisa Lashley
10:40 Koffie/theepauze
11:00 Ectopische zwangerschap in de tuba
Dr. Norah van Mello
11:30 Cervicale, istmische en niche zwangerschappen
Dr. Nicole Burger
12:00 Werkgroep ectopische zwangerschap' 
Dr. Norah van Mello
12:30 Lunchpauze
13:30 Casus uitwerken in carrousel
Groep 1: echoscopie
Groep 2: laparoscopie box
Groep 3: gesprekstraining 
14:30 Wisselen groepen en pauze
14:45 Casus uitwerken in carrousel
Groep 1: gesprekstraining
Groep 2: echoscopie
Groep 3: laparoscopie box
15:45 Wisselen groepen en pauze
16:00 Casus uitwerken in carrousel
Groep 1: laparoscopie box
Groep 2: gesprekstraining 
Groep 3: echoscopie
17:00 Afsluiting
17:10 Sluiting
Dr. N.B. Burger
Gynaecoloog, Amsterdam UMC
Dr. M.L.P. van der Hoorn
Gynaecoloog, LUMC
Dr. E.E.L.O. Lashley
Gynaecoloog, LUMC
N.M. van Mello
Gynaecoloog, Amsterdam UMC
A.G.M.G.J. Mulders
gynaecoloog, Erasmus MC
R.C. Painter
Gynaecoloog, Amsterdam UMC
Dr. M. Rousian
AIOS Gynaecologie, Erasmus MC
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Gebouw 1
Registratie: Boerhaaveplein, route 537

Plenaire zaal: Collegezaal 4
Route 762

Route en parkeren

Deelname € 275, -