• Startdatum:
 • 10 november 2023
 • Cursusduur:
 • 3 dagdelen
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Accreditaties

 • ABAN (incl. Cluster 1):
 • 10

Competentiegericht onderwijs Bachelor Geneeskunde

Beschrijving:
Het volledige programma bestaat in principe uit minimaal 2 workshops. De dagen zijn opvolgend. U schrijft zich in voor een lijn specifiek deel (LPV, LBV of LSGL) en voor workshops. Mocht u een dagdeel niet kunnen dan is het mogelijk om 1 dagdeel te volgen. 

Inhoud
Deze unieke coach-the-coach cursus biedt lijndocenten handvatten om zich verder te ontwikkelen als docent én coach. De cursus sluit van zelfsprekend aan op het vernieuwde onderwijs in de studie Geneeskunde. Daardoor bereidt de cursus deelnemers voor op, of versterkt hen in, hun belangrijke rol in het coachen en beoordelen van studenten.

De cursus is bedoeld voor de (beoogde) docentcoaches van de Lijn Professionele vaardigheden jaar 1 in het nieuwe curriculum, de Lijn Beroepsvorming (LBV), docenten klinisch redeneren en consultvoering (KRCV) in LBV en docenten van de Lijn Samenwerking-Gezondheidsbevordering-Leiderschap (LSGL) in de Bachelor Geneeskunde. In de cursus wordt concreet ingegaan op de wensen van de doelgroep.

Het kost twee dagdelen om de cursus te volgen, maar het levert in de praktijk tijdwinst op voor het hele jaar! De cursus is voor de trainer- coaches LPV, LBV docenten, KRCV-docenten en LGSL-docenten gratis.

De cursus wordt live gegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een inwerkworkshop, waarin de opbouw en vernieuwing van het lijnonderwijs aan de orde komt, en inhoudelijke workshops. In de inhoudelijke workshops gaan docenten aan de slag met coachingsvaardigheden o.a. het begeleiden van studenten bij zelfreflectie en zelfregulerend leren, het geven van feedback, en het beoordelen van lichamelijk onderzoek.

Thema’s
Coachingsvaardigheden, zelfregulerend leren, studievaardigheden, feedback geven, feedback op vaardigheden en competenties, motiverende gesprekstechnieken, gebruik van rubrics, beoordeling en toetsing van competenties.

Leerdoelen
Na afloop van deze Coach de Coach Leidse Lijnen:

 1. Is de deelnemer in staat zijn rol als trainer- coach LPV1, docent LBV, docent LGSL, docent klinisch redeneren consultvoering in LBV goed te omschrijven, in achtneming van de onderlinge samenhangen tussen de onderwijslijnen en met overig onderwijs studie Geneeskunde.
 2. Is de deelnemer in staat de modellen en/of methodes af te wisselen en te gebruiken in het begeleiden en coachen van studenten.
 3. Kent de deelnemer het proces van self-regulated learning en is in staat om studenten te begeleiden in dit proces.
 4. Kan de deelnemer studenten begeleiden bij het spelen van rollen, oefenen van vaardigheden communicatie, consultvoering, lichamelijk onderzoek, geven van presentaties of uitvoeren van groepsopdrachten.
 5. Kan de deelnemer op een gestandaardiseerde manier de voor hem relevante competenties beoordelen aan de hand van een rubric en van rijke narratieve feedback voorzien.
 6. Kan de deelnemer studenten met problemen vroegtijdig herkennen en passende hulp aanbieden/inschakelen.
 7. Heeft de deelnemer zijn eigen ervaren knelpunten bij het begeleiden van studenten in kaart en onder woorden gebracht en SMART leerdoelen voor de knelpunten geformuleerd,

Programma
Het programma in september richt zich op de onderwerpen feedback geven, coachingsvaardigheden en SRL, omdat dit belangrijke vaardigheden zijn in het nieuwe curriculum. Deelnemers oefenen deze vaardigheden tijdens de workshops. Omdat de nadruk ligt op oefenen in de workshops, zijn deze onderwerpen ook relevant voor coaches die vorig jaar workshops over deze onderwerpen hebben gevolgd.

Workshops
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de definitieve indeling plaatsvinden en ook kunnen er eventuele kleine aanpassingen in het programma aangebracht worden.

Doelgroep
Deze cursus is specifiek bestemd voor docentcoaches LBV, docenten KRCV LBV en docenten LSGL van de bacheloropleiding GNK van het LUMC.

Cursuscommissie

 • mw. dr. A.M. (Ania) Oleksik, LUMC, Interne Ouderengeneeskunde
 • dhr. dr. J.A. (Jeroen) de Wilde, LUMC, PHEG
 • mw. dr. V. (Vera) Nierkens, LUMC,  PHEG
 • mw. drs. C.E. (Caroline) Serlie, LUMC, OEC
 • dhr. dr. V.A.L. (Volkert) Huurman, LUMC
 • dhr. Drs. S.P. (Peter) Muller, LUMC, PHEG

Dag 1: Dinsdag 5 september 2023

In de bijlage treft u de uitgebreide beschrijving van het programma en de workshops aan.

12:45 Registratie en ontvangst
Locatie: Foyer gebouw 3
13:00 Inwerksessie/workshop alleen voor Trainer-coaches en student-docenten LPV1
Jeroen de Wilde en Margreet Scharloo
Locatie: V2-26/28
13:00 Inwerksessie/workshop alleen voor LSGL 2 docenten
Vera Nierkens en Caroline Serlie 
Locatie: V2-44
13:00 Inwerksessie/ workshop alleen voor docent- coaches LBV2, KRCV docenten jaar 2
Peter Muller en LBV2-coördinator
Locatie: V2-46
14:45 Pauze, koffie, overstappen naar trainingsruimte
15:00 Workshop: “Hoe begeleid je studenten bij hun zelfreflectie en zelf regulerend leren (SRL) en hoe geef je constructieve feedback
Adriaan Norbart en Iris Meljes
Locatie: V2-26/28
17:00 Einde programma

Dag 2: Donderdag 5 oktober 2023

08:45 Registratie en ontvangst
Locatie: Ingang Collegezaal 3
09:00 Workshop 1: Voorbereiding op Coachingsgesprekken P(l)op en reflectiegesprekken voor trainer-coaches LPV 1 en docent-coaches LBV2, 3 en docenten LSGL 2, LSGL 3
Adriaan Norbart en docent medische psychologie
Locatie: Collegezaal 3
10:45 Einde programma

Dag 3: Vrijdag 10 november 2023

08:45 Registratie en ontvangst
Locatie: Foyer gebouw 3
09:00 Deel 1: Inwerksessie/ workshop alleen voor trainer- coaches jaar LBV 3
Ania Oleksik
Locatie: V3-18/22
09:00 Inwerksessie/ Workshop 2: LSGL 3
Vera Nierkens en Caroline Serlie 
Locatie: V3-30
10:45 Pauze, overstappen naar trainingsruimte
10:45 Workshop: Lichamelijk onderzoek en beoordeling alleen voor LBV 2 en LBV 3
Ania Oleksik
Locatie: V3-18/22
13:00 Einde programma
Drs. I. Meljes
S.P. Muller
Huisarts-docent, PHEG, LUMC
S.P. Muller
Huisarts-docent, PHEG, LUMC
Dr. V. Nierkens
Dr. V. Nierkens
Drs. A.F. Norbart
Onderwijskundig adviseur, LUMC
Drs. A.F. Norbart
Onderwijskundig adviseur, LUMC
Dr. A.M. Oleksik
Dr. A.M. Oleksik
Dr. M. Scharloo
LUMC
Drs. C.E. Serlie
Senior Lecturer Medische Communicatie & Psychologie
Drs. C.E. Serlie
Senior Lecturer Medische Communicatie & Psychologie
Dr. J.A. de Wilde
Dr. J.A. de Wilde
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Deze cursus is gratis voor docentcoaches LBV, docenten KRCV LBV en docenten LSGL van de bacheloropleiding GNK van het LUMC.

 

Bij inschrijven gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, deze kunt u hier teruglezen

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven