• Startdatum:
 • 26 januari 2023
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Medisch specialist, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • VSR:
 • 7
 • ABAN (incl. Cluster 1):
 • 7

Oncologische behandelingen zijn vaak ontwikkeld voor relatief jonge en vitale patiënten. De behandeling van oudere en kwetsbare patiënten vormt daarom vaak een uitdaging. Door de snelle vergrijzing zien we een sterke toename van oudere patiënten met kanker. Door de grote onderlinge verschillen in vitaliteit vraagt optimale behandeling van ouderen een geïndividualiseerde aanpak. In samenwerking met Boerhaave nascholing is vanuit het LUMC hierover een Blended cursus Geriatrische Oncologie ontwikkeld.

Bent u als oncoloog, (oncologisch) chirurg, gynaecoloog, internist-ouderengeneeskunde/klinisch geriater of verpleegkundig specialist betrokken bij oncologische zorg voor ouderen, laat u dan bijscholen over dit onderwerp tijdens onze blended cursus Geriatrische Oncologie.

In deze cursus staan we uitgebreid stil bij de beoordeling en behandeling van de oudere patiënt met kanker en specifieke tumorsoorten die veel bij deze groep voorkomen

De lesstof uit de cursus, die bestaat uit een voorbereidende e-learning en een on campus cursusdag, kunt u direct in de praktijk toepassen.

U leert binnen uw eigen specialisme waar u rekening mee moet houden bij het behandelen van ouderen met kanker en wat de effectiviteit en risico’s zijn van de verschillende oncologische behandelingen. Hiermee kunt u straks een goed behandelplan op stellen en effectieve samenwerkingen aangaan met andere specialisten om passende zorg voor deze grote groep patiënten te leveren. Daarnaast krijgt u tips over hoe er in de gedeelde besluitvorming over de verschillende behandelmodaliteiten optimaal rekening kan worden gehoudend met de doelen/wensen van oudere patiënten. Tenslotte bespreken we organisatievormen die gebruikt kunnen worden om oncogeriatrische spreekuren en MDO’s in uw ziekenhuis in te richten en kunnen we adviseren bij de implementatie van een oncogeriatrisch zorgpad.

Voorbereidende e-learning
Als voorbereiding volgt u op basis van uw specialisatie één van onze drie e-learnings. Iedere e-learning duurt circa 2 uur. In de e-learnings worden informatieve teksten en animaties aangeboden en wordt er geoefend met casuïstiek. U kunt kiezen uit:

 • colorectale oncologie bij ouderen
 • gynaecologische oncologie bij ouderen
 • mammacarcinoom bij ouderen

U kunt er - tegen een kleine meerprijs - voor kiezen om meerdere e-learnings te doen, dan ontvang u ook meer punten. Wij hebben voor de accreditatie 2 punten per e-learning gevraagd.

Fysieke cursusdag
Tijdens de on campus-dag ligt de focus op het opzoeken van de verdieping en op de samenwerking tussen het oncologische en het geriatrische team. Dit doen we gezamenlijk in de vorm van lezingen en een nagebootst MDO / poliklinisch spreekuur (werkgroepen). De dag sluiten we af met een opdracht waarbij u een zorgpad voor uw eigen ziekenhuis ontwerpt.

Voorafgaand aan de cursus, kunt u casussen aan leveren die in de werkgroepen besproken kunnen worden. Deze input kan per mail gestuurd worden naar Prof. dr. Johanneke Portielje (J.E.A.Portielje@lumc.nl).

Leerdoelen

 • Kennis verwerven over de biologische processen rondom veroudering en kanker
 • Inzicht verkrijgen in de wijze waarop de kwetsbaarheid bij een oudere patiënt kan worden ingeschat.
 • Kennis verwerven over de impact van leeftijd en vitaliteit op de uitkomsten van  oncologische behandelingen.
 • De vertaalslag kunnen maken van nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de klinische praktijk voor uw oudere patienten.
 • Vaardig worden in shared decision making met ouderen en het afstemmen van behandelplannen op de behandeldoelen van patienten. .
 • Het kunnen toepassen van bruikbare organisatiemodellen en zorgpaden voor geriatrische oncologie in de eigen praktijk.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij: ABAN, NAPA en VSR, verwacht 8 punten incl. één e-learning. 

Deze cursus is samengesteld door: 

 • Prof. dr. J.E.A. Portielje, Internist oncoloog, LUMC
 • Dr. F. van den Bos, Internist ouderengeneeskunde, LUMC
 • Dr. N. de Glas, Internist oncoloog io, LUMC
 • Dr. M.E. Hamaker, Geriater, Diaconessenhuis Utrecht
 • Dr. J.R. Kroep, Internist oncoloog, LUMC
 • Dr. C.D. Kroon, Gynaecoloog  oncoloog, LUMC
 • Dr. G.J. Liefers, Chirurgisch oncoloog, LUMC
 • Dr. M. Slingerland, Oncoloog, LUMC
 • Dr. F.M. Speetjens, Medisch oncoloog, LUMC
 • Prof. dr. A.M. Stiggelbout, Medische besliskunde, LUMC

PROGRAMMA DONDERDAG 26 JANUARI 2023

09:00 Registratie en ontvangst
09:15 Welkom en inleiding
Prof. dr. Johanneke Portielje
09:30 Wat is voor u het meest belangrijk?
Prof dr. Anne Stiggelbout en Dr. Suzanne Festen
10:15 Multidisciplinair bepalen wat waarschijnlijk het beste behandeladvies is  
Casuïstiek wordt per werkgroep met een groep van deskundigen besproken
  Casus 1 - Gynaecologische Oncologie
Dr. Cor de Kroon, Prof. dr. Johanneke Portielje, Nicole Bartels en Dr. Frederiek van den Bos
  Casus 2 - Colorectale Oncologie
Dr. Jan Willem Dekker, Dr. Kathelijn Versteeg, Peggy Lievaart en Prof. dr. Simon Mooijaart
  Casus 3 - Mammacarcinoom
Dr. Jos Merkus, Drs. Anna Uit den Boogaard, Dr. Nienke de Glas en Dr. Mandy Kiderlen
11:15 Pauze
11:30 Multidisciplinair bepalen wat waarschijnlijk het beste behandeladvies is  
Casuïstiek wordt per werkgroep met een groep van deskundigen besproken
  Casus 4 - Gynaecologische Oncologie
Dr. Cor de Kroon, Prof. dr. Johanneke Portielje, Nicole Bartels en Dr. Frederiek van den Bos
  Casus 5 - Colorectale Oncologie
Dr. Jan Willem Dekker, Dr. Kathelijn Versteeg, Peggy Lievaart en Prof. dr. Simon Mooijaart
  Casus 6 - Mammacarcinoom
Dr. Jos Merkus, Drs. Anna Uit den Boogaard, Dr. Nienke de Glas en Dr. Mandy Kiderlen
12:30 Lunch
13:15 Is deze nieuwe techniek / behandeling geschikt voor mijn oudere patiënt?    
Dr. Nienke de Glas
14:00 Hoe organiseer ik het zorgpad voor oudere patiënten met kanker in mijn ziekenhuis?
Dr. Frederiek van den Bos en Prof. dr. Johanneke Portielje
14:45 Pauze
15:00 Organisatie van uw zorgpaden
In kleine groep, met een team van deskundigen gaat uw kijken naar de zorgpaden die in uw organisatie goed bruikbaar kunnen zijn en oplossingen voor knelpunten bespreken die de implementatie van geriatrisch oncologische zorgpaden in uw ziekenhuis in de weg staan.
16:00 Afsluiting
16:15 Einde programma

PROGRAMMA DINSDAG 4 JULI 2023

13:15 Registratie en ontvangst
13:30 Nascholing deel 1
14:45 Pauze
15:00 Nascholing deel 2
16:15 Afsluiting
16:30 Einde programma

 

N. Bartels
A. Uit den Boogaard
Verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde, LUMC
Dr. F. van den Bos
Internist ouderengeneeskunde, LUMC
Dr. J.W.T. Dekker
Oncologisch chirurg, Reinier de Graaf Gasthuis
Dr. S. Festen
Internist ouderengeneeskunde, UMCG
N.A. de Glas
Internist oncoloog i.o, LUMC
Dr. M. Kiderlen
Dr. C.D. de Kroon
Gynaecoloog, LUMC
P. Lievaart
Verpleegkundig Specialist, Antoni van Leeuwenhoek
J.W.S. Merkus
Prof. dr. S.P. Mooijaart
Internist Ouderengeneeskunde, LUMC
Prof. dr. J.E.A. Portielje
Internist-oncoloog, LUMC
Prof. Dr. A.M. Stiggelbout
Hoogleraar Medische Besliskunde, LUMC
Dr. K.S. Versteeg
Internist oncoloog en internist ouderengeneeskunde, AMC
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Collegezaal 3, LUMC

Parkeren en bereikbaarheid LUMC

Tarief medisch specialist € 395,-
Kortingstarief arts- assistenten in opleiding en verpleegkundig specialist € 295,-
Een losse additionele e-learning € 50,-

 

 

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven