• Startdatum:
 • 27 januari 2022
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Werkzaam als:
 • Apotheker, AIOS, Huisarts, Medisch specialist

Accreditaties

 • NIV:
 • 10
 • ABC 1:
 • 10
 • NAPA:
 • 10
 • NVZA:
 • 10
 • KNMP:
 • 9
 • NVKG:
 • 10

UPDATE: wegens de huidige omstandigheden en geldende restricties m.b.t. COVID, is het helaas niet meer mogelijk deze cursus op locatie te organiseren in het LUMC. Deze cursus zal daarom online verzorgd worden. Geregistreerde cursisten ontvangen hier z.s.m. een bericht over.

----------------------------------

Als (ziekenhuis)apotheker, huisarts of medisch specialist, wilt u patiënten altijd de juiste medicatie voorschrijven en afleveren. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de nieuwste therapieën en geneesmiddelen. Na de cursus Medicamenteuze Therapie bent u weer helemaal op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld.

Therapieën met geneesmiddelen
Medicamenteuze therapie is een dynamisch veld met veel veranderingen. Nieuwe middelen worden geregistreerd en vergoed, bestaande middelen raken obsoleet of veranderen van plaats in de therapie. Tijdens de Boerhaave cursus evalueert u samen met andere deelnemers bestaande therapieën met geneesmiddelen, waar indicaties in de therapie van veranderen.

Helemaal op de hoogte
Na afloop van deze 16e editie van de cursus, bent u helemaal bijgepraat over de nieuwe ontwikkelingen in de farmacotherapie. Op de eerste cursusdag betreft het de ontwikkeling en implementatie van vaccinatie tegen COVID, alsmede een aantal nieuwe behandelingen op het gebied van de oncologie en hematologie. Op de tweede cursusdag is het programma meer divers, en gericht op nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van veel voorkomende aandoeningen (zoals diabetes, astma en thromboembolie). Ook wordt aandacht besteed aan veiligheid van geneesmiddelen, en aan off-label voorschrijven.

Leerdoelen

 • De cursist krijgt een overzicht over de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling en toepassing van COVID-vaccins, en van nieuwe behandelopties bij een breed palet aan aandoeningen.
 • De cursist is op de hoogte van de berichtgeving over verontreinigingen in geneesmiddelen, en de werkelijke betekenis voor de veiligheid van die geneesmiddelen.
 • De cursist begrijpt de mogelijkheden en beperkingen van genotyperen van het CYP2C19 gen , met name voor wat betreft de keuze voor en dosering van clopidogrel.
 • Tenslotte leert de cursist de aandachtspunten bij het off-label voorschrijven van geneesmiddelen, waarvoor recent boetes in het vooruitzicht zijn gesteld.

Meld u aan!
Bent u praktiserend (ziekenhuis-)apotheker, (huis)arts, internist, deelspecialist binnen de inwendige geneeskunde, geriater, klinisch farmacoloog of in opleiding voor een van deze specialismen? Meld u dan nu aan voor deze cursus via de inschrijfknop.

Accreditatie
Deze cursus wordt geaccrediteerd door de verenigingen zoals genoemd in de blauwe balk bovenaan deze pagina. Na afloop van de cursus ontvangt u toegang tot een digitale natoets. Het doorlopen van deze natoets is een vereiste voor de verenigingen KNMP en NVZA (eis minimale score: 60%), en voor de ABC1 (eis minimale score: 70%).

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

 • Prof. dr. H.J. Guchelaar, Ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog, LUMC
 • Prof. dr. A.J.Gelderblom, Medisch oncoloog, LUMC
 • Prof. T. van Gelder, Internist-klinisch farmacoloog, LUMC
   
  Donderdag 27 januari 2022
09:15 Digitale inloop
09:25 Opening
Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar
  VACCINATIE
Voorzitter: Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar
09:30 Principes van COVID vaccinatie-strategieën
Dr. ir. Marjolein Kikkert
10:00 Convalescent plasma en antilichamen als behandeling van COVID
Dr. Mark de Boer
10:30 RNA-producten: welke mogelijkheden zijn er naast COVID-vaccines? 
Dr. Marcel Kenter
11:00 Pauze
11:30 SGLT2 remmers: Eerste keus in de behandeling van nierziekte en hartfalen?
Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink
  ONCOLOGIE/HEMATOLOGIE
Voorzitter: Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar
12:00 CAR T-cells als nieuwe behandeling voor (hematologische) kanker 
Dr. Joost Vermaat
12:30 Lunch
13:30 Moleculaire behandelopties bij longkanker
Prof. dr. Egbert Smit
14:00 De waarde van ‘real world data’ voor kwaliteitsverbetering in de oncologische zorg
Prof. dr. Michel Wouters
14:30 Neoadjuvante immunotherapie 
Prof. dr. Christian Blank
15:00 Multipel myeloom; behandelmethoden
Dr. Paula Ypma
15:30 Einde cursusdag 1 
  Vrijdag 28 januari 2022
09:15 Digitale inloop
  INTERNE GENEESKUNDE
Voorzitter: Prof. Teun van Gelder
09:30 Plaatsbepaling DOACs: zijn ze eerst keus antitrombotica en bij welke patiënten?
Prof. dr. Menno Huisman
10:00 Bijwerkingen van vaccinatie: wat wel en wat niet?
Drs. Marianne Berrens-Peijnenburg, Lareb
10:30 Nieuwe orale behandelopties bij COVID 
Drs. Geert Groeneveld
11:00 Pauze
11:30 Nieuwe richtlijn behandeling ernstig astma
Dr. Gert-Jan Braunstahl
  KLINISCHE FARMACOLOGIE
Voorzitter: Prof. dr. Hans Gelderblom
12:00 Doseren van geneesmiddelen bij obesitas
Prof. dr. Catherijne Knibbe
12:30 Lunch
13:30 CYP2C19-genotypering bij clopidogrel: doen of niet doen?
Dr. Jesse Swen
14:00 Verontreinigingen in geneesmiddelen: moeten we twijfelen aan veiligheid? 
Dr. Prisicilla Schoondermark en dr. Marlies Kubbinga
14:30 Seksuele bijwerkingen van geneesmiddelen 
Drs. Rineke Gordijn
15:00 Off-label voorschrijven van geneesmiddelen (debat)
Prof. dr. Saskia de Wildt, Drs. Nico Kijlstra
15:30 Sluiting
Drs. M.A.J. Berrens-Peijnenburg
Wetenschappelijk beoordelaar, arts, Lareb
Prof. dr. C.U. Blank
Internist-oncoloog, NKI
Prof. dr. M.G.J. de Boer
Internist-infectioloog, LUMC
Dr. G.J. Braunstahl
Longarts, Franciscus Gasthuis & Vlietland
C.M. Gordijn
Onderzoeker in opleiding
Dr. G.H. Groeneveld
Prof. Dr. M.V. Huisman
Dr. M.J.H. Kenter
Directeur Paul Janssen Futurelab Leiden
Drs. N.B. Kijlstra
Coördinerend/specialistisch inspecteur, IGJ
Dr. ir. M. Kikkert
Virologie, LUMC
Prof.dr. C.A.J. Knibbe
Klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker, St. Antonius
M. Kubbinga
Senior beoordeler kwaliteit, CBG
Prof. dr. H.J. Lambers Heerspink
Klinisch farmacoloog, UMCG
P. Schoondermark
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Prof. dr. E.F. Smit
Longarts, NKI
Prof. dr. J.J. Swen
ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, LUMC
Dr. J.S.P. Vermaat
Internist-hematoloog, LUMC
Prof. dr. S. de Wildt
Hoogleraar Klinische Farmacologie, Radboud UMC
Prof. dr. M.W.J.M. Wouters
Chirurg, NKI
Dr. P.F. Ypma
,
Deelname 2 dagen € 535,-
Kortingstarief AIOS (2 dagen) € 295,-
Deelname 1 dag € 325,-
Kortingstarief AIOS (1 dag) € 190,-

Maak hier uw keuze

* Er dient 1 onderdeel gekozen te worden
Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven