• Startdatum:
 • 31 maart 2022
 • Cursusduur:
 • 20 dagen
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Specialist Ouderengeneeskunde

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 0

De eerstelijnszorg voor ouderen maakt dynamische en uitdagende tijden door. Dit komt doordat het aantal ouderen met complexe hulpvragen nog altijd toeneemt. Hierbij willen ouderen een autonoom en betekenisvol leven leiden, zo mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving. Hierdoor veranderen de verwachtingen ten aanzien van zorgprofessionals. Wilt u deze verwachtingen proactief een plaats kunnen geven en de zorg voor ouderen mee kunnen laten bewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen? Meld u dan aan voor deze opleiding.

Het Nederlandse zorgstelsel
De eerstelijnszorg in Nederland behoort tot de beste in de wereld. Toch gaat het om een ingewikkeld stelsel. De zorg en ondersteuning worden namelijk geleverd vanuit verschillende wetten en financieringsbronnen. Het palet aan professionele en informele hulpverleners wordt daardoor steeds meer divers. Daarnaast zien we dat het volume en de complexiteit van de zorg toeneemt, terwijl het aantal verzorgers afneemt. Dit alles vraagt om flexibiliteit gebaseerd op stevige expertise. De samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn is een essentiële voorwaarde voor vraag-gestuurde, geïntegreerde ouderenzorg. Hiernaast is samenwerking met andere medische en welzijnsdisciplines onmisbaar.  

Kwalitatieve zorg voor ouderen
In deze opleiding wordt u als huisarts en specialist ouderengeneeskunde geëquipeerd om een actieve rol te spelen in het vormgeven van optimale zorg voor ouderen in uw eigen regio. Door lidmaatschap van de Landelijke adviesgroep eerstelijns geneeskunde voor ouderen (Laego) kan er tegelijk worden bijgedragen aan landelijke kwaliteitskaders. Ook kunt u gebruik maken van de daar verzamelde ervaring en expertise. Als deelnemer aan deze cursus leert u (nog beter) samen te werken en sturing te geven aan de innovatie van zorg.

Kaderopleiding Geïntegreerde Eerstelijns Ouderengeneeskunde
De kaderopleiding wordt in een periode van 2 jaar gegeven op 20 onderwijsdagen. Er worden eendaagse sessies in Leiden aangeboden en tweedaagse sessies in Woudschoten (Zeist). Naast de reguliere onderwijsdagen maken ook een aantal ‘site visits’ onderdeel uit van het programma, zoals een bezoek aan het Ministerie van VWS en andere invloedrijke ‘spelers’. In de opleiding staan 5 grote lijnen centraal:

 1. Visieontwikkeling m.b.t. persoonsgerichte integrale zorg voor ouderen;
 2. Kennis en inzicht m.b.t. organisaties, samenwerking en veranderprocessen;
 3. Specialistische kennis en vaardigheden m.b.t. thuiswonende ouderen met complexe zorgvragen;
 4. Interprofessionele samenwerking;
 5. Persoonlijke groei en leiderschap van deelnemers.

Tijdens de opleiding verwerft u zelfstandig kennis, door bijvoorbeeld het lezen van de literatuur of het maken van e-learnings. De onderwijsdagen zijn er voor verdieping, afstemming, praktische uitvoering en het oefenen van vaardigheden onder leiding van een ervaren mentor. De totale studiebelasting is ongeveer 6 uur per week. We zullen binnen deze kaderopleiding samenwerken met de differentiatie ouderengeneeskunde van de landelijke huisartsopleidingen. Bij een aantal cursusdagen zullen er HAIOS aansluiten voor wederzijdse overdracht van kennis en ervaringen.

Bekijk vooral ook deze film: Kaderopleiding geintegreerde eerstelijns ouderengeneeskunde

Geregistreerd kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde
Na de opleiding worden deelnemers geregistreerd kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde. Tijdens de opleiding zijn deelnemers gratis aspirant lid van de expertgroep Laego (Landelijke adviesgroep eerstelijns geneeskunde voor ouderen). Na de opleiding kunnen ze definitief lid worden

Impressie
Het volgende filmmateriaal (of nugget) geeft een impressie van de sfeer tijdens de opleidingsdagen in Woudschoten: Nugget kaderopleiding. In deze nugget worden slechts enkele onderwerpen die binnen de kaderopleiding aan bod komen belicht. 

COVID-19 UPDATE
Afhankelijk van de situatie rondom COVID-19 is het mogelijk dat een deel van deze opleiding online zal plaatsvinden.

Opleidingscommissie

 • Prof. dr. Jacobijn Gussekloo, huisarts PHEG en ouderengeneeskunde LUMC
 • Dr. Tony (A.J.) Poot, huisarts PHEG LUMC
 • Prof.dr. Wilco Achterberg, specialist ouderengeneeskunde PHEG LUMC
 • Dr. J. de Jong, NHG

Voor vragen met betrekking tot de inhoud van de Kaderopleiding kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinator Tony Poot via A.J.Poot@lumc.nl

Onderwijsdata (definitief): 

2022
Donderdag 31 maart + vrijdag 1 april 2022
Donderdag 14 april 2022
Maandag 9 + dinsdag 10 mei 2022 (Laego tweedaagse)
Donderdag 9 juni 2022
Donderdag 22 september 2022
Donderdag 10 + vrijdag 11 november 2022
Donderdag 8 december 2022

2023
Donderdag 19 januari 2023
Donderdag 16 maart 2023
Donderdag 13 april 2023
Donderdag 22 en vrijdag 23 juni 2023
Donderdag 28 september 2023
Donderdag 9 en vrijdag 10 november 2023
Donderdag 7 en vrijdag 8 december 2023

Drs. S. Brandon
Drs. C.A.M. van den Dool-Markus
prof. dr. J. Gussekloo
Huisarts Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Dr. S. de Kort
Drs. Y.C.M. Martens
Specialist ouderengeneeskunde en kaderarts ouderengeneeskunde eerste lijn
Dr. A.J. Poot
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
0343 492 492
Volledig tarief € 9550,00
Betaling in twee termijnen € 9600,00
Betaling in vier termijnen € 9625,00


Wachtlijst
Bij aanmelding na 1 februari 2022 wordt u op de wachtlijst geplaatst. U hoort zo spoedig mogelijk van ons of u kunt deelnemen aan de groep die start op 31 maart 2022. 
 

Betaling in 2 termijnen    
Termijn Bedrag Uiterste betaaldatum
1e termijn € 4825,00 * 31-03-2022
2e termijn € 4775,00 31-03-2023

* Het eerste termijnbedrag is verhoogd met € 50,00 administratiekosten.

 

Betaling in 4 termijnen    
Termijn Bedrag Uiterste betaaldatum
1e termijn € 2462,50 ** 31-03-2022
2e termijn € 2387,50 30-09-2022
3e termijn € 2387,50 31-03-2023
4e termijn € 2387,50 30-11-2023

** Het eerste termijnbedrag is verhoogd met € 75,00 administratiekosten.

 

Cursusspecifieke annuleringsvoorwaarden
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding volgt restitutie van 75% van het totale cursusbedrag. Annulering binnen 3 maanden na start van de opleiding leidt tot een restitutie van 50% van het totale cursusbedrag. Bij staken van de opleiding nadien, wordt in principe niets gerestitueerd. Echter, een beroep op overmacht zal door de opleidingscommissie in overweging worden genomen met eventueel toekennen van een het restitutiebedrag. Voor betaling in twee of vier termijn gelden dezelfde voorwaarden als bij betaling ineens.

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven