• Startdatum:
 • 2 december 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Huisarts

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 8

INHOUD

Als zorgverlener komt u regelmatig in aanraking met patiënten met een migratie achtergrond. Als een dergelijke patiënt zich bij u presenteert vraagt u zich wel eens af of er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een infectieziekte die gerelateerd is aan de afkomst van de patiënt. U realiseert zich dat uw ervaring met parasitaire import infecties beperkt is en zou hier graag meer kennis over willen opdoen.

De cursus is voornamelijk opgezet voor Nederlandstalige huisartsen, maar staat ook open voor andere zorgverleners die geconfronteerd kunnen worden met patiënten met een mogelijke parasitaire aandoening, met de nadruk op importinfecties die zich chronisch presenteren.

Een korte uitleg over de cursus vind u rechts op deze pagina.

Na afloop van de cursus kan de deelnemer:

 • op basis van klachten, symptomen, anamnese en geografie bepalen of er mogelijk sprake is van een parasitaire infectie,
  en zo ja, om welke parasieten het kan gaan;
 • in geval van bepaalde parasieten de juiste diagnostiek inzetten;
 • bij bepaalde parasitaire infectie de juiste behandeling inzetten;
 • een beslissing nemen m.b.t. management door de huisarts of verwijzing.

Deze cursus bestaat uit een combinatie van online (e-learning) en on-campus onderwijs. Bij het online gedeelte van de cursus zal op eenvoudig niveau de klassieke presentatie behandeld worden van diverse parasitaire aandoeningen. Dit gebeurt doormiddel van het doorlopen van 7 e-modules, afgesloten met een toets. Bij het on-campus deel zal op meer gevorderd niveau worden ingegaan op de wat vagere en overlappende klachten en worden enkele meer gecompliceerde gevallen verder uitgediept.

Voor toegang tot het on-campus deel dient de cursist geslaagd te zijn voor de online toets. Het on-campus onderwijs is kleinschalig, met minimaal 8 en maximaal 30 deelnemers.

Nadat u zich heeft ingeschreven en van ons de bevestiging heeft ontvangen kunt u vanaf drie maanden voorafgaand aan de cursus de e-learning  modules volgen. Dit doet u door in te loggen met uw account van Boerhaave Nascholing:

 • Ga naar http://www.boerhaavenascholing.nl
 • Klik op de knop ‘inloggen’ en log in met uw inloggegevens.
 • Klik op “Mijn cursussen”.
 • Klik bij de cursus Parasitaire infecties bij migranten: van theorie tot praktijk  - 2022 op de link “Naar leeromgeving”.
 • U vindt in deze leeromgeving de zeven e-learning modules en de afsluitende toets terug. De toets kan past gemaakt worden als alle modules volledig zijn doorlopen.

PROGRAMMA  (voor het tijdschema zie het tabblad Programma)

Voordat men kan deelnemen aan het on-campus gedeelte, moet het online gedeelte (inclusief summatieve toets) succesvol afgerond zijn. De tijdspanne tussen de toets en het on-campus gedeelte mag maximaal 3 maanden bedragen. Het on-campus deel van de cursus beslaat een dagdeel van 11:00 tot 16:00 (effectief 4 uur onderwijs). Indien er rekening gehouden moet worden met  COVID-19 maatregelen zal het on-campus gedeelt via online livestream worden aangeboden. Hierover krijgt u dan bericht.

De online voorbereiding beslaat ongeveer 5-8 uur, afhankelijk van aanwezige voorkennis bij de cursist. Hierbij zal een serie van verschillende parasitaire aandoeningen worden besproken doormiddel van zeven e-learning modules. Naar schatting duurt het doorlopen van iedere module en het bestuderen van de geleverde achtergrondinformatie ongeveer 30 tot 45 minuten. Tevens is er een eindtoets waarvoor een voldoende score moet worden gehaald. De modules en de toets kunnen op ieder geschikt moment worden doorlopen.

Het on-campus gedeelte bestaat uit drie onderdelen: een responsiemoment, uitwerken van gevorderde casuïstiek in groepjes en een concluderende discussie. De bedoeling van het on-campus onderwijs is dat de cursusdeelnemers de eerder opgedane kennis kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. Bovendien kan er gereflecteerd worden op de nieuwe kennis, waarbij verdiepende vragen zullen worden behandeld.

Responsiemoment (centrale quiz)
De voorkennis uit het online deel zal opnieuw worden getoetst. Dit zal gebeuren door middel van een serie interactieve vragen op vergelijkbaar niveau als de vragen in de summatieve toets aan het einde van de online module. Er zal ook gelegenheid zijn voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van de online voorbereiding. Bij voorkeur worden vragen en opmerkingen van tevoren aangemeld.

Gevorderde casuïstiek (in kleine groepen, door middel van break-out rooms)
In groepen van ±3-5 personen bespreken de deelnemers diverse complexe casus. Zij maken daarbij de transfer naar de praktijk en leren opgedane kennis toe te passen. Ieder groepje neemt de casus door en probeert op basis van de geleverde gegevens een diagnose te stellen en een behandelplan te formuleren. In diverse stappen krijgen de deelnemers aanvullende informatie zoals laboratoriumuitslagen aangereikt. De docenten bewegen zich virtueel tussen de groepjes. Ze ondersteunen en begeleiden de deelnemers waar nodig. De casus zijn op huisarts-niveau, waarbij tevens in detail wordt besproken onder welke omstandigheden de huisarts de patiënt zelf kan behandelen en wanneer verwijzen naar een specialist de voorkeur heeft. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder meer vage klachten bij migranten, activerende signalen, zin en onzin van bepaalde laboratoriumdiagnostiek, parasitaire infecties bij immuungecompromitteerden en co-infecties.

Verdiepende discussie (centraal)
De dag wordt afgesloten met een verdiepende discussie waarbij alle deelnemers weer aanwezig zijn in dezelfde (virtuele) ruimte. De casus zullen doorgenomen worden en er wordt nog tijd ingeruimd voor de laatste vragen aan de specialisten.

Voor de uitgebreide inhoud van het programma zie het tabblad Inhoud

  QUIZ EN RESPONSIEMOMENT
11:00 Welkom en voorstelrondje docenten & deelnemers
11:10 Quiz
11:20 Bespreken quizvragen en vragen van deelnemers over online onderdelen
  Indeling in groepjes 
  GEVORDERDE CASUÏSTIEK 
11.30 Uitwerken van 3 casus (±20 min per casus)
12.45 Lunchpauze
13:15 Uitwerken van 3 casus (±20 min per casus)
14:30 Pauze
  VERDIEPENDE DISCUSSIE
14.35 Bespreking macroscopische en microscopische preparaten van parasieten
15.40 Reflectie en bespreking van casus-overstijgende vragen, gelegenheid invullen enquête
15:55 Afsluiting
16.00  Einde

 

Dr. E.A. van Lieshout
Wetenschappelijk onderzoeker, LUMC
Prof. Dr. L.G. Visser
Dr. L.J. Wammes
Medisch microbioloog, LUMC
ONLINE
,

In principe vindt de cursus plaats in het LUMC, gebouw 3, 4de verdieping: zaal V4-36/40 

Mochten er nog Covid-19-maatregelen zijn, dan kan de cursus online worden gegeven.

Deelname € 400,-