• Startdatum:
 • 15 juni 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Medisch specialist, Opleider

Accreditaties

 • ABAN:
 • Aangevraagd
 • NVZA:
 • 3
 • NVKC:
 • Aangevraagd

AANKONDIGING

Op dinsdag 15 juni bent u van harte welkom op het jaarlijkse OOR-opleidingssymposium. Het verbindende thema dit jaar is ‘Grensoverstijgend opleiden, opleiden over grenzen heen!’.

LET OP : u kunt zich tot uiterlijk 5 juni aanmelden!

Als gevolg van het veranderende zorglandschap met netwerkgeneeskunde en de juiste zorg op de juiste plek wordt een goede samenwerking tussen medisch specialisten onderling en 1e en 2e lijn steeds belangrijker om kwalitatief goede en doelmatige patiëntgerichte zorg te kunnen leveren. Hierdoor zal ook de opleiding van de medisch specialist en de huisarts mee moeten veranderen en dat vraagt om ‘grensoverstijgend opleiden’. Op het OOR-opleidingssymposium wordt dit thema vanuit verschillende perspectieven belicht. We worden bijgepraat over de laatste landelijke ontwikkelingen en in workshops gaan we aan de slag met onderwerpen als interprofessioneel opleiden, regionaal disciplineoverstijgend onderwijs, empowerment van (H)AIOS, de toegevoegde waarde van een rolspecialisatie en het bevorderen van gezondheidsvaardigheden. We sluiten plenair af met de toekomstvisie van de Verenigingen van Arts-Assistenten (VAA’s) en HAIOS-vereniging op het opleiden in onze OOR de komende 10 jaar. We zien uit naar de deelname van (huisarts)opleiders, (H)AIOS, leden van opleidingsgroepen, bestuurders en ondersteuners van de medisch specialistische vervolgopleidingen uit de Leidse OOR!

Doelgroep van het symposium:

Medisch specialisten, opleiders, leden van de opleidingsgroep, AIOS, bestuurders, onderwijskundigen, huisartsen en HAIOS.

We zien u graag op 15 juni!

  Programma 15 juni 2021  
12:30-13:00 Registratie, digitale opstart  
13:00 Welkom door OOR
Ward Posthuma, voorzitter ROC
 
13:05 Plenaire lezing 1: Blik  op de toekomst
Fedde Scheele, Federatie Medisch Specialisten
 
13:35 Plenaire lezing 2: Blik op de toekomst
Hein Brackel, Federatie Medisch Specialisten
 
14:05 Korte uitleg workshops
Merel Spruyt, DOO LUMC
 
14:10  Wisselpauze naar workshops  
14:15 Workshopronde 1  
15:00 Wisselpauze  
15:10 Workshopronde 2  
15:55 Wisselpauze   
16:05 Hackaton terugkoppeling Regionaal IPL  
16:15 Pitches doelmatigheidsprijs + uitreiking  
16:35 Plenaire lezing 3: VAA's: waar gaan we naartoe?
Martijne Oudkerk, vertegenwoordiger arts-assistentenverenigingen en HAIOS-vereniging
 
16:55 Afsluiting door ROC-voorzitter
Ward Posthuma, voorzitter ROC
 
17:00 Digitale borrel  

Workshops en plenaire lezingen : 
In de bijlagen treft u de uitgebreide beschrijvingen aan.

Ronde 1  
1.1 Op ontdekkingsreis door discipline-overstijgend onderwijs
1.2 InterProfessioneel Leren (IPL) op de werkvloer:
hoe pakken andere zorgprofessionals dit aan?
1.3 Profileren op talent & toekomst 
1.4 Techniek en Zorg: ‘n perfect match!?
1.5 Leren Dokteren in de Maatschappelijke Context 
1.6 Grenzen stellen bij intimidatie op de werkvloer
   
Ronde 2  
2.1 Op ontdekkingsreis door discipline-overstijgend onderwijs
2.2 InterProfessioneel Leren (IPL) op de werkvloer:
hoe pakken andere zorgprofessionals dit aan?
2.3 Profileren op talent & toekomst 
2.4 Techniek en Zorg: ‘n perfect match!?
2.5  Leren Dokteren in de Maatschappelijke Context 
2.6  Grenzen stellen bij intimidatie op de werkvloer
R. van den Berg
Beleidsadviseur, Federatie Medisch Specialisten
H. Brackel
Drs. R. Burgerhout - Van Turennout
Onderwijskundig adviseur, LUMC
J.B. Doppenberg
Klinisch Technoloog, LUMC
Drs. W. Heemskerk
Opleidingsadviseur, HagaZiekenhuis
Dr. B.W.J. Hellebrekers
Drs. P. Hendriks
Klinisch Technoloog, LUMC
E Hoekstra
AIOS MDL, HagaZiekenhuis
Drs. I.L. Jeeninga
Onderwijskundig adviseur, LUMC
Dr. R. Kaufmann
Drs. F. Kloosterman
Opleidingsadviseur, HagaZiekenhuis
Drs. I. Meljes
Drs. W.A. Noortman
Klinisch Technoloog, LUMC
Drs. A.F. Norbart
Onderwijskundig adviseur, LUMC
Drs. M. Oudkerk
Dr. E.F.M. Posthuma
Internist, RdGG en voorzitter ROC
Prof. dr. M.J. Schalij
Cardioloog, LUMC
Prof. dr. F. Scheele
Gyaecoloog, Federatie Medisch Specialisten
Dr. I.A. Slootweg
Drs. M.M. Spruyt (1)
OOR Coördinator, LUMC
Dr. M. Stijntjes
J.H.L. Wagenaar
Dr. S. Zuyderduyn
Onderwijskundig adviseur, LUMC
,

Online

Deelnemers uit OOR Leiden kunnen gratis registreren. 

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven