• Startdatum:
 • 12 november 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Onderzoeker, Verpleegkundige thuiszorg, Verpleegkundig consulent, (Geestelijke) verzorger, Manager, Netwerkcoordinator, Docent, AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist, PhD, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • ABAN:
 • 4
 • NAPA:
 • 4
 • SKGV:
 • 1
 • VSR:
 • 3
 • V&VN:
 • 4

Zorgverleners rondom patiënten met een levensbedreigende ziekte en hun naasten streven naar de juiste zorg op de juiste plaats. Die plek waar de patiënt het liefst wil zijn. Hierbij is goede samenwerking van groot belang; transmuraal en proactief. Daarnaast is het belangrijk om vroegtijdig en herhaaldelijk in gesprek te gaan met patiënten en naasten over wat er speelt en wat er nodig is.

Ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt, zowel landelijk als regionaal en lokaal. Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg  (EPZ) van het LUMC speelt daarop in om binnen de zorg, het onderwijs en onderzoek de krachten te bundelen en onze zorg te verbeteren.

Het EPZ bestaat 10 jaar en viert dit op vrijdag 12 november 2021 met een feestelijk en informatief online symposium ‘Waar blijft de tijd?!’.

Live vanuit het Academiegebouw in Leiden presenteren we een gevarieerd programma met drie plenaire sprekers:

 • Drs. Manon Boddaert, arts palliatieve geneeskunde, medisch adviseur, initiatiefnemer Kwaliteitskader Palliatieve Zorg NL; over ‘Kwaliteit en tijd’
 • Prof. dr. Bas Haring, filosoof/informaticus, hoogleraar Publieke begrip van wetenschap, over ‘Wetenschap en tijd’,
 • Drs. Jannie Oskam, schrijfster van het boek ‘Tussenland, over 'Leven met de dood in je schoenen’

Het plenaire programma wisselen we af met twee break-out rondes met verschillende workshops die gegeven worden door experts palliatieve zorg:

1. There's only one thing more precious than our time and that's who we spend it on
Naasten spelen een belangrijke rol voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Tijdens Corona bleek dat eens te meer. Goede palliatieve zorg betekent ook aandacht voor naasten. Oog voor Naasten en Nabestaanden, hoe doe je dat?
MarcellaTam, projectleider 'Oog voor Naasten en Nabestaanden, auteur Medereiziger. Steun voor de partner van een ongeneeslijk zieke; Jenike Eita, gespecialiseerd verpleegkundige pz WZH hospice Waterhof

2. Proactieve zorg, de crisis te snel af?  
Specialistisch Thuisconsult Palliatieve zorg, de pilot voorbij: wat levert het op aan patient/naaste en aan huisarts en thuiszorg?
Maaike Scheffer, netwerkcoördinator Transmuralis; Simone Schoof, verpleegkundig specialist pz io EPZ LUMC    

3. Hoe blijf ik bij de tijd?  
Modern onderwijs palliatieve zorg, nieuwe onderwijsvormen, nieuwe mogelijkheden, veel in de maak. Een praktische workshop.
Mariska Schoonderwoerd, opleidingscoördinator DOO LUMC; Marjolein Verkammen, onderwijskundige en senior adviseur bij IKNL en programmamanager bij PZNL, Palliaweb

4. Tijd maken, tijd nemen 
Wat is waardevolle betekenisvolle tijd en hoe vul je die zo passend mogelijk in, indien korte tijd van leven? Hoe kunnen zorgverleners hierin bijdragen?
Annemiek de Roode, kernteamlid EPZ, lid Patiënten- en Naastenraad Propallia ; Christiaan van Dijk, Rashwan Bafati, geestelijk verzorgers, DGV LUMC  

5. Proactieve zorgplanning, voordat de tijd gaat dringen!  
Hoe doe je dat nu als zorgverlener, in gesprek komen over wensen en behoeften voor als straks de tijd dringt? Een praktische workshop.
Dagmar Zonneveld en Miranda Heemskerk, verpleegkundig consulenten pz Alrijne ziekenhuis

6. Onderzoek door de tijd heen, nu, toekomst?
Wat leert het ons, wat is er anders gegaan tijdens COVID19? Wat is er nodig voor de toekomst?
Natasja Raijmakers, onderzoeker IKNL; Heidi Fransen, epidemioloog, IKNL

7. Positieve gezondheid en palliatieve zorg
Wat is positieve gezondheid, hoe werkt het? Hoe in te zetten bij palliatieve zorg? Wat kunnen we ermee?
Selma Jonkers, kaderhuisarts ouderengeneeskunde Leiden; Ineke Weverling, netwerkcoördinator Palliatieve zorg Transmuraal Netwerk Midden Holland, trainer Positieve Gezondheid

8. Ouder worden… als de tijd vervaagt
Wat maakt de zorg voor ouderen, speciaal bij mensen met een dementie, speciaal? Symptoommanagement, hoe  te interpreteren, wat leert onderzoek.
Maartje Klapwijk, specialist ouderengeneeskunde Marente, onderzoeker PHEG LUMC

9. Tijd om te vieren 
Hoe vier je samen het leven als er nog maar weinig tijd is? Hoe kom je weer in elkaars ruimte, als woorden tekort schieten? Op zoek naar persoonlijke rituelen die troost, moed en verbinding brengen.
Carlien van Geffen, ritueelbegeleider

10. Tijd voor jezelf, de evenwichtige zorgverlener
Een workshop over het belang van goede zelfzorg voor zorgverleners. Wat is erover bekend, hoe vaak komt overbelasting en burnout voor, wat zijn valkuilen, goede voorbeelden.
Suzanne Metselaar, ethicus en universitair docent (Amsterdam UMC, VUmc), projectleider 'De evenwichtige zorgverlener'; Linda Brom, onderzoeker, gezondheidswetenschapper, IKNL; Anne-Floor Dyxhoorn, onderzoeker IKNL

U kunt zich inschrijven voor het symposium en de workshops via het inschrijfformulier (zie tab 'inschrijven' bovenaan de pagina).

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door The Palliators die live voor u spelen vanuit het Academiegebouw.

Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, managers en iedereen die verbonden is met palliatieve zorg en het EPZ. Het doel is om u inzicht te geven in de verschillende invalshoeken vanuit het thema tijd. Na het volgen van het symposium hebt u meer inzicht in huidige ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg, bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Het symposium biedt inzichten en praktische handvatten waarmee u als zorgverlener de volgende dag al verder kunt.

Aansluitend op het symposium spreekt om 16.15 uur prof. dr. Yvette van der Linden haar oratie uit voor de leerstoel Palliatieve Geneeskunde. De oratie is te volgen via een livestream (klik hier), of, indien mogelijk, live vanuit het Academiegebouw Leiden. U kunt zich opgeven daar aanwezig te zijn via deze link.

Lustrumcommissie
Dit lustrumsymposium is samengesteld door:

 • Drs. Els Roelofs, LUMC, Kaderhuisarts palliatieve zorg, consulent, LUMC, Leiden (voorzitter)
 • Prof. dr. Yvette van der Linden, Radiotherapeut-oncoloog, LUMC, Leiden
 • Annemiek van Seggelen, MSc, Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, LUMC, Leiden
09:45 Inloop online
10:00 Start / Inleiding
10:15 Wetenschap en tijd
Prof. dr. Bas Haring
11:05 Workshopronde 1
Zie workshops op tabblad 'inhoud' 
11:40 Kwaliteit en tijd
Drs. Manon Boddaert
12:30 Lunch
13:20 Workshopronde 2
Zie workshops op tabblad 'inhoud' 
13:55 Tussenland, over leven met de dood in je schoenen
Drs. Jannie Oskam
14:40 Afsluiting
15:00 EInde
   

 

Drs. M. Boddaert
Senior medisch specialist, Expertisecentrum Palliatieve Zorg, LUMC
A.C. van Dijk
geestelijk verzorger, LUMC
Drs. A.Q. Dijxhoorn
Onderzoeker, IKNL
Dr. H.P. Fransen
Epidemioloog, IKNL
C. van Geffen
Ritueel begeleider
Prof. dr. S. Haring
Hoogleraar Publiek begrip van wetenschap, Universiteit Leiden
M.T.H. Heemskerk
Verpleegkundig consulent palliatieve zorg, Alrijne ziekenhuis
Drs. S. Jonkers
Dr. M.S. Klapwijk
Specialist Ouderengeneeskunde Marente, onderzoeker PHEG LUMC
Dr. S. Metselaar
Ethicus en universitair docent, Amsterdam UMC
Drs. J. Oskam
Mee- en tegendenker vanuit patiëntperspectief
Dr. N. Raijmakers
Onderzoeker, IKNL
Drs. E.G. Roelofs
Kaderhuisarts palliatieve zorg, consulent EPZ, LUMC
Dr. A. de Roode
Anesthesioloog, LUMC
Drs. M. Scheffer
Netwerkcoördinator, Transmuralis
S.C.T. Schoof
M.J.A. Schoonderwoerd
Opleidingscoördinator DOO, LUMC
J.M. van Seggelen
Verpleegkundig specialist Expertisecentrum Palliatieve Zorg, LUMC
Drs. M. Tam
Projectleider Oog voor Naasten en Nabestaanden, auteur Medereiziger
Drs. M. Verkammen
Onderwijskundige en senior adviseur, IKNL
Drs. I. Weverling-Bredius
Netwerkcoördinator Palliatieve zorg Transmuraal Netwerk Midden Holland, trainer Positieve Gezondheid
D. Zonneveld
Verpleegkundig consulent palliatieve zorg, Alrijne ziekenhuis
,

Het lustrumsymposium is enkel te volgen via een live-stream verbinding vanuit het Academiegebouw.

Vervolgens is aansluitend de oratie van prof. Yvette van der Linden te volgen via een livestream verbinding, maar tevens ook toegankelijk voor genodigden op locatie. U dient zich voor de oratie apart op te geven via de Universiteit Leiden.

Deelname artsen € 50,-
Deelname overig* € 25,-

* overige collega’s, bijv verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden, managers, geestelijk verzorgers, onderzoekers, netwerkcoordinatoren etc.

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven