• Startdatum:
  • 8 november 2021
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Werkzaam als:
  • AIOS

Bij zorg komt veel meer kijken dan het medisch handelen alleen. Als arts in opleiding tot specialist (AOIS) is het belangrijk dat u ook op de hoogte bent van de organisatorische- en financiële zaken binnen de instelling waar u werkt. Tijdens deze basiscursus leert u uw eigen organisatie vanuit een ‘helicopter view’ te bekijken.  

Leren bewegen in een ziekenhuisorganisatie
In uw opleiding staat het medisch handelen centraal. Binnen de zorg zijn er echter ook andere aspecten die (in)direct invloed hebben op uw werk. Politieke keuzes in de zorg, salarissen en het reilen en zeilen op verschillende afdelingen. Allemaal hebben ze invloed op de financiering, organisatie en het management binnen het ziekenhuis. U kunt daar invloed op uitoefenen. In deze cursus krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Wat weet u over het zorgstelsel en de rol van de politiek, de overheid, de zorgverzekeraars, de inspectie en de positie van de patiënt?
  • Deze zaken hebben veel invloed op de organisatie van het ziekenhuis waarin u werkt. Hoe worden deze keuzes gemaakt en welke spelers zijn daarbij betrokken? Denk aan de Raad van Bestuur, Medische Staf, MSB, afdelingen/RvE’s en de patiëntenvertegenwoordiging.
  • In wat voor soort ziekenhuis of elders komt u later te werken, hoe is de arbeidsmarkt voor jonge klaren, en waarin ontwikkelt u zich, in en na uw aios-tijd?

AIOS in de eerste helft van hun opleiding
Het programma van de cursus is met name geschikt voor AIOS die in de eerste helft van hun opleiding zitten. Dit zodat u in het tweede deel van uw opleiding de vervolgcursus kunt volgen.

Verdere verdieping op het gebied van medisch management is mogelijk door de 2-daagse vervolgcursus Ziekenhuismanagement voor aios te volgen. Voor aanmelding voor deze cursus stuur een email naar: HagaAcademie@hagaziekenhuis.nl

13:30 Onvangst en registratie
 

Dagvoorzitter: Dr. Bart Hellebrekers

14:00 Zorgstelsel 
Jaap Doets
  Hoe is het Nederlandse zorgstelsel opgebouwd, welke partijen spelen een rol, hoe verlopen de geldstromen en wat is de rol van de politiek, de verzekeraar, de inspectie en de patiënt bij bijvoorbeeld het sturen op kwaliteit en kosten. Wat zijn de belangrijkste macro-economische en politieke ontwikkelingen en wat is de invloed van wetgeving en het toezicht. Hoe ziet de toekomst van de (ziekenhuis)zorg eruit met concentratie, lateralisatie en substitutie van zorg, transmuralisatie en samenwerking met de 1e lijn.
15:00 Besturen van een ziekenhuis
Norbart Hoefsmit
  Wat zijn de verschillende gremia die het voor het zeggen hebben in een ziekenhuis (RVB, medische staf, MSB, patiënt) en wie maakt er beleid. Hoe komen keuzes tot stand en hoe beïnvloed je die, bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwbouw, herbouw en fusies tussen ziekenhuizen. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen academische, perifere en privé ziekenhuizen.
15:45 Pauze
16:10 Bekostiging zorg
Meta Krassenburg-Galestien en Wilfred Augusson
  Hoe zit het met de bekostiging van de zorg? Welke rol heeft de zorgverzekeraar en aan wie moet verantwoording worden afgelegd? Hoe houden we de zorg betaalbaar en hoe zit het ook alweer met DOTS, prestatiebekostiging, zorgplafonds en budgetten.
17:00 Hoe ziet mijn toekomst eruit
Remon Baak
  Ga je later werken in loondienst, in een maatschap of als onderdeel van een MSB? En doe je dit in een academisch, perifeer ziekenhuis, of elders. Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich voor jonge klaren. Wordt het een leven lang leren en ontwikkelen?
17:45 Afsluiting door dagvoorzitter
W. Augusson
Manager Planning Control en Informatie, HagaZiekenhuis
R. Baak
J. Doets
Senior consultant, VvAA
Dr. B.W.J. Hellebrekers
N.M.H. Hoefsmit
Raad van Bestuur a.i. HagaZiekenhuis
M.M. Krassenburg
Zorgverkoper, HagaZiekenhuis
,
Medewerker Leidse OOR ziekenhuizen € 0,-
Medewerker niet Leidse OOR € 100,-

Specifieke voorwaarden
Voor deelnemers werkzaam binnen de Leidse OOR is de cursus gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus.