• Startdatum:
  • 25 januari 2021
  • Cursusduur:
  • 6 dagen
  • Werkzaam als:
  • Medisch specialist, Stralingsdeskundige

Algemeen

Aangepaste wijze voor inschrijving (voorlopig):

Zoals het er nu naar uit ziet, gaat de cursus op de geplande datum door.

U ontvangt van ons een mail als de cursus definitief doorgaat.

Boerhaave nascholing behoudt zich het recht om de cursus alsnog te annuleren/te verplaatsen naar een latere datum of de locatie te wijzigen, op geleide van de geldende maatregelen m.b.t. COVID-19

We hopen op uw begrip.

Vanwege regelgeving (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet BIG) is het onderzoeken of behandelen van patiënten met ioniserende straling een zogenoemde voorbehouden handeling, waarvoor onder meer formele stralingsdeskundigheid is vereist (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbe­scherming, Bbs). Deze cursus leidt specifiek op voor de verplichte aanvullende stralingsdeskundigheid voor de differentiatie Nucleaire Radiologie van de opleiding tot Radioloog.  Er wordt verondersteld, dat deelnemers het diploma “Stralingshygiëne voor Radiologen” al hebben behaald. De cursusinhoud is vastgesteld door de cursuscommissie van Boerhaave Nascholing, in overleg met vertegenwoor­digers van de Beroepsverenigingen en mede op grond van door de Overheid genoemde eisen

 

Cursusdoel

Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-1349.html 

Bijlage 5.3 onderdeel C.3. Aanvullende eindtermen stralingshygiëne voor nucleair radiologen.

 

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor radiologen in opleiding tot nucleair-radioloog.

 

Cursusopzet

De cursus omvat een week plus een examen (17 februari 2021) daarna. Er worden diverse (interactieve) werkvormen gehanteerd en van de deelnemers wordt inbreng verwacht via te presenteren zelfstudie-opdrachten.

 

Maandag 25 januari t/m vrijdag 29 januari 2021: cursus

Woensdag 17 februari 2021: examen

T. Adriaensen
Amphia Ziekenhuis
Ir. A.A. Becht
Klinisch fysicus, Gelre Ziekenhuis
N. Bouwman
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
D.I. Jansen
M.W. Konijnenberg
Klinische Fysica Erasmus MC
J. Kuil
M. de Meulmeester
ANVS
M.P. van Mierlo
GE Healthcare
H.M. Rutte-Stiekema
VU Medisch Centrum (VUmc)
M. Segbers
Klinische Fysica Erasmus MC
A.L. Spijkerboer
Stralingsdeskundige
F.A. Verburg
M. van der Vlies
Klinisch fysicus, LUMC
C. Vreeken
Stralingsdeskundige, LUMC

Deelname cursus (incl. examen): € 1885,00

Bij de cursusprijs is het volgende inbegrepen: koffie/thee, lunch, parkeren en het examen. Exclusief hotelovernachting. 

Uw hotelovernachting kunt u zelf boeken bij het hotel (op basis van beschikbaarheid).