• Startdatum:
 • 25 maart 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Accreditaties

 • NVvP:
 • 2
 • K&J/OG:
 • 2
 • ABC 1:
 • 2
 • NAPA:
 • 2

De zevende Van Krevelenlezing staat in het teken van patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wilt u graag bij de (online) lezing aanwezig zijn? U kunt de Van Krevelenlezing kosteloos bijwonen en zich aanmelden via de inschrijfknop.

In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) scherper in beeld gekomen. Onze samenleving digitaliseert in toenemende mate en stelt steeds hogere eisen aan communicatieve vaardigheden. Voor kinderen en jeugdigen met een LVB is dat nog ingewikkelder dan voor anderen. Zij kunnen moeilijk aan al die eisen en verwachtingen voldoen omdat hun sociale en communicatieve vaardigheden beperkt zijn. Het is voor hen steeds lastiger om zich staande te houden in de maatschappij. Zij ervaren meer dan anderen problemen met het meekomen op school, vrijetijdsbesteding en sport.  En later met het verkrijgen en behouden van werk, het voeren van een eigen huishouding en met sociale contacten. 

Kinderen en jeugdigen met een LVB doen vaker een beroep op ondersteuning en hulp. Algemene voorzieningen, onderwijs- en welzijnsorganisaties onderkennen de situatie en bieden hulp en ondersteuning aan mensen met een LVB. Bij ernstige problemen is een beroep mogelijk op gespecialiseerde voorzieningen in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de jeugd- of volwassenen GGZ.

Tijdens deze Van Krevelen lezing wordt kort aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van deze gespecialiseerde LVB voorziening binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie en daarna wordt u meegenomen in het onderzoek naar diagnostiek, nieuwe behandelingen en passende hulp voor deze bijzondere doelgroep!

Van Krevelenlezingen
Boerhaave Nascholing is in 2018 met de Van Krevelenlezingen gestart, die afwisselend op de Campus Den Haag en in het LUMC worden gegeven. Elk jaar organiseren we drie tot vier lezingen waarvoor wij u van harte uitnodigen. Deze cyclus is een samenwerking van Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen. Doel van de nascholingen is om vanuit de GGZ de kennis en ervaring die relevant is voor het gehele jeugdveld, in een interactieve bijeenkomst te delen.

Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen bieden u deze lezingencyclus aan. Deelname is kosteloos.

Dr. Dirk Arnold van Krevelen
In het begin van de 20e eeuw introduceren Hans Asperger en Leo Kanner in Nederland de term autisme. In 1952 publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen het artikel ‘Een geval van Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft hij vooral veel bekendheid in het buitenland. Van Krevelen organiseert internationale congressen over de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden.

Na de Tweede Wereldoorlog begint Van Krevelen in Den Haag een psychiatrische praktijk en is hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 is hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 wordt Van Krevelen privaatdocent en in 1956 wordt hij benoemd tot lector Kinderpsychiatrie aan de Universiteit Leiden.  Vanaf 1955 tot 1972 is hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.

Accreditatie
Omdat deze Van Krevelen online wordt aangeboden gelden er aangescherpte accreditatieregels. Van belang om te weten is, dat u de accreditatiepunten voor deze Van Krevelenlezing alleen ontvangt, wanneer u de natoets met goed gevolg heeft afgerond. Met ‘met goed gevolg’ wordt bedoeld dat deze als behaald worden aangemerkt indien 70% van de antwoorden correct gegeven wordt. 

Organiserend comité
Deze Van Krevelenlezing is samengesteld door:

 • Dr. M.C. Kasius, kinder- en jeugdpsychiater, De Banjaard Youz, Den Haag
 • G.M. Marijnissen, kinder- en jeugdpsychiater, Youz Leiden Ambulant, Leiden
 • Prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC

*Deze Van Krevelenlezing wordt volledig digitaal aangeboden*

CONCEPTPROGRAMMA

15:30 Registratie
16:00 Opening en inleiding
Dr. Marianne Kasius 
  Voorzitter: Dr. Marianne Kasius
16:05 Ontstaansgeschiedenis LVB jeugd GGZ
Drs. Corine van Vliet
16:25 Vragen/discussie/stellingen
16:30 Onderzoek naar schoolweigering bij specifieke doelgroep
Dr. Floor Sauter
17:05 Vragen/discussie/stellingen
17:15 Social Management Training: neurocognitieve-gedragsmatige behandeling gericht op sociale, emotionele en gedragsproblemen bij individuen met 47,XXY (Klinefelter Syndroom)
Drs. Francien Martin-Visscher
17:50 Vragen/discussie/stellingen
18:00 Afsluiting
Dr. Marianne Kasius
18:10 Einde programma
Drs. F. Martin-Visscher
Klinisch neuropsycholoog, De Banjaard Youz, Den Haag / PhD Neuropedagogiek, Universiteit Leiden
Dr. F.M. Sauter
Drs. C.L.M. van Vliet
Kinder- en jeugdpsychiater / manager poliklinische LVB-zorg, De Banjaard Youz, Den Haag
ONLINE
,


Deze Van Krevelenlezing wordt volledig digitaal aangeboden.

Deelname is kosteloos