• Startdatum:
 • 16 september 2021
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Medisch specialist, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • VSR:
 • 5
 • NAPA:
 • 5
 • ABC 1:
 • 5
 • NIV:
 • 3
 • NVKG:
 • 3

Dit jaar vieren wij graag het vijfjarig jubileum van de Leidse Ouderengeneeskundedagen met u. Op donderdag 16 september heeft de eerste bijeenkomst plaats gevonden in digitale vorm. Wij hadden gehoopt de tweede bijeenkomst op donderdag 17 maart 2022 in fysieke vorm te organiseren, maar we hebben besloten dit toch online te doen. Het oorspronkelijke fysiek programma is aangepast naar een online programma. Er worden 3 accreditatiepunten toegekend door NIV en NVKG & 5 accreditatiepunten door ABC1, NAPA, en VSR. Wilt u 2 extra accreditatiepunten verdienen? Wij bieden u een, aan het programma gerelateerde, E-learning aan over 'Wet zorg en dwang'. Als u de bijbehorende toets met succes (70% van de toetsvragen correct beantwoorden) maakt, worden de punten toegekend. In de E-learning ligt de focus op het theoretische deel van de wet in combinatie met veel voorbeelden en uitleg toegepast op de praktijk.

Het programma van deze jaarlijkse interactieve nascholing is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen vanuit zowel het ziekenhuis, verpleeghuis als de eerstelijn. We besteden in het bijzonder aandacht aan onderwerpen waar het in de samenwerking ‘schuurt’.

Thema’s die deze online editie van de Leidse Ouderengeneeskundedagen centraal staan:

17 maart 2022 (online via ZOOM)

 • Ethiek en recht/ probleemgedrag;
 • Doodgaan.

Deze dag wordt traditiegetrouw afgesloten met een voordracht van Nico Dijkshoorn. 

Dagvoorzitter Nina de la Croix begeleidt deze dag. Wij verwelkomen u graag online op 17 maart 2022!

Cursuscommissie

Deze cursus is samengesteld door:

 • prof. dr. W.P. Achterberg, LUMC, Afdeling Ouderengeneeskunde
 • prof. dr. G.J. Blauw, LUMC, Afdeling Ouderengeneeskunde
 • dr. D. van Bodegom, LUMC, Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde
 • dr. V.G.M. Chel, LUMC en Topaz
 • prof. dr. J. Gussekloo, LUMC, Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde
 • drs. S. Jonkers, huisarts, Leiden
 • drs. M.S. Klapwijk, Marente

Deze cursus is sponsorvrij.

De Leidse Ouderengeneeskundedagen
De Leidse Ouderengeneeskundedagen komen tot stand door samenwerking van de Leyden Academy on Vitality and Ageing, de afdeling Ouderengeneeskunde van het LUMC, de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC, Laego, zorgorganisaties Topaz en Marente en Boerhaave Nascholing.

Let op: aangepaste inschrijfwijze!
Het kortingstarief is van toepassing voor: PA's, VS, AIOS, LAEGO leden en medewerkers van: PHEG, LUMC Ouderengeneeskunde, Topaz & Marente. Medewerkers dienen zichzelf in te schrijven voor het kortingstarief. Dit wordt niet meer door de meewerkende organisaties gedaan.

Programma dag 2: 17 maart 2022 - ONLINE

08:45 Registratie in ZOOM
09:00 Opening en inleiding
Dagvoorzitter: Nina de la Croix
  ETHIEK EN RECHT / PROBLEEMGEDRAG
09:10 De Wet Zorg en Dwang: wie bewaakt wat in de huisartspraktijk?
Drs. Jenny Heering
09:20 De wet Zorg en Dwang: praktijkdilemma’s in het verpleeghuis
Drs. Norbert Kemp
09:30 Onvrijwillige zorg in verpleeg- en ziekenhuis:  positie en perspectief van naasten
Dr. Dorothea Touwen
09:45 Paneldiscussie met ook Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd
Drs. Galja Hendrikse, drs. Jenny Heering, dr. Doreothea Touwen, drs. Norbert Kemp
10:10 Koffiepauze
10:25 Vervolg ochtendprogramma
Nina de la Croix
10:35 Wetenschapsflits: Koffie en probleemgedrag bij dementie
Michelle Kromhout
10.45 Extreem probleemgedrag bij dementie: van richtlijn naar praktijk
Prof. dr. Raymond Koopmans
10.55 Probleemgedrag bij dementie en (on)mogelijkheden van de GGZ
Sebastiaan van Denderen
11:05 Continue palliatieve sedatie bij verpleeghuisbewoners met
dementie en extreem probleemgedrag

Annelies Veldwijk-Rouwenhorst
11:15 Wetenschapsflits: Beter thuis met dementie - een interventie gericht op echtparen
Drs. Betty Birkenhager
11.25 Tijd voor vragen en antwoorden 
11:55 Lunchpauze
  DOODGAAN
12:55 Start middagprogramma
Nina de la Croix
13:05 Goede levenseindezorg in de eerste lijn
Brenda Ott
13:15 Filosofische bespiegelingen over de dood
Dr. Arie Kooijman
13:35 Quiz: 'kleine' kwalen in de laatste levensfase
Dr. Just Eekhof
13.50 Theepauze
14.05 Start namiddagprogramma
Nina de la Croix
14:10 Wetenschapsflits: Praten over sterven met dementie
Dr. Jenny van der Steen
14.25 Zorg aan het sterfbed: wat niet in de boeken staat
Drs.ir. Hermien Goderie
14.35 Tijd voor vragen en antwoorden
15:05 Een terugblik op de dag
Nico Dijkshoorn
15:25 Afsluiting

 

Drs. E.G. Birkenhäger
Specialist Ouderengeneeskunde, kaderarts PG, Laurens Rotterdam
Drs. J.S. van Denderen
Ouderenpsychiater, opleider ouderenpsychiatrie, GGZ Rivierduinen
N. Dijkshoorn
Columnist, dichter, schrijver en muzikant
Dr. J.A.H. Eekhof
Huisarts, Leiden
Drs. ir. H.W. Goderie-Plomp
Specialist Ouderengeneeskunde, De Zellingen
Drs. J. Heering
Drs. G. Hendrikse
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Coördinerend Specialistisch Inspecteur
Drs. N.H. Kemp
Dr. A. Kooijman
Geestelijk verzorger en coach
prof. dr. R.T.C.M. Koopmans
Specialist Ouderengeneeskunde en Hoogleraar Ouderengeneeskunde, Radboudumc
M.A. Kromhout
Managing consultant in de zorg, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts PG, Tolokku / P5COM
Drs. B. Ott
dr.ir. J. van der Steen
Epidemioloog en wetenschappelijk onderzoeker, LUMC en Radboudumc
Dr. D.P. Touwen
Medisch-ethicus, LUMC
A. Veldwijk-Rouwenhorst
Specialist Ouderengeneeskunde, Atlanta Zorggroep
LUMC
,

Dag 1: Online
Dag 2: Online

U kunt zich alleen nog inschrijven voor dag 2 - 17 maart 2022:

Volledig tarief - dag 2 (17 maart) € 295,-

Het kortingstarief is van toepassing voor: PA's, VS, AIOS, LAEGO leden en medewerkers van: PHEG, LUMC Ouderengeneeskunde, Topaz & Marente

Kortingstarief - dag 2 (17 maart) € 195,-  (korting € 100,-)