• Startdatum:
  • 3 november 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Werkzaam als:
  • Opleider

Accreditaties

  • NVZA:
  • 3
  • ABAN:
  • 3

Dit is een in-company training voor gynaecologen, chef de clinique en AIOS obstetrie uit het HAGA.
Als u bent uitgenodigd voor deze cursus mag u inschrijven. Bent u niet uitgenodigd en schrijft u toch in wordt uw inschrijving geannuleerd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In de medische vervolgopleidingen worden Entrustable Professional Activities (EPA’s) in de opleidingsplannen geïntroduceerd. Deze worden gebruikt om aios op bepaalde onderdelen bekwaam te kunnen verklaren. Hierdoor kan een aios geleidelijk aan meer zelfstandigheid verkrijgen en beter gemonitord worden.
In deze workshop wordt aandacht besteed aan wat EPA’s eigenlijk zijn, hoe we die moeten gaan gebruiken in de opleiding en opleidingsplannen en hoe en wat hiermee getoetst kan worden.

 

Doel

Het kennismaken met en begrijpen van de systematiek van een EPA

Hoe komen EPA’s in het lokaal opleidingsplan

Het vertalen van de EPA’s naar de eigen klinische context en het aanpassen van een EPA naar de eigen klinische context

Het leren beoordelen van het bekwaamheidsniveau van de aios

Relatie tussen EPA’s en verkorting van de opleidingsduur


 

Drs. P.J.A. Broersen
Dr. S. Zuyderduyn
Onderwijskundig adviseur, LUMC
,