• Startdatum:
 • 18 februari 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Apotheker, Huisarts, Medisch specialist, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde

Accreditaties

 • NAPA:
 • 4
 • ABAN:
 • 4
 • KNMP:
 • 4
 • VSR:
 • 4

Wist u dat 9 van de 10 patiënten die een penicilline allergie melden, veilig met penicillines behandeld kunnen worden? In deze cursus leren deelnemers omgaan met antibioticum allergie in de dagelijkse praktijk.

Als zorgverlener komt u regelmatig in aanraking met patiënten die aangeven allergisch te zijn voor antibiotica. In de praktijk wordt door allergie-meldingen vaak afgeweken van het eerste keuze antibioticum. Echter, dat is vaak onterecht. In deze cursus leert u verschillende typen allergieën onderscheiden en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk op te lossen. Wanneer kan het antibioticum wel gegeven worden en wanneer niet? Hoe zit het eigenlijk met kruisallergie? 

De cursus is dan ook geschikt voor alle zorgprofessionals die regelmatig antibiotica voorschrijven of over antibiotica adviseren.

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit een online gedeelte (2 uur), gevolgd door een on campus gedeelte (2 uur). In het online gedeelte wordt de theoretische kennis over antibiotica- allergie vergroot.

Deze kennis wordt uitgediept en toegepast in het on campus gedeelte. Het on campus gedeelte bestaat uit een plenair gedeelte gevolgd door een werkgroep en wordt gemodereerd door een internist allergoloog-immunoloog, apotheker en internist-infectioloog. Aan de hand van casuïstiek wordt de kennis uit de e-learning toegepast en verder uitgewerkt en er wordt ingegaan op de samenwerking tussen de verschillende disciplines.
Voor het on campus gedeelte kunt u kiezen uit twee rondes: ronde 1 van 16:00 - 18:00 uur of ronde 2 van 19:00 tot 21:00 uur

Om 18.00 uur bieden wij voor beide groepen een broodje aan. Als u hier gebruik van wilt maken kunt u dit aangeven bij de inschrijving.

Voorbereiding

Ter voorbereiding van het on campus gedeelte vragen wij u om de e-learning te doorlopen. Dit is van belang om het on campus gedeelte goed te kunnen volgen. Deze e-learning is direct na inschrijving voor u beschikbaar in de leeromgeving in uw Boerhaave account.
Daarnaast nodigen wij u uit een casus vanuit de praktijk in te sturen. Tijdens de werkgroepen zal namelijk casuïstiek vanuit de deelnemers worden behandeld. Graag ontvangen wij deze 2 dagen voor start van de cursus per e-mail (m.m.c.lambregts@lumc.nl). Zo kunnen de begeleiders van de werkgroepen zich goed voorbereiden. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor iedereen die antibiotica voorschrijft of adviseert bij het voorschrijven van antibiotica. Huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderen geneeskunde, apothekers (in opleiding), physician assistant. In de cursus komt casuïstiek aan bod die voor de verschillende zorgprofessionals herkenbaar is.

15:40 Ontvangst en registratie
  Start ronde 1
16:00 Opening en toelichting programma
Merel Lambregts
16:10 Terugblik e-learning
Bart Hendriks, dr. Chris Nieuwhof & dr. Mark de Boer
16:30 Werkgroep 1: Merel Lambregts & dr. Chris Nieuwhof
Werkgroep 2: dr. Mark de Boer & Bart Hendriks
17:15 Pauze
17:30 Allergieregistraties in de dagelijks praktijk
Merel Lambregts
17:45 Take-home messages & afsluiting
Merel Lambregts
18:00 Einde met aansluitend warm buffet/koffie
18:00 Inloop met warm buffet/koffie
18:40 Registratie
  Start ronde 2
19:00 Opening en toelichting programma
Merel Lambregts
19:10 Terugblik e-learning
Bart Hendriks, dr. Chris Nieuwhof & dr. Mark de Boer
19:30 Werkgroep 1: Merel Lambregts & dr. Chris Nieuwhof
Werkgroep 2: dr. Mark de Boer & Bart Hendriks
20:15 Pauze
20:30 Allergieregistraties in de dagelijks praktijk
Merel Lambregts
20:45 Take-home messages & afsluiting
Merel Lambregts
21:00 Einde
Prof. dr. M.G.J. de Boer
Internist-infectioloog, LUMC
B.J.C. Hendriks
Ziekenhuisapotheker, LUMC
Dr. M.M.C. Lambregts
C.M.G. Nieuwhof
Internist allergoloog-immunoloog, MUMC+
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Gebouw: Gebouw 1
Route: 762
Zaal: Collegezaal-4

Parkeren en bereikbaarheid LUMC

Deelname € 45,-

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven