• Startdatum:
 • 20 september 2019
 • Cursusduur:
 • 2 dagdelen
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Accreditaties

 • ABAN:
 • 4

Competentiegericht onderwijs Bachelor Geneeskunde

Beschrijving:
Recidiverende ééndaagse scholing, verdeeld over twee ochtenden: vrijdag 20 september 2019 en vrijdag 17 januari 2020
Frequentie 1/jaar.

Cursus voor docentcoaches
In het kader van professionalisering van docenten wordt een unieke cursus ontwikkeld. De cursus sluit goed aan bij het moderne onderwijs van de studie Geneeskunde dat andere eisen aan docenten stelt. Zij zijn tegenwoordig ook procesbegeleider, coach en docent op competenties zoals communicatie, samenwerken en professioneel gedrag. De cursus is bedoeld voor de (beoogde) docentcoaches docenten klinisch redeneren LBV bij de Bachelor Geneeskunde. Bij de opzet van de cursus wordt concreet ingegaan op de wensen van de doelgroep. Het kost twee dagdelen om de cursus te volgen, maar het levert in de praktijk tijdwinst op voor het hele jaar! De cursus is voor de docentcoaches van het LUMC en klinisch-redeneren docenten LBV gratis. De cursus wordt jaarlijks gegeven zodat het ook mogelijk is om alle onderwerpen te volgen.

Inhoud cursus
Tijdens deze training wordt gewerkt aan de competenties die nodig zijn voor het vervullen van de verschillende rollen behorende bij de functie Docentcoach en docent lijnonderwijs: coach, trainer, organisator en beoordelaar.
Daarnaast wordt er stil gestaan bij de onderwijskundige principes en methoden, en bij de vraag hoe handelen bij geval van studenten met problemen.

Thema's
Integratie lijnonderwijs met blokken, professioneel gedrag, Smart outcome model, reflectiemethode STARR, persoonlijks ontwikkelingsplan, kernkwadranten van Ofman, roos van leary  algemene feedback regels, calgary cambridge model consultvoering, eindtermen consultvoering en lichamelijk onderzoek, eindtermen klinisch redeneren, beoordeling en toetsing van competenties, probleemstudenten, coach-matrix van Kouwenhoven

Workshops
U kunt zich voor beide cursusdagen inschrijven voor een workshop en een inwerksessie. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de definitieve indeling plaatsvinden en ook kunnen er eventuele kleine aanpassingen in het programma aangebracht worden.

Leerdoelen
Voorbereiding

 • Docenteninformatie over LBV1, LBV2, LBV3 en KRCV e-learning
 • Toegezonden literatuur

Na afloop van deze Coach de Coach Leidse Lijnen:

 1. Is de deelnemer in staat zijn rol als docentcoach of docent klinisch redeneren LBV goed te omschrijven, in achtneming van de onderlinge samenhangen tussen de onderwijslijnen en met overig onderwijs studie Geneeskunde.
 2. Is de deelnemer in staat de afwisselende modellen en/of methodes te gebruiken in het begeleiden van studenten.
 3. Kan de deelnemer studenten begeleiden bij het spelen van rollen, oefenen van vaardigheden lichamelijk onderzoek, geven van presentaties of uitvoeren van groepsopdrachten.
 4. Kan de deelnemer op de gestandaardiseerd manier de voor hem relevante competenties beoordelen en een rijke narratieve feedback geven.
 5. Kan de deelnemer de studenten met problemen vroegtijdig herkennen en de juiste hulpmiddelen inschakelen.
 6. Heeft de deelnemer zijn eigen ervaren knelpunten bij het begeleiden van studenten in kaart en onder woorden gebracht en SMART leerdoelen geformuleerd

Doelgroep
Deze cursus is specifiek bestemd voor docentcoaches en docenten klinisch redeneren LBV van de opleiding GNK van het LUMC.

Cursuscommissie

 • mw. dr. A.M. Oleksik, LUMC, Interne Ouderengeneeskunde
 • mw. A.Y. de Voogd, LUMC, PHEG
 • mw. J. Mol, LUMC, DOO

Dag 1 : Vrijdag 20 september 2019

08:30 Ontvangst met koffie 
08:45 Leidse lijnen en visie op het onderwijs, de ontwikkelingen
09:15 Overstap
09:30 Inwerk-sessie 1
 
 • LBV1, DC's Jaar 1
 • LBV2, DC's Jaar 2
 • KCRV, KCRV docenten
 • LBV3, DC's Jaar 3, student-assistenten
11:30 Overstap
11:45 Workshop serie 1
 
 • Aansturen professioneel gedrag.Jaar 1 t/m 3
 • Samenwerking en hoe problemen herkennen. Jaar 2, ook 1 en 3
 • Beoordelen van de competentie samenwerken en professioneel gedrag. Jaar 1 t/m 3
 • Een 'probleemstudent' herkennen en wat te doen? Jaar 1 en 2
13:15 Nadere kennismaking
14:00 Einde programma

 

Dag 2 : Vrijdag 17 januari 2020

08:30 Workshop serie 2 - Terugkomst / Delen van ervaringen / Verdieping:
 
 • Feedback geven en coachen van een groep en van studenten individueel (samenwerking). Jaar 1 t/m 3
 • Een 'onvoldoende' durven geven
 • Gereedschappen (Probleem-student). Jaar 1 en 2
10:00 Overstap
10:15 Inwerk-sessie 2 - Bachelor Eindtermen
 
 • Consultvoering en klinisch redeneren: Effectief feedback geven en beoordelen m.b.v. rubric consultvoering en klinisch redeneren. Jaar 1, 2, KRCV
 • Eindtermen Lichamelijk Onderzoek aan de hand van filmvoorbeelden en rubric. Hoe onderwijzen, hoe beoordelen? Jaar 2 en 3
 • Intervisie. Jaar 1 t/m 3
12:15 (Door)ontwikkelen van een onderwijsonderdeel op basis van opgedane ervaring
13:15 Einde programma
Dr. P.C. Barnhoorn
Dr. E.A. Dubois
Adviseur Onderwijs Expertise Centrum, LUMC
Dr. M. Houtlosser
Dr. E.A.J.F. Lakke
Drs. J. Mol
Adviseur onderwijs, LUMC
S.P. Muller
Huisarts-docent, PHEG, LUMC
Drs. A.F. Norbart
Onderwijskundig adviseur, LUMC
Dr. A.M. Oleksik
A.K. Olijve
Studie-adviseur Geneeskunde Bachelor, LUMC
Drs. C.E. Serlie
Senior Lecturer Medische Communicatie & Psychologie
Dr. A. Sramek
Drs. J.J. van Stappen
Huisarts-docent, LUMC
Dr. D. Steenbeek
Kinderrevalidatiearts, Adelante
B.E. Stolk
Studie-adviseur, LUMC
Drs. A.Y. de Voogd
Dr. J.A. de Wilde
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Gratis

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven