• Startdatum:
 • 17 januari 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Opleider

Voortgangs- en stagegesprekken zijn bedoeld om  AIOS te laten reflecteren over de afgelopen periode en te ondersteunen bij het formuleren van concrete leerdoelen voor de komende periode. In deze workshop wordt aandacht besteed aan het gestructureerd feedback geven over een langere periode, het concretiseren van leerdoelen en aan de begeleiding van hele goede en zwakke  AIOS.

 Doel

 • Het verzamelen en interpreteren van bronnen om de feedback in voortgangsgesprekken te onderbouwen.
 • Het formuleren van stage- en individuele leerdoelen en omzetten in concrete leeractiviteiten
 • Het voeren van een constructief voortgangsgesprek
 • Specifieke begeleidingsvragen

Opzet

Naast uitleg over structuur en voorbereiding van een voortgangsgesprek wordt vooral aandacht besteed aan het daadwerkelijk voorbereiden, ordenen van input en voeren van een resultaatgericht voortgangsgesprek. 

Instructeurs

De cursus wordt gegeven door twee instructeurs:

 • Een ervaren clinicus die ervaring heeft met volwassenen-educatie (mw.dr. C.G Reichart, psychiater, LUMC-Curium, Leiden)
 • Een deskundige op het gebied van medisch professionele ontwikkeling (mw. drs. B.J.A. de Leede, onderwijsadviseur, Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO), Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden).         

Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen.

Doelgroep

Medisch specialisten die AIOS opleiden en die de tweedaagse cursus TEACH THE TEACHERS reeds hebben gevolgd.
Deze workshop is met namel geschikt voor opleiders, plaatsvervangend opleiders en stagebegeleiders van langere stages.

Toelatingsvoorwaarden

Het TTT-plus programma is ontwikkeld op basis van het competentieprofiel van de opleider en leden van de opleidingsgroep 2012 van de KNMG.
Voorwaarde om workshops uit het plusprogramma te volgen is dat de 2-daagse basiscursus Teach The Teachers is gevolgd.

Het plusprogramma bestaat uit geaccrediteerde workshops die in willekeurige volgorde kunnen worden gevolgd. Sommige workshops zijn vooral gericht op de werkzaamheden van de (plaatsvervangend) opleider; dit wordt er dan apart bij vermeld. Soms zit er een (kleine) voorbereidende opdracht bij.

,