• Startdatum:
 • 1 juni 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Verpleegkundige, Anders

Deze cursus wordt in de toekomst niet meer aangeboden.

 

Het geven van voorlichting en instructie aan werknemers, met name over afdelingsprocedures en werkwijzen die te maken hebben met veilig werken en stralingsbescherming, is een taak van de werkgever. Meestal is deze taak toebedeeld aan de Coördinerend Stralingsbeschermingsdeskundige en/of de Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS). Voor enkele categorieën medewerkers (zoals artsen, MBB’ers, medisch-nucleair werkers) geldt, dat zij in hun opleiding al uitgebreide stralingshygiënische scholing hebben gekregen, waardoor de instructies over lokale werkwijzen kort en beperkt kunnen zijn. Voor medewerkers waarvoor dat niet of nauwelijks het geval is heeft Boerhaave Nascholing een individueel gerichte cursus ontwikkeld, waarmee de betreffende mede­wer­­kers in ziekenhuizen hun basiskennis over stralingsbescherming kunnen verwerven. Hierbij zal de nadruk liggen op het begrijpen van de basisbegrippen uit de stralingsbescherming en de eigenschappen van stralingsbronnen/radioactieve stoffen om lokale protocollen en werkwijzen te kunnen volgen. De nadruk ligt iets minder op de kwantitatieve aspecten van de stralingsbescherming, ook al komt dit wel aan bod.

Doelgroep
Ziekenhuismedewerkers die in beperkte mate kunnen worden blootgesteld aan ioniserende straling op een afdeling nucleaire geneeskunde en/of die alleen met inherent veilige (toedien)systemen werken. Voorbeeld: doktersassistenten, verpleegkundigen, apothekersassistenten. Voor deze doelgroep is geen specifieke voorkennis vereist.

Opzet van de training
De cursus is opgezet als begeleide zelfstudie met practicum en examen. Opbouw:

 • Op zelfstandige wijze bestudeert de deelnemer het verstrekte cursusboek: Van den Eijnde, J. en Roobol, L. (achtste druk, 2017). Praktische Stralingshygiëne. Heron-reeks. Utrecht: Syntax Media, isbn 978 94 91764 29 5.
 • Op individuele afspraak worden ter ondersteuning korte onderwijssessies gepland (afhankelijk van behoefte en noodzaak) waarin de door de deelnemers opgestelde vragen worden besproken met een cursusstaflid en waarin extra oefening kan worden aangeboden.
 • Er worden twee dagdelen practicum gevolgd: deze zijn altijd gekoppeld aan voor andere cursussen geplande practica op bepaalde vastgestelde data.
 • Ter afsluiting wordt een schriftelijk examen afgenomen.


Trefwoorden van de te behandelen onderwerpen

 • Soorten straling en bronnen
 • Achtergrondstraling
 • Stralingsrisico’s
 • Normen en dosislimieten
 • Medische blootstelling
 • Uitgangspunten stralingsbescherming
 • Stralingsbescherming: tijd, afstand (kwadratenregel), afscherming
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: nut, noodzaak, gebruik
 • Dosimetrie
 • Inwendige besmetting
 • Zwangerschap en stralingswerkzaamheden (borstvoeding)
 • Organisatie/deskundigheid/toezicht/regelgeving
 • Risicoperceptie
 • Handelingsperspectief

Studiebelasting
De deelnemer zal 2-4 dagen met de studie bezig zijn (zelfstudie en begeleide onderwijssessies), afhankelijk van de vooropleiding. Daar komt het practicum (2 dagdelen) en examen (1 dagdeel) nog bij.

Examen
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen bestaande uit 30 meerkeuzevragen (vier keuzes). Voor een voldoende (5,5) moeten 20 vragen goed worden beantwoord.
Meer informatie over het examenreglement

Diploma
Aan de cursus is het behalen van een diploma ‘Stralingsveilig werken met radionucliden in geclassificeerde ruimtes’ verbonden. Het diploma wordt verstrekt indien het behaalde tentamencijfer tenminste 5,5 bedraagt en het practicum met een voldoende is gewaardeerd.
 

A.L. Spijkerboer
Stralingsdeskundige
,
Deelname

€ 400,-