• Startdatum:
 • 1 februari 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 6
 • NAPA:
 • 6
 • VSR:
 • 5

Als praktiserend huisarts of specialist ouderengeneeskunde luistert u dagelijks naar het hart en de longen van uw patiënten. Echter kan het een uitdaging zijn om te achterhalen welke gevolgen het horen van een bepaald geluid heeft voor de verdere diagnostiek. Wilt u op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op dit gebied? Meld u dan aan voor de cursus Hart- en longgeluiden 2019.

Opsporen zeldzame afwijkingen
De cursus Hart- en longgeluiden 2019 is een nuttige update van uw kennis en vaardigheden over doelgerichte auscultatie van hart en longen. Enkele zeldzame afwijkingen worden slechts sporadisch waargenomen in de praktijk. Daardoor kunnen er bepaalde kwalen over het hoofd worden gezien. Tijdens de cursus leert u hoe deze zeldzame geluiden alsnog kunt signaleren en welke vervolgstappen u kunt nemen.

Interactief oefenen
Onder deskundige begeleiding gaat u interactief aan de slag met een relevante casus uit uw vakgebied. Hier krijgt u gelijk de kans om de net geleerde theoretische kennis in de praktijk toe te passen. Om het rendement van de cursus te toetsen wordt de dag afgesloten met een uitdagende luisterquiz met hart- en longgeluiden. Na afloop van de cursus krijgt u toegang tot een e-learning waarmee u de stof thuis verder kunt bestuderen.   

Voor- en natoets
Aan deze cursus zijn een voor- en natoets verbonden. Twee weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u via de mail een uitnodiging om de voortoets te maken. Twee weken na afloop kunt u de natoets maken. Hierin wordt de kennis getoetst die u tijdens de cursusdag hebt opgedaan. Met de resultaten van beide toetsen kunnen wij het cursusprogramma actualiseren en waar nodig verbeteren. 

 

08:45 Registratie en koffie
09:15
 
Opening
dr. Hubert Vliegen
09:20
 
Inleiding ausculatie van het hart
dr. Hubert Vliegen
10:00
 
Oefening met stemsysteem
dr. Hubert Vliegen
11:00 Koffiepauze
11:30
 
Inleiding ausculatie van de longen
dr. Luuk Willems
12:15
 
Oefening met stemsysteem
dr. Luuk Willems
12:45 Lunchpauze
13:45
 
Hartgeluiden in de dagelijkse praktijk
dr. Hubert Vliegen
14:45
 
Longgeluiden in de dagelijkse praktijk
dr. Luuk Willems
15:45 Theepauze
16:15
 
Wilt u even luisteren, dokter? Quiz
dr. Hubert Vliegen en dr. Luuk Willems
16:45 Discussie, prijsuitreiking en afsluiting
16:55 Afsluiting
Dr. H.W. Vliegen
Dr. L.N.A. Willems
Longarts, LUMC
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Gebouw 1, Collegezaal 5, 1e etage, Route 558

Huisarts
Specialist ouderengeneeskunde
Korting arts in opleiding
Korting Verpleegkundig specialist
Korting Physician assistant

€ 295,-
€ 295,-
€ 175,- (€125,- korting)
€ 175,- (€125,- korting)
€ 175,- (€125,- korting)