• Startdatum:
 • 7 juni 2018
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Accreditaties

 • NIP:
 • 2
 • NVvP:
 • 2
 • K&J/OG:
 • 2
 • ABC 1:
 • 2

Boerhaave Nascholing start vanaf 2018 Van Krevelenlezingen, afwisselend op de campus Den Haag en Leiden van de Universiteit Leiden. Elk jaar zullen 3 tot 4 lezingen georganiseerd worden. Deze cyclus is een samenwerking van Curium-LUMC, LUMC, Parnassia en GGZ Rivierduinen. Doel van de nascholingen is om vanuit de GGZ de kennis en ervaring die relevant is voor het gehele jeugdveld, in een interactieve bijeenkomst te delen.

De eerste bijeenkomst heeft als thema autisme en staat in het teken van één van de grondleggers van het beschrijven van autisme, dr. Dirk Arnold van Krevelen.  De onderwerpen tijdens deze eerste nascholing richten zich op het tijdig herkennen van autisme, de diagnostiek (het beschrijven van sterktes en zwaktes) en de behandeling. Daarnaast zullen ook ervaringsdeskundigen hun reflectie op de door professionals gepresenteerde bevindingen met de deelnemers delen.

Dr. D. Arn. van Krevelen - profeet in eigen land

In het begin van de 20e eeuw werd voor het eerst de term autisme genoemd door Hans Asperger en Leo Kanner. Na de verschijning van de 1e DSM in de jaren ’50, publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen in 1952 het artikel Een geval van 'Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft Van Krevelen vooral veel bekendheid in het buitenland. Hij organiseert internationale congressen rondom de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden. Hij onderscheidde zich door zijn belangstelling voor empirisch onderzoek.

Korte biografie

Na zijn studie medicijnen specialiseerde Van Krevelen zich in de Psychiatrie en Neurologie. Hij promoveerde in 1946 op zijn proefschrift ‘Het eenige kind, een bijdrage tot de psychologie en psychopathologie van het kind’. Na de Tweede Wereldoorlog begon hij in Den Haag een psychiatrische praktijk en was hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 was hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 werd Van Krevelen als privaatdocent, in 1956 als lector Kinderpsychiatrie aan de Leidse Universiteit benoemd. Vanaf 1955 tot 1972 was hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.

Locatie
Campus Den Haag
Locatie Wijnhaven
Turfmarkt 99Doel
2511 DP Den Haag

Via deze link plant u met behulp van Google Maps uw route naar Campus Den Haag (locatie Wijnhaven). 

CONCEPT

15:30 Ontvangst en registratie
  Voorzitter: Robert Vermeiren / Wietske Ester
16:00 Opening door Iwan Bean, 

Programmadirecteur Jeugd Gemeente Den Haag

16:05 Inleiding en introductie Van Krevelenlezingen
  Robert Vermeiren
16:15 Pivotal Response Treatment - Focus op motivatie en communicatie
  Sabien van Lommel
16:45 Vragen/discussie/ stellingen
17:00 Autisme is de pi in het spectrum
  Ina van Berckelaer-Onnes
17:40 Vragen/discussie/ stellingen
18:00 Afsluitende borrel
prof. dr. I.A. van Berckelaer-Onnes
Universiteit Leiden
drs. S. van Lommel
GGZ Rivierduinen, Leidschendam
Prof. Dr. R.R.J.M. Vermeiren
Kinder- en jeugdpsychiater, LUMC Curium
LUMC Campus
Turfmarkt 99, 2511 DV Den Haag

Deelname is kosteloos