U bent werkzaam als PhD-student of promovendus. Om de Nederlandse titel doctor of Engelse titel Doctor of Philosophy te behalen bent u bezig met promotieonderzoek. Om een doctoraat te halen, bent u normaliter vier jaar bezig met het uitvoeren van onderzoek en het voorbereiden van een thesis. Bij het LUMC voert u uw promotieonderzoek uit op basis van een van de research profiles.

Bij het behalen van het doctoraat komt veel kijken. Als promovendus moet u op een snel tempo zich vaardigheden eigen maken. Biostatistiek, communicatie en timemanagement zijn enkele voorbeelden van deze vaardigheden. Boerhaave Nascholing kan u hierbij helpen. Wij bieden verschillende cursussen aan die de promovendus optimaal voorbereid en begeleid bij het PhD-traject.

Graduate school

Voor promovendi organiseert Boerhaave Nascholing een breed pakket van verplichte cursussen van de Graduate School. Hierbij zijn er voor u twee typen activiteiten:

  • Disciplineoverstijgend onderwijs van niet-vakinhoudelijke vaardigheden zoals statistiek, wet- en regelgeving voor promovendi van het LUMC;
  • Specialismegebonden onderwijs: dit zijn scholingsdagen die we meestal in opdracht van een graduate school of onderzoeksschool organiseren rond een inhoudelijk thema zoals genetica.

Naast deze activiteiten voor de Graduate School, bent u als promovendi ook welkom bij een aantal cursussen voor andere medische professionals.

Wilt u iets vragen of heeft u een suggestie? Neem dan contact met ons op. Wij lezen het graag.