Binnen een UMC ontstaan er dagelijks medische innovaties vanuit de synergie tussen de kerntaken wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Daarom biedt Boerhaave Nascholing naast de nascholingen voor de medische professionals (primaire doelgroep) ook cursussen aan voor PhD studenten en onderzoekers.

Aanbod statistiek cursussen voor PhD studenten en onderzoekers

PhD studenten in het LUMC zijn verplicht om de cursus “Basic Methods and Reasoning in Biostatics” te volgen. Deze cursus biedt een fundamentele toolbox om statistische resultaten correct te interpreteren. Wil je je daarna verder verdiepen in statistische analyse? Dat kan in een van onze andere cursussen.

Overzicht statistiek cursussen

In nauwe samenwerking met de afdelingen Biomedical Data Sciences en Klinische Epidemiologie heeft Boerhaave Nascholing een gevarieerd aanbod statistiek cursussen voor PhD studenten en onderzoekers:

  • Basic Methods and Reasoning in Biostatics (geaccrediteerd)
  • Using R for data analysis
  • Regression analysis
  • Meta analysis
  • Survival analysis
  • Statistical aspects of clinical trials
  • Analysis of repeated measurements

Graduate school

Voor promovendi organiseert Boerhaave Nascholing een breed pakket van verplichte cursussen van de Graduate School. Hierbij zijn er voor u twee typen activiteiten:

  • Disciplineoverstijgend onderwijs van niet-vakinhoudelijke vaardigheden zoals statistiek, wet- en regelgeving voor promovendi van het LUMC;
  • Specialismegebonden onderwijs: dit zijn scholingsdagen die we meestal in opdracht van een graduate school of onderzoeksschool organiseren rond een inhoudelijk thema zoals genetica.

Naast deze activiteiten voor de Graduate School, bent u als promovendi ook welkom bij een aantal cursussen voor andere medische professionals.

Wilt u iets vragen of heeft u een suggestie? Neem dan contact met ons op. Wij lezen het graag.