U bent werkzaam als PhD-student of promovendus. Om de Nederlandse titel doctor of Engelse titel Doctor of Philosophy te behalen bent u bezig met promotieonderzoek. Om een doctoraat te halen, bent u normaliter vier jaar bezig met het uitvoeren van onderzoek en het voorbereiden van een thesis. Bij het LUMC voert u uw promotieonderzoek uit op basis van een van de research profiles.

Bij het behalen van het doctoraat komt veel kijken. Als promovendus moet u op een snel tempo zich vaardigheden eigen maken. Biostatistiek, communicatie en timemanagement zijn enkele voorbeelden van deze vaardigheden. Boerhaave Nascholing kan u hierbij helpen. Wij bieden verschillende cursussen aan die de promovendus optimaal voorbereid en begeleid bij het PhD-traject.

Waarom kiezen voor Boerhaave Nascholing Leiden? Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit, zijn verbonden met het LUMC en Universiteit Leiden, geven onderwijs altijd volgens de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast ontmoet u tijdens de nascholing collega-artsen met dezelfde behoefte aan nascholing. 

Graduate school

Voor promovendi organiseert Boerhaave Nascholing een breed pakket van verplichte cursussen van de Graduate School. Hierbij zijn er voor u twee typen activiteiten:

  • Disciplineoverstijgend onderwijs van niet-vakinhoudelijke vaardigheden zoals statistiek, wet- en regelgeving voor promovendi van het LUMC;
  • Specialismegebonden onderwijs: dit zijn scholingsdagen die we meestal in opdracht van een graduate school of onderzoeksschool organiseren rond een inhoudelijk thema zoals genetica.

Naast deze activiteiten voor de Graduate School, bent u als promovendi ook welkom bij een aantal cursussen voor andere medische professionals.

Wilt u iets vragen of heeft u een suggestie? Neem dan contact met ons op. Wij lezen het graag.