De Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde (STEG) ontwikkelt voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde een middellange termijnplanning met een gestructureerd cursusaanbod.

De STEG werkt onder auspiciën van de Boerhaave Commissie. In samenwerking met Boerhaave Nascholing worden jaarlijks terugkerende cursussen en symposia georganiseerd. Daarnaast wordt het bedenken en vormgeven van nieuwe bijscholingsactiviteiten geïnitieerd en begeleid door de STEG.

Leden van de Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde