prof.dr. P..C.W. Hogendoorn

Zijn passie voor het onderwerp spat ervan af. Hij vindt het boeiend om complexe dingen zo uit te leggen dat de deelnemers denken: eindelijk snap ik het. Hij denkt daarbij goed na over wat het probleem is voor hen. Ook vraagt hij zich af welke kennis ze nodig hebben om hun werk adequaat te doen en welke kapstokken ze daarbij kunnen toepassen in hun praktijk. Zijn streven is dat ze de aangereikte kennis ook langere tijd blijven onthouden. Hij zoekt daarbij bijvoorbeeld naar een onderwerp waarvan hij weet dat de deelnemers er wel eens fouten mee maken. Dat vindt niemand leuk. Dat gebruikt hij als een instrument om werkelijk begrip te bewerkstelligen. Hij onthoudt zelf ook alleen de dingen die hij begrijpt. Hij vereenvoudigt de werkelijkheid met modellen en cartoons. Die bieden een uitvergroting die de deelnemers kunnen onthouden. ‘Oh ja zó zat het!’

Deelnemers aan deze internationale cursus vinden het bijzonder dat de docenten de moeite nemen. Dat ze bij het hele leerproces betrokken zijn. Ze geven terug dat ze er in hun dagelijks werk veel aan hebben gehad. Iets wat ze eerst eng en moeilijk vonden, daar hebben ze een instrumentarium voor ontwikkeld tijdens de cursus. Zo verbeteren ze hun behandelingen. Hij heeft ook oud-deelnemers die hem resultaten sturen van gevallen waarbij ze dat instrumentarium hebben gebruikt. Ze vragen dan of ze het goed hebben gedaan. De heer Hogendoorn leert zelf veel van onderwijs geven. Je moet het onderwerp uitkleden tot de naakte waarheid. Het is boeiend om te zien wat de cursisten daar weer verder van doorgeven. Je komt altijd rijker uit het geven van onderwijs dan dat je erin bent gegaan.

De cursus vult iets aan. Met voorbeelden, anekdotes, grapjes op het juiste moment krijgen de deelnemers iets voorgeschoteld wat ze niet uit de boeken kunnen leren. Ze werken toepassingsgericht. Eerst een verhaal en vervolgens gaan ze aan het werk met hun verworven kennis. Dat herhaalt zich een aantal keer. Helemaal aan het eind is er de potpourri die nog het meest lijkt op het dagelijks leven. Daar vindt de integratie plaats en dan benutten zij het aangereikte instrumentarium. Op zo’n manier onderwijs geven, dat is gewoon leuk.