Een 4,9 heeft hij gehaald op een 5-puntsschaal. Met deze inhoudelijk goed doordachte cursus heeft hij zijn ideeën over onderwijs mede vorm kunnen geven: leerzame zelfwerkzaamheid op basis van een korte toegepaste theoretische instructie plus grote betrokkenheid van docenten die gericht zijn op begeleiding. Dat alles in een goede sfeer, en met humor. Alle docenten zijn laagdrempelig aanspreekbaar. Zelf neemt hij vooral knelpunten die hij in zijn werkzaamheden heeft ervaren als uitgangspunt. En dan gaat hij samen met de cursisten na wat hij beter had kunnen doen. Dat is voor iedereen uiterst leerzaam. Hij verplaatst zich in de deelnemers. Hij sluit zo goed mogelijk aan bij wat speelt in hun praktijk. Een voorbeeld van zo’n knelpunt is de schildklier en alle bijschildkliertjes daaromheen. Wat is het stappenplan om als clinicus de problemen daarmee te analyseren? Door de bijschildkliertjes is de schildklier zelf niet altijd goed zichtbaar. Later bellen oud-deelnemers hem ook nog wel eens met een vraag en dan kan hij hen dankzij zijn brede ervaring ook adviseren. Soms zijn er zelfs oud-deelnemers die de cursus jaren later nog een keer willen doen, omdat ze inmiddels veel ervarener zijn en dan zijn hun vragen ook specifieker en complexer, bijvoorbeeld meer in de grensgebieden. De eerste keer is voor hen vaak overweldigend. Alle docenten bij de cursus zijn in staat te enthousiasmeren: je vertelt als docent iets spannends en draagt een boodschap uit. De cultuur tijdens de cursus besterft zich over een lange periode: humor, laagdrempelig, focus op de cursisten, docenten spreken elkaar aan. Van hem wordt gezegd dat hij goed en helder kan uitleggen. Hij wil heel graag dat wat hij zelf heeft geleerd doorgeven. Hij geeft voorbeelden van dat waar hij zelf onderuit is gegaan zoals bij een zenuw die in een spiraaldraaiing om de stemband lag. Nooit eerder gezien, niet geweten dat dit anatomisch mogelijk was. Soms zit de aanwezige expertise daarbij zelfs in de weg. Uit zo’n voorbeeld leidt hij dan met de groep een algemene les af. Met als uiteindelijke doel de risico’s verminderen en de patiëntveiligheid vergroten. Hij heeft veel onderwijs gegeven en ook veel klinische praktijkervaring en hij verbindt dat met elkaar. Iets goed kunnen uitleggen, is een goede manier om het zelf te snappen. Prof. Kievit was sinds 1995 nauw bij de cursus betrokken, als cursuscommissielid en als docent. Inmiddels is Kievit als chirurg met pensioen gegaan en heeft hij als lid van de cursuscommissie afscheid genomen. Als zijn collega’s het op prijs stellen en hij voldoende kan bijdragen blijft hij graag aan als ‘onbetaald practicum-assistent’.