Tien keer per jaar organiseert Boerhaave Nascholing Klinische Onderwijskunde. Deze ééndaagse cursus is voor arts-assistenten in opleiding tot medisch specialisten in hun 2e jaar, die coassistenten begeleiden. Onderwijskundige Petra Peters geeft deze cursus zo’n drie à vier keer per jaar. Altijd samen met een clinicus.


“De kracht van deze cursus is dat het op een mooie manier theorie en praktijk combineert. Ik geef de theorie, de clinicus illustreert deze theorie met herkenbare voorbeelden uit zijn/haar praktijk. De eerste keren dat ik deze cursus gaf, stelde ik mij in dienst van de clinicus. Bij deze editie heb ik tegen mijzelf gezegd: ‘ik zet mijzelf als onderwijskundige meer op de voorgrond, naast de clinicus.’ Tenslotte is onderwijskunde een mooi en belangrijk vak. De groep stelde veel achtergrondvragen waar ik goed op kon aanhaken. 
Ook al geef ik deze cursus meerdere keren per jaar, ik bereid me elke keer goed voor. Met de co-trainer stem ik alles af en samen nemen we alles nog een keer door. Doordat we ons als duo enthousiast opstellen tegenover de deelnemers worden zij dat vanzelf ook. Dat werkt aanstekelijk. De goede interactie tussen mij en de clinicus helpt ook: we zijn rolmodellen, net als de aiossen dat zijn voor hun coassistenten.
Tijdens de cursus is er veel ruimte voor casuïstiek. Ik bewaak het proces, pak het tijdig op waar nodig. Alle onderdelen van de cursus moeten wel aan bod komen. Het is een feest om deze cursus te geven. Elke keer zie ik bij de deelnemers duidelijke ‘Aha-momenten’ en de theorie is zo praktisch dat de deelnemers het de volgende dag in de praktijk kunnen brengen.
Ik denk dat het belangrijk is om een open houding te hebben, goed te luisteren en echt geïnteresseerd te zijn in wat de deelnemers willen weten. Ik verdiep mij in mijn publiek om te achterhalen wat hun zone van naaste ontwikkeling is (leertheorie van Vygotsky). Dat is namelijk waar de ruimte voor groei en leren zich bevindt: de leerstof die je aanreikt moet niet te makkelijk en niet te moeilijk zijn. Ik probeer de deelnemers aan te spreken op een niveau dat nét buiten het bereik ligt van wat zij aan het begin van de dag op eigen kracht kunnen, maar aan het eind van de cursusdag wél kunnen door de ondersteuning die we hebben geboden bij de uitvoering van de opdrachten. Ook dit is weer een voorbeeld van het zijn van een rolmodel: ik hoop dat de deelnemers deze leertheorie gaan inzetten wanneer zij coassistenten begeleiden in hun dagelijkse praktijk.“