Teach-the- teachertraining: AIOS opleiden

Als je docent in hart en nieren bent, is het altijd boeiend het vak te leren aan je deelnemers. Dan is het ook leuk als er mensen in de groep zitten die het nut van de training niet zo inzien, Liesbeth Adelmeijer bloeit als ervaren docent dan ook echt op en vraagt zich af: ‘Hoe kan ik dat varkentje wassen?’ En daar doet ze dan ook alles voor, zowel binnen als buiten de groep. Ze kent alle namen. Ze weet welke achtergrond de deelnemers hebben. Ze betrekt alle deelnemers bij de groep. Ze stelt prikkelende vragen. Ze investeert in de mensen in de groep. Soms neemt ze iemand even in de pauze apart. Er is geen ontkomen aan. Haar doel is dat ze samen tot een manier komen waarop de opleider de inzichten kan toepassen op een manier die bij hem past. Ze overwint de weerstanden en ze geeft de deelnemers ook regelmatig ruimte om op elkaar te reageren.

Hun dagelijkse praktijk staat daarbij centraal. Liesbeth speelt in op hun ervaringen. Ze activeert wat in de deelnemers zit. Ze legt verbindingen. Eén van de leerdoelen is leren feedback geven. Als teach- the- teacherdocent ben je zelf het wandelende voorbeeld. Zij spreekt de deelnemers als dat nodig is aan en leert hun methodes aan om feedback te geven. De deelnemers geven tijdens de cursus allemaal een les van vijf minuten waarin ze verschillende werkvormen toepassen  en daarover geven ze feedback aan elkaar. Liesbeth creëert met de co-trainer  een veilige omgeving waarin de deelnemers dat ook daadwerkelijk durven. Ze leert zelf ook altijd weer van de deelnemers. Ze proberen een sfeer te creëren waarin leren vanzelfsprekend is. Ze zetten de deelnemers in hun eigen kracht. Ze sturen niet te veel. Liesbeth let op hoe de mensen reageren op elkaar. Zij laat veel respons uit de groep komen, ze vraagt daarom. Evenwicht en veiligheid, een ontspannen sfeer, goede planning en goed luisteren. Het zijn allemaal vanzelfsprekendheden voor haar als ervaren docent. Daardoor is de cursus positief en luchtig en kan zij de deelnemers helpen om anderen  te leren leren.