Samen met de deelnemers geeft Cor de Kroon vorm aan de cursus. Hij luistert naar de deelnemers, past de voorbeelden aan aan hun specialisme. Hij spreekt de deelnemers direct aan: weet jij misschien het antwoord? Het is dynamisch, je wordt er voortdurend bij betrokken. Je mag vragen stellen en Cor denkt met je mee als je de kennis wil toepassen in je eigen praktijk. Gezamenlijk breng je de stof naar het niveau van de praktijk Cocreatie is voor hem een uitgangspunt.

Hij weet dat voor de ware kennisoverdracht gedoseerde informatie essentieel is. Dat staat nog wel eens op gespannen voet met zijn hang naar volledigheid. Juist door zijn kennis en ervaring kan hij doseren. Hij kan de aangeboden kennis toepassen op elke willekeurige casus. Hij vindt het allemaal oprecht leuk en boeiend. Hij maakt de lesstof elke keer weer een beetje anders. De actualiteit speelt daarbij een grote rol. Hij beseft dat enthousiasmeren en inspireren en voorbeelden geven uit de praktijk bij deze cursus van groot belang is. De deelnemers staan niet te trappelen om te komen, maar aan het eind zijn ze allemaal om. Ze zijn enthousiaste deelgenoten  geworden.