• Startdatum:
  • 24 maart 2025
  • Cursusduur:
  • 6 dagen
  • Werkzaam als:
  • AIOS, Medisch specialist

 Vanwege regelgeving (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet BIG) is het onderzoeken of behandelen van patiënten met ioniserende straling een zogenoemde voorbehouden handeling, waarvoor onder meer formele stralingsdeskundigheid is vereist (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbe­scherming, Bbs). Deze cursus leidt specifiek op voor de verplichte aanvullende stralingsdeskundigheid voor de differentiatie Nucleaire Radiologie van de opleiding tot Radioloog.  Er wordt verondersteld, dat deelnemers het diploma “Stralingshygiëne voor Radiologen” al hebben behaald. De cursusinhoud is vastgesteld door de cursuscommissie van Boerhaave Nascholing, in overleg met vertegenwoor­digers van de Beroepsverenigingen en mede op grond van door de Overheid genoemde eisen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor radiologen in opleiding tot nucleair-radioloog.

Cursusopzet

De cursus omvat een week plus een examen (16 april 2025) daarna. Er worden diverse (interactieve) werkvormen gehanteerd en van de deelnemers wordt inbreng verwacht via te presenteren zelfstudie-opdrachten.

Examen

Ongeveer tweeëneenhalve week na de laatste opleidingsdag wordt het schriftelijk examen afgenomen. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen (vier keuzes) en duurt 1 uur. Tijdens het examen mag geen literatuur worden geraadpleegd. Voor het examen is het bezit van een (eenvoudige) rekenmachine noodzakelijk (Boerhaave Nascholing heeft tijdens het examen leen-rekenmachines beschikbaar). Voorafgaand aan het examen wordt u verzocht zich te identificeren met een wettelijk geldig identiteitsbewijs (rijbewijs of pas­poort).

 

Het zelfstudiemateriaal en de hand-outs van de opleidingsdagen behoren integraal tot de verplichte examenstof. Het wordt dringend geadviseerd dat deelnemers de ca. 12 uur zelfstudie-uren inplannen, om zich goed voor te bereiden op het gesloten-boek-examen.

Het schriftelijk examen wordt beoordeeld met een cijfer van 1 tot en met 10. Daarbij wordt een eventueel behaald 1 punt opgeteld, na voldoende beoordeling van de presentatie door de deelnemer. Een cijfer 5,5 of hoger is een voldoende. Bij de berekening van het cijfer wordt een gokkanscorrectie toegepast.

De kandidaat is geslaagd voor de opleiding Stralingsbescherming voor
Nucleair Radiologen als

  • voor het schriftelijke examen een voldoende is behaald en
  • is deelgenomen aan de excursie naar het radiofarmaceutisch productielaboratorium.

De examenuitslag wordt per brief bekend gemaakt, uiterlijk ca. vier weken na de afnamedatum. Het ondertekende diploma wordt bijgevoegd. Voor deelname aan een herexamen (bij één van de volgende cursussen) dient u zich zes weken tevoren aan te melden. 

 Meer informatie over het examenreglement 

Inlichtingen
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de opleidingsverantwoordelijke:
Manfred van der Vlies, klinisch fysicus
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Afdeling Radiologie
Postzone C4-S - Postbus 9600 - 2300 RC Leiden
(071) 526 3687
m.van_der_vlies@lumc.nl

Maandag 24 maart  
09.00 ontvangst
09.30 Welkom en inleiding
Manfred van der Vlies
10.00 Context: Stralingsbronnen en klinische toepassingen
Manfred van der Vlies
10:45 koffiepauze
11.15 Recapitulatie stralingssoorten en radioactiviteit
Kees Vreeken
12:30  lunchpauze
13.30 Recapitulatie stralingsinteractie
Manfred van der Vlies
14.30 Recapitulatie Radiobiologie
Kees Vreeken
15:00  theepauze
15.30 Recapitulatie dosisgrootheden en dosis-effectrelaties
Manfred van der Vlies
16.45 Einde
   
Dinsdag 25 maart  
09.00 Recapitulatie richtlijnen, regelgeving en verantwoordelijkheden
Manfred van der Vlies
09.30 Productie van radiofarmaca
Martin Pool
11:00  koffiepauze
11.30 Ontwerp afdeling nucleaire geneeskunde (1)
Han Keijzers
12:30  lunchpauze
13.30 Ontwerp afdeling nucleaire geneeskunde (2)
Han Keijzers
14.00 Geabsorbeerde en effectieve dosis door radiofarmaca (1)
Mark Konijnenberg
15:00  theepauze
15.30 Geabsorbeerde en effectieve dosis door radiofarmaca (2)
Mark Konijnenberg
16:00  Presentatie deelnemers
17.00 Einde
Woensdag 26 maart
09.00 Optimalisatie: Diagnostiek
Niels Veltman
10:30  koffiepauze
11.00 Uitvoering diagnostiek
Demi Isabel Jansen
12:30  lunchpauze
13.30 Radiobiologie van radionuclidentherapie
Julie Nonnekens
15:00  theepauze
15.30 Planning en optimalisatie radionucliden-therapie
Erik Verburg
17.00 Einde
   
Donderdag 27 maart
09.00 Uitvoering radionucliden-therapie
Sjoerd Rijnsdorp
10:30  koffiepauze
11.00 Kwaliteitscontroles apparatuur
Pepijn van Horssen
12:00  Beperking van de blootstelling van medewerkers en het milieu (1)
Marcel Segbers
12:30  lunchpauze
13.30 Beperking van de blootstelling van medewerkers en het milieu (2)
Marcel Segbers
14.30 Medisch wetenschappelijk onderzoek
Marcel Segbers
15:00 theepauze
16:00  Presentatie deelnemers
17.00 Einde
   
 Vrijdag 28 maart
09.00 Beheer en gebruik van radioactieve stoffen
Annemiek Rutte-Stiekema
10.00 Afhandeling van incidenten, incl. introductie opvang van radioactief besmette slachtoffers in het ziekenhuis
Arjen Becht
11:00  koffiepauze
11.30 Opvang van radioactief besmette slachtoffers in het ziekenhuis
Arjen Becht
12:15  transfer naar Eindhoven, lunchpakket mee
14.15 Productie van radiofarmaca
GE Healthcare, Eindhoven
16.45 transfer naar Leiden
18.45 Einde
   
Woensdag  16 april
10.30 Ontvangst
11.00 Examen
12.00 Einde
M. van der Vlies
Klinisch fysicus, LUMC
,

Golden Tulip Leiden Centre

Schipholweg 3

2316 XB  Leiden

Deelname opleiding       € 2575,00

 

Let op: bij inschrijving gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden, inclusief de genoemde annuleringsvoorwaarden. Administratiekosten kunnen in rekening gebracht worden bij annulering.

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven