• Startdatum:
  • 6 februari 2025
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • Medisch specialist

Algemeen
Het onderzoeken of behandelen van patiënten met ioniserende straling is een zogenoemde voorbehouden handeling (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet BIG), waarvoor onder meer formele stralingsdeskundigheid is vereist (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, Bbs). Deze opleiding betreft de verplichte aanvullende stralingsdeskundigheid voor de differentiatie Interventieradiologie van de opleiding tot Radioloog.  Er wordt verondersteld, dat deelnemers het diploma “Stralingsbescherming voor Radiologen” al hebben behaald. De inhoud van deze opleiding is vastgesteld door de opleidingscommissie van Boerhaave Nascholing, in overleg met vertegenwoordigers van de Beroepsverenigingen en mede op grond van door de overheid genoemde eisen.

Opleidingsdoel
De interventieradioloog voert de handelingen met ioniserende straling zelf uit, of geeft daarvoor opdracht. Hij is daarbij eindverantwoordelijke voor de individuele blootstelling van patiënten en andere medisch blootgestelde personen. De opleiding richt zich in de eerste plaats op de invulling van deze eindverantwoordelijkheid, d.w.z. dat de interventieradioloog zich bewust is van het feit dat hij vooraf de keuze moet maken of het verantwoord is om een interventieprocedure te gebruiken om zijn medische doel te bereiken (rechtvaardiging) en dat hij vervolgens keuzes moet maken om de interventieprocedure verantwoord uit te voeren, voor de patiënt (optimalisatie) en voor zichzelf en zijn omgeving (optimalisatie en dosislimitering).
Voor de eindtermen zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-1349.html, bijlage 5.3 onderdeel C.2 (Aanvullende eindtermen stralingshygiëne voor interventieradiologen).

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor radiologen in opleiding tot interventieradioloog. 

Opzet
De opleiding omvat een dag (colleges en dosisdemonstratie met interventiestatief) met een aansluitend examen. Van tevoren bestuderen de deelnemers (de betreffende hoofdstukken van) de syllabus.

Opleidingsmateriaal

  • De syllabus 'Opleidingen Stralingsbescherming voor Interventieradiologen en Medische specialisten die röntgentoestellen gebruiken'.
  • De zakkaart 'Verantwoord doorlichten met röntgenstraling bij klinische interventies'.

De syllabus wordt aan de deelnemers toegestuurd. 
De syllabus is ook digitaal beschikbaar in de digitale leeromgeving op www.boerhaavenascholing.nl.

Studiebelasting
De opleiding beslaat ongeveer 16 uur studiebelasting verdeeld in 

  • ca. 9 zelfstudie-uren en
  • ca. 7 contacturen (inclusief examen)

De zelfstudie bestaat uit het bestuderen van de syllabus en is grotendeels een herhaling van de stof die is aangeboden tijdens de opleiding Stralingsbescherming voor radiologen.

Examen
Het schriftelijk examen duurt een half uur en bestaat uit 20 meerkeuzevragen (vier keuzes). Hiervoor is het bezit van een (eenvoudige) rekenmachine noodzakelijk. Tijdens het examen mag geen literatuur worden geraadpleegd. (Boerhaave Nascholing stelt tijdens het examen leen-rekenmachines beschikbaar). Bij het examen wordt u verzocht zich te identificeren met een wettelijk geldig identiteitsbewijs (zoals rijbewijs of paspoort).

Het zelfstudiemateriaal behoort integraal tot de verplichte examenstof.

Bij de berekening van het cijfer voor de meerkeuzevragen wordt een gokkans-correctie toegepast. De deelnemer is geslaagd met een eindcijfer van ten minste 5,5. De examenuitslag wordt per brief bekend gemaakt, uiterlijk circa vier weken na de afnamedatum. Het ondertekende diploma wordt bijgevoegd. Voor deelname aan een herexamen (bij een van de volgende opleidingen) dient u zich zes weken tevoren aan te melden (zie voor data en inschrijfcondities: www.boerhaavenascholing.nl). 

Diploma
De opleiding is erkend door de overheid. Aan deelnemers die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, wordt het volgende diploma verstrekt: Stralingsbescherming voor interventieradiologen. 

Aanmelden en praktische informatie
Aanmelden, praktische informatie en opleidingsprijs via: www.boerhaavenascholing.nl

Inlichtingen
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de
opleidingsverantwoordelijke:
Manfred van der Vlies, klinisch fysicus
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Afdeling Radiologie
Postzone C4-S - Postbus 9600 - 2300 RC Leiden
(071) 526 3687
m.van_der_vlies@lumc.nl 

M.W. de Haan
Interventieradioloog, MUMC+
Dr. C.R.L.P.N. Jeukens
Klinisch fysicus, MUMC+
Dr. ir. M.K. Stam
Klinisch fysicus, LUMC
Dr. ir. W.J.H. Veldkamp
Klinisch fysicus, LUMC
M. van der Vlies
Klinisch fysicus, LUMC
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden
Deelname (incl. examen): € 695,-
Deelname herexamen: € n.t.b.

Let op: bij inschrijving gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden, inclusief de genoemde annuleringsvoorwaarden. Administratiekosten kunnen in rekening gebracht worden bij annulering.