• Startdatum:
  • 25 november 2024
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Werkzaam als:
  • Discipline-overstijgend onderwijs OOR Leiden, AIOS

**Deze cursus heette eerder Medisch Management en Ziekenhuisorganisatie**

Bij zorg komt veel meer kijken dan het medisch handelen alleen. Als arts in opleiding tot specialist (AIOS) is het belangrijk dat u ook op de hoogte bent van de organisatorische- en financiële zaken binnen de instelling waar u werkt. Tijdens deze basiscursus leert u uw eigen organisatie vanuit een ‘helicopter view’ te bekijken.  

Leren bewegen in een ziekenhuisorganisatie
In uw opleiding staat het medisch handelen centraal. Binnen de zorg zijn er echter ook andere aspecten die (in)direct invloed hebben op uw werk. Politieke keuzes in de zorg, salarissen en het reilen en zeilen op verschillende afdelingen. Allemaal hebben ze invloed op de financiering, organisatie en het management binnen het ziekenhuis. U kunt daar invloed op uitoefenen. In deze cursus krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Wat weet u over het zorgstelsel en de rol van de politiek, de overheid, de zorgverzekeraars, de inspectie en de positie van de patiënt?
  • Deze zaken hebben veel invloed op de organisatie van het ziekenhuis waarin u werkt. Hoe worden deze keuzes gemaakt en welke spelers zijn daarbij betrokken? Denk aan de Raad van Bestuur, Medische Staf, MSB, afdelingen/RvE’s en de patiëntenvertegenwoordiging.
  • In wat voor soort ziekenhuis of elders komt u later te werken, hoe is de arbeidsmarkt voor jonge klaren, en waarin ontwikkelt u zich, in en na uw aios-tijd?

AIOS in de eerste helft van hun opleiding
Het programma van de cursus is met name geschikt voor AIOS die in de eerste helft van hun opleiding zitten. Dit zodat u in het tweede deel van uw opleiding de vervolgcursus kunt volgen.

Verdere verdieping op het gebied van medisch management is mogelijk door de 2-daagse vervolgcursus Ziekenhuismanagement voor aios te volgen. Voor aanmelding voor deze cursus stuur een email naar: HagaAcademie@hagaziekenhuis.nl

 

12:30 Ontvangst en registratie
13:00 Inleiding
Dagvoorzitter: Bart Hellebrekers, gynaecoloog en decaan medisch onderwijs en opleidingen
13:05 Zorgstelsel 
Jaap Doets, senior consultant
Hoe is het Nederlandse zorgstelsel opgebouwd, welke partijen spelen een rol, hoe verlopen de geldstromen en wat is de rol van de politiek, de verzekeraar en zorgaanbieders bij bijvoorbeeld het sturen op kwaliteit en kosten. Wat zijn de belangrijkste macro-economische en politieke ontwikkelingen en wat is de invloed van wetgeving en het toezicht. Hoe ziet de toekomst van de (ziekenhuis)zorg eruit als het Integraal Zorg Akkoord wordt uitgevoerd met concentratie, lateralisatie en substitutie van zorg, transmuralisatie en samenwerking met de 1e lijn?
  Intermezzo dagvoorzitter
14:20 Besturen van een ziekenhuis
Ronne Mairuhu, voorzitter Bestuur Medisch Specialisten Coöperatief en internist
Wat zijn de verschillende gremia die het voor het zeggen hebben in een ziekenhuis (RVB, medische staf, MSB, patiënt) en wie maakt er beleid. Hoe komen keuzes tot stand en hoe beïnvloed je die, bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwbouw, herbouw en fusies tussen ziekenhuizen. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen academische, perifere en privé ziekenhuizen..
15:00 Pauze met snack
  Intermezzo dagvoorzitter
15:30 Bekostiging zorg
Wilfred Augusson, Manager Planning Control en Informatie & Meta Krassenburg, zorginkoper, PC&I, HagaZiekenhuis
Hoe zit het met de bekostiging van de zorg? Welke rol heeft de zorgverzekeraar en aan wie moet verantwoording worden afgelegd? Hoe houden we de zorg betaalbaar en hoe zit het ook alweer met DOTS, prestatiebekostiging, zorgplafonds en budgetten.
16:15 Hoe ziet mijn toekomst eruit
Tessa Nizet, vice-voorzitter Centrale OpleidingsCommissie en longarts
Welke verantwoordelijkheden heb je als toekomstig medisch specialist naast je primaire patiëntenzorgaken? Welke rol ga je spelen in je vakgroep en ziekenhuis? Voor welke werkplek kies je? En hoe bepaal je deze keuzes? Wordt het een leven lang leren?
17:00 Afsluiting door dagvoorzitter
W. Augusson
Manager Planning Control en Informatie, HagaZiekenhuis
J. Doets
Senior consultant, VvAA
M.M. Krassenburg
Zorgverkoper, HagaZiekenhuis
Dr. A.T.A. Mairuhu
Dr. T.A.C Nizet
Longarts, HagaZiekenhuis
HagaZiekenhuis
Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA Den Haag

HagaZiekenhuis
Auditorium
Els Borst-Eilersplein 275
2545 AA  Den Haag

Medewerker Leidse OOR ziekenhuizen € 0,-
Medewerker niet Leidse OOR € 110,-

Specifieke voorwaarden
Deelname medewerker Leidse OOR ziekenhuis is gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond, dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden Boerhaave Nascholing voor annuleringsvoorwaarden). Bij niet tijdig afmelden wordt €25,- administratiekosten in rekening gebracht en een bericht gestuurd naar de opleider.