• Startdatum:
 • 1 januari 2024
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Huisarts

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 2

Herkent u dit? Een dementerende patiënt die delirant wordt en ineens medicatie weigert.  Een verstandelijk beperkte jongen die steeds agressiever wordt en medicatie niet meer inneemt. Een dwalende patiënt in de wijk met dementie. Wat mag wel en wat mag niet in deze situatie? Mag je opsluiten of medicatie in de vla stoppen? In deze gevallen heeft u te maken met de Wet Zorg en Dwang. Wilt u meer bekwaam zijn in het toepassen hiervan, volgt u dan deze e-learning.

De nieuwe Wet zorg en dwang ging op 1 januari 2020 in. Deze regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Als huisarts wilt u ongetwijfeld weten wat deze wet inhoudt. Het betreft immers complexe situaties bij kwetsbare mensen, waarbij zorgvuldig handelen nodig is. Wat is uw rol hierin? Onze nascholing geeft antwoord op deze en andere belangrijke vragen van huisartsen.

E-learning 
Wij bieden u een e-learning aan waarin de focus ligt op het theoretische deel van de wet en de bijkomende begrippen, in combinatie met veel voorbeelden en uitleg toegepast op de praktijk. U raakt bekend met de procedure voor gedwongen opname, de negen vormen van onvrijwillige zorg en een stappenplan voor ambulante onvrijwillige zorg  Het is als huisarts belangrijk dat u weet welke rol u moet innemen in complexe situaties bij kwetsbare mensen binnen de kaders van de Wet zorg en dwang. De rollen van de verschillende zorgprofessionals (huisarts, Wet zorg en dwang-functionaris, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten etc.) komen aan bod in de e-learning. 
Nadat u de e-learning hebt doorlopen volgt een eindtoets. Voor het behalen van twee accreditatiepunten (ABC1) moeten minimaal 12 van de 16 vragen van de eindtoets juist worden beantwoord. U krijgt twee herkansingsmogelijkheden. Wanneer u de eindtoets met een voldoende heeft afgesloten kunt u de bijschrijving van de accreditatiepunten aan het begin van de volgende kalendermaand verwachten. 

Op basis van interesse: verdiepende bijeenkomst
Op basis van uw interesse en die van uw huisartscollega’s organiseren wij op een nader te bepalen moment in het jaar een verdiepende, fysieke nascholingsbijeenkomst met als thema: 
Onvrijwillige zorg thuis: wat is er veranderd sinds 1 januari 2020? 
Deze nascholingsbijeenkomst kan alleen gevolgd worden door deelnemers die de afsluitende toets van de E-learning voldoende hebben gemaakt. Tijdens deze bijeenkomst ligt de focus op de wet in de praktijk en is er ruimte om met elkaar ervaringen uit de praktijk uit te wisselen, complexe casussen te bespreken, praktische tips te krijgen en ons te verdiepen in de ethiek rondom dit thema.

In de digitale leeromgeving vindt u een formulier waarop u uw interesse kunt aangeven.

Na deelname aan de nascholingsbijeenkomst worden 3 accreditatiepunten (ABC1) toegekend. In totaal kunt u dus 5 accreditatiepunten verkrijgen voor deelname aan deze blended nascholing. 

Als u de e-learning en de verdiepende bijeenkomst beide hebt gevolgd kent u de belangrijkste aspecten van de Wet zorg en dwang en uw eigen rol erin. Dankzij de theorie, lezing, behandelde casussen en gedeelde ervaringen is uw huisartsenpraktijk goed voorbereid op gevallen van onvrijwillige zorg of opname.

Wanneer is de e-learning beschikbaar?
U kunt de e-learning op ieder gewenst moment maken Nadat u zich heeft ingeschreven en de bevestiging hiervan heeft ontvangen, kunt u direct de e-learning volgen.
Dit doet u door in te loggen met uw account van Boerhaave Nascholing:

 • Ga naar http://www.boerhaavenascholing.nl
 • Klik op de knop ‘inloggen’ en log in met uw inloggegevens.
 • Klik op “Mijn cursussen”.
 • Klik bij de cursus E-learning Wet zorg en dwang “Naar leeromgeving”.

U vindt in deze leeromgeving de e-learning module en de afsluitende toets terug. De toets kan past gemaakt worden als de module volledig is doorlopen

Digitale leeromgeving
De e-learning is na inschrijving direct beschikbaar in de digitale leeromgeving. Deze vindt u door in te loggen met uw account van Boerhaave Nascholing:

 • Ga naar http://www.boerhaavenascholing.nl
 • Klik op de knop ‘inloggen’ en log in met uw inloggegevens.
 • Klik op “Mijn cursussen”.
 • Klik bij de cursus Wet zorg en dwang “Naar leeromgeving”.
 • U vindt in deze leeromgeving de e-learning module en de afsluitende toets terug. De toets kan past gemaakt worden als de module volledig is doorlopen.
drs. G.N.J. van Erp
Wzd-functionaris en medisch beleidsadviseur, Ipse de Bruggen
Drs. M.G. Plug-Rietkerk
ONLINE
,
Deelname € 35,-

De e-learning is direct na inschrijving beschikbaar in de digitale leeromgeving.